Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutuksessa saat tarvittavat tiedot ja taidot lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevista interventioista ja pedagogisista ratkaisuista. Maisterikoulutus valmistaa varhaiskasvatuksen opettajista erityisopettajia.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi Oulussa

 • Saat varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden.
 • Koulutuksessa painotetaan inkluusiota, elinikäistä oppimista, yhteisöllisyyttä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyön merkitystä.
 • Perehdyt monipuolisesti lasten ja nuorten erilaisiin tuen tarpeisiin sekä hyvän kehityksen ja oppimisen edellytyksiin.
 • Saat tietoa erilaisista lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevista interventioista ja pedagogisista ratkaisuista.
 • Pääset tutustumaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja erityisopettajan työkenttään erityisesti harjoitteluissa.

Erityispedagogiikan maisterikoulutus antaa valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin.

Erityispedagogiikan maisterikoulutuksen sisältöjä ovat muun muassa:

 • lasten ja nuorten erilaiset tuen tarpeet ja niihin vastaaminen
 • inkluusio
 • kolmiportainen tuki
 • hyvän kehityksen ja oppimisen edellytykset
 • erilaiset lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat interventiot ja pedagogiset ratkaisut.Maisteriohjelma pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin, erityisesti varhaiskasvatuksen alueella.

Tutustu varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintoihin

Opiskelu sisältää luento- ja ryhmäopetusta, monimuoto-opetusta, oppimistehtävinä, itsenäistä työskentelyä sekä erilaisia toiminnallisia ja osallistavia työskentelytapoja.

Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Löydät varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Erityispedagogiikan asiantuntijaksi

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • erityisopettaja.