Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologian asiantuntijana ymmärrät ihmisten, yhteisöjen ja käyttäytymisen sosiaalista rakentumista eri aikoina eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.

Kulttuuriantropologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

2

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu alaan

Opiskele kulttuuriantropologiaa Oulussa

  • Alueellisena painopisteenä ovat pohjoiset kulttuurit globaalissa kontekstissa.
  • Oulussa alan tutkimus on erikoistunut kulttuuriseen vuorovaikutukseen, ympäristö- ja uskontoantropologiaan sekä poliittiseen ja soveltavaan antropologiaan.

Kulttuuriantropologian maisteriopiskelijana opit ihmisten, yhteisöjen ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri maailmankolkissa. Opit tuntemaan erilaisia kulttuureja ja ymmärtämään niitä paremmin niiden omasta näkökulmasta: miten ihmisen kulttuuritausta vaikuttaa hänen ajatteluunsa, toimintaansa ja ylipäätään elämään.

Kulttuuriantropologit ovat yhtäältä kiinnostuneita eri kulttuurien ainutlaatuisista piirteistä ja toisaalta niiden yhtäläisyyksistä.

Voit soveltaa osaamistasi eri toimialoilla

Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.

Kulttuuriantropologian koulutus antaa sinulle valmiudet paitsi tutkijan ammattiin myös erilaisiin asiantuntijatehtäviin yrityssektorilla, kuten teknologia- ja matkailualalla, kehitysyhteistyössä, kulttuurintuotanto- ja media-alalla, järjestötoiminnassa, museoissa sekä hallinnossa.

 Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • tutkija
  • projektipäällikkö
  • toimittaja
  • toiminnanjohtaja
  • museonjohtaja
  • intendentti
  • kulttuurituottaja.

Tutustu kulttuuriantropologian opintosisältöihin

Löydät kulttuuriantropologian maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.