Historia

Historian ammattilaisena tunnet inhimillisen kulttuurin ja ympäristön ilmiöitä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Historian opiskelu tarjoaa laajan yleissivistyksen lisäksi näkökulmia arvioida ajankohtaisia kysymyksiä ja yhteiskunnallisia muutosprosesseja.
Aukeama vanhasta kirjasta, latinankielistä tekstiä ja piirroksia.

Historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

2

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele historiaa Oulussa

 • Opit kriittistä ajattelua ja sinulle kehittyy vankka tietämys historian ilmiöistä ja yhteiskuntien kehityksestä.
 • Saat maisteriopinnoissasi monipuolisia työelämävalmiuksia asiantuntijatehtäviin eri sektoreilla, esimerkiksi valtionhallinnossa, museoissa tai tietohallinnossa.
 • Voit opiskella historiatieteitä eri teemoista: antiikin historiaa, arktista historiaa, kansainvälisten suhteiden historiaa, ruokahistoriaa, sotahistoriaa, sukupuolihistoriaa tai ympäristöhistoriaa.
 • Voit valita sivuaineesi laajasta kattauksesta: esimerkiksi kestävä kehitys, humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, informaatiotutkimus tai politiikkatieteet.
 • Opiskelet pienessä oppiaineyhteisössä tiiviissä vuorovaikutuksessa opetushenkilöstön kanssa.

Laaja yleissivistys ja ote yhteiskuntaan

Historian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan menneisyyttä laaja-alaisesti monista eri näkökulmista.

Pätevöidyt jo opintojesi aikana tiedon analysoinnin ja tuottamisen asiantuntijaksi ja opit arvioimaan kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Oulun yliopistossa historian tutkimus keskittyy erityisesti kulttuuriseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen, ympäristöön ja terveyteen, ICT-historiaan, arktisiin ja pohjoisiin ilmiöihin, historia- ja muistin politiikkaan sekä sukupuolihistoriaan.

Näiden erityisten vahvuusalueiden ohella oppiaineessa tutkitaan muitakin historiateemoja antiikista nykyaikaan.

Voit erikoistua omaa kiinnostustasi vastaavaan tutkimusaiheeseen ja saat vankan perustan erilaisia työuria varten.

Historian koulutus pätevöittää monenlaisiin tehtäviin

Historian asiantuntijana ammattitaitosi on laajasti kysyttyä, sillä muuttuvilla työmarkkinoilla on tärkeää osata omaksua uusia asioita ja ymmärtää, millaisiin suurempiin kokonaisuuksiin ne liittyvät. Tutkintoon valitsemillasi sivuaineilla voit suuntautua tietyn alan asiantuntijaksi ja täsmentää työelämätaitojasi.

Viestintäala on yksi suosituimmista uravalinnoista, ja historiatieteet antavat sen monipuolisiin tehtäviin erinomaisen pohjan. Yleissivistävyys antaa pohjan myös kuntasektorin ja valtionhallinnon tehtäviin. Historian pääaineesta valmistuneita maistereita työskentelee esimerkiksi ulkoasiainministeriössä ja Euroopan unionissa.

Voit myös sijoittua yksityiselle sektorille, esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiayrityksiin sekä järjestöihin. Sisällöntuottamisen merkitys on viime vuosina kasvanut. Voit myös perustaa oman yrityksen.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • historioitsija
 • toimittaja
 • rehtori
 • viestintäpäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • analyytikko
 • johtava asiantuntija
 • tietohallintopäällikkö
 • museolehtori
 • tietokirjailija.

Tutustu historian opintosisältöihin

Löydät historian maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.