Arkeologia

Arkeologian asiantuntijana ymmärrät menneitä kulttuureja ja ihmisten elämää eri aikakausina. Maisteriopinnoissa pääset perehtymään esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan.
Arkeologian opiskelija tutkii luuta

Arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

2

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele arkeologiaa Oulussa

  • Opit ymmärtämään esihistoriaa ja menneitä kulttuureita ja voit soveltaa osaamistasi yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.
  • Ainutlaatuisena painopistealueena ovat pohjoiset ja arktiset kulttuurit osana globaaleja muutosprosesseja.
  • Osteologian kurssivalikoima on Oulussa poikkeuksellisen laaja.
  • Arkeologian kansainvälisen yhteistyön ansiosta voit lähteä opiskelijavaihtoon erityisesti Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan.
  • Voit hyödyntää osaamistasi joustavasti eri aloilla: kansainvälisissä asiantuntija- ja virkamiestehtävissä tai museoissa.

Menneisyyden säilyttäminen tulevaisuutta varten

Arkeologian asiantuntijana olet monialainen aineellisen kulttuurin sekä sen tutkimuksen ja suojelun ammattilainen.

Arkeologian maisteriopiskelijana pääset tutkimaan ihmistä ja kulttuuria esineiden, kiinteiden rakenteiden ja ihmisten maaperään aiheuttamien kemiallisten muutoksten kautta.

Painopisteenä pohjoinen kulttuuri ja muuttuva arktinen alue

Painopistealueita ovat Pohjois-Suomen sekä pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö maailmanlaajuisessa kontekstissa. Maisteriopinnoissa perehdyt lisäksi sekä Suomen että muun maailman viime jääkauden ja tämän päivän väliseen aikaan.

Arkeologian pääaineesta valmistuttuasi voit toimia:

  • arkeologina
  • museotutkijana
  • museoamanuenssina
  • museojohtajana
  • muissa kulttuurilaitosten asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Tutustu arkeologian opintosisältöihin

Löydät arkeologian maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.