Geotieteet

Geotieteiden maisteriopinnoissa Oulun yliopistossa yhdistyvät luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen. Paremmat ympäristöratkaisut ja luonnonvaroihin liittyvä päätöksenteko auttavat ratkaisemaan mineraalisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä haasteita.
Ihmisiä jonossa matkalla järvelle, joka on keskellä jäätikköä.

Geotieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

35

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Huom! Kevään ensimmäinen yhteishaku 4.-18.1.2023

Tee hakemus Opintopolussa

Huomioithan, että tähän maisteriohjelmaan haetaan jo kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 osana kansainvälisen maisteriohjelman sisäänottoa. 

Tutustu geotieteisiin alana

Opiskele geotieteitä Oulussa

  • Saat laaja-alaisen käsityksen maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista.
  • Työllistyt erinomaisesti ja voit verkostoitua alan teollisuuden kanssa jo opiskeluaikana. 
  • Saat laajan ja vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian työtehtäviin ja halutessasi kansainvälisen uran.
  • Opetuksessa korostuvat arktisen ympäristön asettamat haasteet ja mahdollisuudet kestävään luonnonvarojen hyödyntämiseen.
  • Tutkinnossa yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen.

Geologian asiantuntijana voit soveltaa osaamistasi ympäristöekologiseen suunnitteluun ja ympäristöongelmien ratkaisuun. Geotieteiden maisterintutkinto antaa sinulle valmiudet osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Lisäksi saat vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian kansallisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin. 

Opinnoissasi yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen. Pääset tutustumaan uusimpiin geologisiin ja geokemiallisiin tutkimusmenetelmiin. Voit erikoistua taloudelliseen geologiaan tai maaperägeologiaan. 

Opinnot tarjoavat korkeatasoista ja kansainvälistä kaivannaisalojen ja geotieteiden opetusta alan huippuasiantuntijoiden tukemana.

Monitieteellisissä opinnoissa pääset kartuttamaan myös matematiikan, tietojenkäsittelytieteiden ja teknillistieteellisten alojen osaamista.

Kansainväliselle alalle

Voit sijoittua tutkimus- ja malminetsintäorganisaatioihin, kaivosteollisuuteen sekä rakennus- ja ympäristöalan toimistoihin Suomessa ja ulkomailla.

Työtehtäväsi voivat liittyä tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon sekä erilaisiin alan johtotehtäviin. 

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • geologi
  • tutkija
  • erityisasiantuntija
  • ympäristöasiantuntija.
  • kaivoksen johtaja.

Tutustu geotieteiden opintosisältöihin

Geotieteiden maisteriohjelman opetuskieli on pääsääntöisesti englanti.

Löydät geotieteiden maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Lue Jannen urasta