Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutuksessa saat tarvittavat tiedot ja taidot lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevista interventioista ja pedagogisista ratkaisuista. Maisterikoulutus valmistaa varhaiskasvatuksen opettajista erityisopettajia.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu alaan

Opiskele varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi Oulussa

  • Maisterikoulutus on monitieteinen yhdistelmä erityispedagogiikkaa, kasvatustiedettä, psykologiaa, logopediaa ja sosiologiaa.
  • Koulutuksessa painotetaan erityispedagogisia tietoja ja taitoja, inkluusiota, elinikäistä oppimista, yhteisöllisyyttä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyön merkitystä.
  • Saat valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin.

Erityispedagogiikan maisterikoulutus antaa valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin.

Erityispedagogiikan maisterikoulutuksen sisältöjä ovat muun muassa:

  • lasten ja nuorten erilaiset tuen tarpeet ja niihin vastaaminen
  • inkluusio
  • kolmiportainen tuki
  • hyvän kehityksen ja oppimisen edellytykset
  • erilaiset lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat interventiot ja pedagogiset ratkaisut.

Maisteriohjelma pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin, erityisesti varhaiskasvatuksen alueella.

Tutustu varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintoihin

Opiskelu sisältää luento- ja ryhmäopetusta, monimuoto-opetusta, oppimistehtävinä, itsenäistä työskentelyä sekä erilaisia toiminnallisia ja osallistavia työskentelytapoja.

Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Löydät varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Erityispedagogiikan asiantuntijaksi

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  • erityisopettaja.