Geotieteet

Geotieteiden maisteriopinnoissa Oulun yliopistossa yhdistyvät luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen. Paremmat ympäristöratkaisut ja luonnonvaroihin liittyvä päätöksenteko auttavat ratkaisemaan mineraalisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä haasteita.
Ihmisiä jonossa matkalla järvelle, joka on keskellä jäätikköä.

Geotieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

35

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Huom! Kevään ensimmäinen yhteishaku 3.-17.1.2024

Tee hakemus Opintopolussa

Huomioithan, että tähän maisteriohjelmaan haetaan jo kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.-17.1.2024 osana kansainvälisen maisteriohjelman sisäänottoa.

Tutustu geotieteisiin alana

Opiskele geotieteitä Oulussa

  • Syvennät käsitystäsi maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista.
  • Työllistyt erinomaisesti ja voit verkostoitua alan yritysten kanssa jo opiskeluaikana. 
  • Saat vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian työtehtäviin ja halutessasi kansainvälisen uran.
  • Opetuksessa korostuvat arktisen ympäristön asettamat haasteet ja mahdollisuudet kestävään luonnonvarojen hyödyntämiseen.
  • Tutkinnossa yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen.

Geologian asiantuntijana voit soveltaa osaamistasi ympäristöekologiseen suunnitteluun ja ympäristöongelmien ratkaisuun. Tarve tällaiselle asiantuntijuudelle on kasvava.

Geotieteiden maisterintutkinto antaa sinulle valmiudet osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Lisäksi saat vahvan perustan geoalan ja taloudellisen geologian kansallisiin ja kansainvälisiin työtehtäviin.

Opinnoissasi yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden osaaminen. Perehdyt uusimpiin geologian, geokemian ja geofysiikan tutkimusmenetelmiin. Voit erikoistua taloudelliseen geologiaan tai maaperägeologiaan.

Opinnot tarjoavat korkeatasoista ja kansainvälistä kaivannaisalan ja geotieteiden opetusta alan huippuasiantuntijoiden tukemana.

Monitieteisissä opinnoissa pääset kartuttamaan myös matematiikan, kemian, kauppatieteiden, tilastollisten menetelmien, tietojenkäsittelyn ja teknillistieteellisten alojen osaamista.

Kansainväliselle alalle

Voit sijoittua tutkimus- ja malminetsintäorganisaatioihin, suunnittelutoimistoihin ja konsulttitaloihin, valtion tai kuntien ympäristöhallintoon, kaivosteollisuuteen sekä rakennus- ja ympäristöalan toimistoihin Suomessa ja ulkomailla.

Työtehtäväsi voivat liittyä tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon sekä erilaisiin alan johtotehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • geologi
  • tutkija
  • erityisasiantuntija
  • ympäristöasiantuntija
  • kaivoksen johtaja.

Tutustu geotieteiden opintosisältöihin

Geotieteiden maisteriohjelman opetuskieli on pääsääntöisesti englanti.

Löydät geotieteiden maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Lue Jannen urasta