Erityispedagogiikka

Oulun yliopiston erityispedagogiikan maisteriopinnoissa saat tarvittavat tiedot ja taidot lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevista interventioista ja pedagogisista ratkaisuista. Voit toimia laaja-alaisena erityisopettajana.
Lasten piirtämiä omakuvia rivissä.

Erityispedagogiikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

5

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele erityispedagogiikkaa Oulussa

 • Saat laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden.
 • Koulutuksessa painotetaan inkluusiota, elinikäistä oppimista, yhteisöllisyyttä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyön merkitystä.
 • Perehdyt monipuolisesti lasten ja nuorten erilaisiin tuen tarpeisiin sekä hyvän kehityksen ja oppimisen edellytyksiin.
 • Saat tietoa erilaisista lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevista interventioista ja pedagogisista ratkaisuista.
 • Pääset tutustumaan erityisopettajan työkenttään erityisesti harjoitteluissa.

Erityisopetuksen ammattilaiset tukevat lasten ja nuorten oppimista yksilöllisesti ja yhä varhaisemmassa vaiheessa. Alan ammattilaisena opit tunnistamaan kehityksen ja oppimisen edellytyksiä ja niissä ilmeneviä haasteita sekä suunnittelemaan opetusta erityispedagogiikan näkökulmasta.

Pääset myös syventymään ammattilaisten yhteistyöhön sekä kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä.

Yksilöllistä ja edistyksellistä erityisopetusta

Erityispedagogiikan maisterikoulutuksen sisältöjä ovat muun muassa:

 • lasten ja nuorten erilaiset tuen tarpeet ja niihin vastaaminen
 • inkluusio
 • kolmiportainen tuki
 • hyvän kehityksen ja oppimisen edellytykset
 • erilaiset lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat interventiot ja pedagogiset ratkaisut.

Koulutus pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin.

Oulun yliopistolla erityispedagogiikassa käynnissä olevat tutkimushankkeet porautuvat muun muassa oppimisvaikeuksien tunnistamiseen, erityisopettajan työnkuvaan ja yhteisopettajuuteen.

Laaja kelpoisuus erityispedagogiikan alan tehtäviin

Maisterikoulutus antaa valmiudet erityisopettajan tehtävään sekä tutkimuksen, ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan erityispedagogiikan osaamista.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • erityisopettaja
 • erityisluokanopettaja
 • koulutussuunnittelija
 • kouluttaja
 • varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Tutustu erityispedagogiikan opintosisältöihin

Löydät erityispedagogiikan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.