Fysiikka

Oulun yliopiston fysikaalisten tieteiden maisteriopinnot antavat syvälliset tiedot valintasi mukaan joko molekyyli- ja materiaalifysiikasta tai avaruusfysiikasta ja tähtitieteestä. Voit myös kouluttautua aineenopettajaksi.
IllustrationOfDarkStatesInQuantumPhysics

Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

6

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele fysiikkaa Oulussa

 • Voit valita erikoistumisalasi kolmesta vaihtoehdosta: aineenopettaja, avaruusfysiikka ja tähtitiede tai molekyyli- ja materiaalifysiikka.
 • Voit muokata tutkintoa mielenkiintosi mukaan ja syventyä yhteen fysiikan alaan tai opiskella laajasti sivuaineita.
 • Voit täydentää opintojasi myös ristiin- ja vaihto-opiskelun avulla.
 • Voi työskennellä hankkimasi osaamisen mukaan esimerkiksi kvanttilaskennan, uusien materiaalien tai vihreän siirtymän asiantuntijana yrityksissä tai tutkijana tutkimuslaitoksissa Suomessa tai maailmalla.
 • Oulun yliopiston fysiikan tutkimus ja opetus on kansainvälisesti verkostoitunutta ja antaa mahdollisuuden monialaiseen yhteistyöhön jo opinnäytevaiheessa.

Työkaluja teknologiaan ja maailmankaikkeuden tulkintaan

Haluatko syventää luonnontieteellistä tai insinööriosaaamistasi fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa?

Fysiikan tarjoamat työkalut auttavat kehittämään ratkaisuja esimerkiksi vihreään siirtymään ja kiertotalouteen. Fysiikan syvälliselle osaamiselle luonnon ja maapallon toiminnan ymmärtämisessä ja sen soveltamisessa teknologiakehityksessä on selkeä tarve.

Oulun yliopiston fysiikan tutkimuksen painopisteet ovat ilmastotutkimus, avaruusfysiikka ja tähtitiede, molekyylimateriaalitutkimus sekä fysiikan perusilmiöiden soveltaminen muun muassa uusien materiaalien kehittämiseen, energian tuotantoon ja kvanttilaskentaan.

Oulun yliopistolla on kansallinen rooli synkrotronisäteilypohjaisessa materiaalitutkimuksessa.

Lue lisää tutkimuksesta alta ja tutustu myös Sodankylän geofysikaaliseen observatorioon, joka on osa Sodankylän avaruuskampusta.

Avaruus, materiaalit tai aineenopettajuus

Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa voit suuntautua:

 • avaruusfysiikkaan ja tähtitieteeseen
 • molekyyli- ja materiaalifysiikkaan
 • fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi.

Avaruusfysiikan ja tähtitieteen opinnoissa pääset syventymään auringon vaikutukseen maapallon ilmastoon ja lähiavaruuteen ja opit ymmärtämään astronomisia kohteita planeetoista galakseihin.

Molekyyli- ja materiaalifysiikassa syvennyt aineen toimintaan molekyylitasolla ja hyödynnät tätä tietoa kestävien materiaalien suunnittelussa ja ilmakehän muutoksen ymmärtämisessä.

Fysiikan aineenopettajan toinen opetettava aine on matematiikka, kolmanneksi opetettavaksi aineeksi voit valita esimerkiksi kemian tai tietojenkäsittelytieteen.

Merkityksellistä työtä paremman tulevaisuuden puolesta

Fyysikkona voit olla mukana ratkaisemassa ihmiskunnan suuria ongelmia, vihreää siirtymää ja hyödyntää tekoälyä informaation käsittelyssä ja ilmastomallien ennusteiden selvittämisessä.

Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • aineenopettaja
 • fyysikko
 • tutkija.

Tutustu fysiikan opintosisältöihin

Löydät fysikaalisten tieteiden maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.