Fysiikka

Oulun yliopiston fysikaalisten tieteiden maisteriopinnot antavat syvälliset tiedot valintasi mukaan joko molekyyli- ja materiaalifysiikasta, avaruusfysiikasta ja tähtitieteestä tai biolääketieteen fysiikasta. Voit myös kouluttautua aineenopettajaksi.
Fysiikan opiskelu Oulun yliopistossa tarjoaa monipuolisia valmiuksia ja työkaluja.

Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

6

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu alaan

Opiskele fysiikkaa Oulussa

 • Fysiikan opiskelu tarjoaa monipuolisia valmiuksia ja työkaluja mallintaa maailmaa eri kokoluokissa atomitasolta galakseihin.
 • Saat laaja-alaisen koulutuksen, jossa matemaattiset ja laskennalliset työkalut täydentävät fysiikan sisältöjä.
 • Voit valita erikoistumisalasi neljästä vaihtoehdosta: aineenopettaja, avaruusfysiikka ja tähtitiede, biolääketieteen fysiikka tai molekyyli- ja materiaalifysiikka.
 • Oulun yliopiston fysiikan tutkimus ja opetus on kansainvälisesti verkostoitunutta ja antaa mahdollisuuden monialaiseen yhteistyöhön jo opinnäytevaiheessa.
 • Voi työskennellä hankkimasi osaamisen mukaan esimerkiksi kvanttilaskennan, uusien materiaalien tai terveysteknologian asiantuntijana yrityksissä tai tutkijana tutkimuslaitoksissa Suomessa tai maailmalla.

Työkaluja teknologiaan ja maailmankaikkeuden tulkintaan

Fysiikan osaaminen on perusta suurimmalle osalle nykyaikaista teknologiaa sekä avain luonnon toiminnan ymmärtämiseen,  sillä sen avulla muutosta voidaan mitata ja analysoida luotettavasti ja tarkasti. 

Fysiikan tarjoamat työkalut auttavat myös kehittämään kestävämpiä kiertotalouden ratkaisuja ja uusia hoito- ja diagnoosimuotoja lääketieteeseen. 

Oulun yliopiston fysiikan alan tutkimukselliset painopisteet ovat ilmakehän ja ilmastonmuutoksen tutkimus,  avaruusfysiikka ja tähtitiede, molekyylimateriaalitutkimus, fysiikan didaktiikan tutkimus sekä fysiikan perusilmiöiden soveltaminen muun muassa lääketieteessä, uusien materiaalien kehityksessä ja energian tuotannossa.

Oulun yliopistolla on kansallinen rooli synkronisäteilypohjaisessa materiaalitutkimuksessa.

Lue lisää tutkimuksesta alta ja tutustu myös Sodankylän geofysikaaliseen observatorioon, joka on osa Sodankylän avaruuskampusta.

Avaruus, lääketiede, materiaalit tai aineenopettajuus

Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa voit suuntautua:

 • avaruusfysiikkaan ja tähtitieteeseen
 • biolääketieteen fysiikkaan
 • molekyyli- ja materiaalifysiikkaan
 • fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi.

Avaruusfysiikan ja tähtitieteen opinnoissa pääset tutustumaan, miten sekä aurinko vaikuttaa maapallon ilmastoon ja lähiavaruuteen ja opit ymmärtämään astronomisia kohteita planeetoista galakseihin.

Biolääketieteen fysiikan opinnoissa opit ymmärtämään elimistön toimintaa sääteleviä fysikaalisia prosesseja solutasolta lähtien ja soveltamaan tätä tietoa lääketieteellisten ongelmien ratkaisuun.

Molekyyli- ja materiaalifysiikassa opit ymmärtämään aineen toimintaa molekyylitasolla ja hyödyntämään tätä tietoa kestävien materiaalien suunnittelemiseen ja ilmakehän muutoksen ymmärtämiseen.

Fysiikan aineenopettajan toinen opetettava aine on matematiikka, kolmanneksi opetettavaksi aineeksi voit valita esimerkiksi kemian tai tietojenkäsittelytieteen.

Merkityksellistä työtä paremman tulevaisuuden puolesta

Fyysikkona voit olla mukana ratkaisemassa ihmiskunnan suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutostaja hyödyntää tekoälyä informaation käsittelyssä ja ilmastomallien ennusteiden selvittämisessä.

Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • tutkija
 • fyysikko
 • sairaalafyysikko
 • tähtitieteilijä
 • aineenopettaja.

Tutustu fysiikan opintosisältöihin

Löydät fysikaalisten tieteiden maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.