Kaivos- ja rikastustekniikka

Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelmasta valmistut kaivostekniikkaan, rikastustekniikkaan ja sovellettuun geofysiikkaan erikoistuneeksi diplomi-insinööriksi. Oulun yliopisto tarjoaa ainoana yliopistona Suomessa kaivannaisalan koulutusta.
Mining engineering student explorers the mining process on a screen.

Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

25

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Huom! Kevään ensimmäinen yhteishaku 3.-17.1.2024

Tee hakemus Opintopolussa

Huomioithan, että tähän maisteriohjelmaan haetaan jo kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.-17.1.2024 osana kansainvälisen maisteriohjelman sisäänottoa.

Tutustu kaivos- ja rikastustekniikkaan alana

Opiskele kaivos- ja rikastustekniikkaa Oulussa

  • Suomen ainoa yliopistotason tutkinto-ohjelma kaivannaisalalla.
  • Koulutus kattaa koko kaivannaisalan arvoketjun malminetsinnästä rikastukseen ja kaivostoimintaan.
  • Työllistyt erinomaisesti ja voit verkostoitua alan teollisuuden kanssa jo opiskeluaikana.  
  • Tutkinto tarjoaa myös kansainvälisiä työmahdollisuuksia.
  • Käytössäsi on maailman ainoa yliopistoympäristössä toimiva koerikastamo.

Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka tuntevat turvallisen ja taloudellisen kaivostoiminnan ja rikastamisen periaatteet sekä osaavat suunnitella ja ohjata toimintaa näiden periaatteiden mukaisesti.

Kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelmasta valmistuu kaivostekniikkaan, rikastustekniikkaan ja sovellettuun geofysiikkaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä.

Kaivannaisalan osaajalla on tiedot ja taidot työskennellä alan teollisuudessa kestävän kehityksen mukaisesti ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuu huomioon ottaen.

Opiskelijoiden käytössä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimuskeskus, jossa on muun muassa jatkuvatoiminen, automatisoitu koerikastamo, jollaista ei löydy mistään muusta yliopistosta maailmassa. Se tarjoaa nykyaikaisen infrastruktuurin alan opetukseen ja tutkimukseen.

Erikoistu kaivostekniikkaan, rikastustekniikkaan tai sovellettuun geofysiikkaan

Kaivostekniikan diplomi-insinööri tuntee kaivos- ja louhintatekniikan prosessit ja menetelmät.

Rikastustekniikan diplomi-insinööri hallitsee arvomineraalien rikastukseen liittyvät kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt sekä jauhatus- ja erottelumenetelmät.

Geofysiikan opintosuunnasta valmistunut osaa sovelletun geofysiikan menetelmien perusteet sekä niiden soveltamisen mineraalivarojen etsinnässä, kartoituksessa ja hallinnossa.

Tutustu kaivos- ja rikastustekniikan opintosisältöihin

Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelman opetuskieli on pääsääntöisesti englanti.

Löydät kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Töihin kansainväliselle kaivannaisalalle

Kaivannaisala tarjoaa mahdollisuuden työskennellä huippumoderneissa kaivoksissa sekä suunnittelu- ja johtotehtävissä toimistossa.

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneet henkilöt voivat työskennellä kaivostekniikan asiantuntijoina kaivannaisalan yrityksissä tai tutkimuslaitoksissa. Työtehtävät liittyvät tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon sekä erilaisiin alan johtotehtäviin.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

  • kaivosinsinööri
  • rikastusinsinööri
  • geofyysikko
  • kaivoksen johtaja
  • rikastamopäällikkö.