Saamen kieli

Muuttuvassa maailmassa on varsin tärkeää ymmärtää olennainen ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Saamen kielen oppiaineessa tutkitaan ja opetetaan pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea Oulun yliopistoon kuuluvassa Giellagas-instituutissa, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielestä Suomessa.

Tutustu saamen kieleen alana

Opiskele saamen kieltä Oulussa

  • Saat valmiudet työskennellä saamen kielen asiantuntijana esimerkiksi saamenkielisessä mediassa, saamen kielen opettajana tai tutkijana.
  • Voit lähteä opiskelijavaihtoon alkuperäiskansaopintoja tarjoaviin yliopistoihin.
  • Vain Oulussa voit opiskella kaikkia kolmea Suomessa puhuttavaa saamen kieltä.

Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

10

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 +120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

2 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Kieli välineenä ja tutkimuskohteena

Saamen kielen ammattilaisena kieli on sinulle sekä väline että tutkimuksen kohde. Voit valita kolmen pääainelinjan väliltä, jotka ovat inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame. Inarinsaamessa ja koltansaamessa opinnot alkavat alkeista. Pohjoissaamen linjalle hakevien edellytetään jo hallitsevan kieltä.

Saamen kielen oppiaineessa perehdyt saamen kielen kehitykseen, kielenelvytystyöhön, kielenhuoltoon, murteisiin ja muihin saamen kieliin. Kartutat myös ymmärrystäsi puhutun ja kirjoitetun kielen eroista ja kielen rakenteesta, äänteistä sekä sanojen ja lauseiden muodostumisesta.

1

Suomen ainoa tutkinto-ohjelma, jossa saamen kieli on pääaineena

29 %

työllistynyt kunnalle tai kuntayhtymään

Yhteistyötä muidenkin saamelaisalueen toimijoiden kanssa

Saamen kielen oppiaine tekee yhteistyötä Tromssan yliopiston ja Koutokeinon Saamelaisen korkeakoulun kanssa. Yhteydet Suomen saamelaisinstituutioihin, kuten Saamelaiskäräjiin, ovat niin ikään vahvat.

Saamen kielten lisäksi Giellagas-instituutissa opiskellaan ja tutkitaan saamelaista kulttuuria.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Opintojesi aikana kouluttaudut asiantuntijaksi ja kielen osaajaksi saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet saamen kielen opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin. Saamen kielen opinnot tarjoavat sinulle kansainväliset uramahdollisuudet saamelaisalueella, joka ylittää Pohjoismaiden rajat.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • opettaja
  • tutkija
  • kääntäjä
  • toimittaja
  • kieliteknologi.

Tutustu saamen kielen opintosisältöihin

Löydät saamen kielen pääaineopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Puäʹđ! Puáđi! Boađe!

Pohjoisuus ja arktisuus ovat saamen kielen oppiaineen sydän. Oulun yliopistossa halutaan huolehtia saamen kielten säilymisestä muuttuvassa maailmassa. Vain Oulussa voi opiskella kaikkia kolmea Suomessa puhuttavaa saamen kieltä.