Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologian asiantuntijana ymmärrät ihmisten, yhteisöjen ja käyttäytymisen sosiaalista rakentumista eri aikoina eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.

Kulttuuriantropologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

2

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele kulttuuriantropologiaa Oulussa

 • Opit ymmärtämään, miten kulttuurit muovaavat kaikkea ihmiselämää maailmankuvista ihmissuhteisiin ja sovellat kulttuuriantropologista tietoa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.
 • Koulutuksen keskeisiä painopistealoja ovat ihmisten ympäristösuhteen, uskonnon, politiikan ja kestävyyden kulttuuriantropologinen tutkimus.
 • Ainutlaatuisena painopistealueena ovat pohjoiset ja arktiset kulttuurit osana globaaleja muutosprosesseja.
 • Kehität vuorovaikutustaitojasi erilaisten ihmisten kanssa, sillä koulutus sisältää runsaasti kenttätutkimustyötä ja sen harjoittelua.
 • Voit hyödyntää osaamistasi joustavasti eri aloilla: kansainvälisissä asiantuntija- ja virkamiestehtävissä, media-alalla, peliteollisuudessa ja palvelumuotoilijana.

Kulttuuriantropologian maisteriopiskelijana opit ihmisten, yhteisöjen ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri maailmankolkissa. Opit tuntemaan erilaisia kulttuureja ja ymmärtämään niitä paremmin niiden omasta näkökulmasta: miten ihmisen kulttuuritausta vaikuttaa hänen ajatteluunsa, toimintaansa ja ylipäätään elämään.

Kulttuuriantropologit ovat yhtäältä kiinnostuneita eri kulttuurien ainutlaatuisista piirteistä ja toisaalta niiden yhtäläisyyksistä.

Voit soveltaa osaamistasi eri toimialoilla

Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun.

Kulttuuriantropologian koulutus antaa sinulle valmiudet paitsi tutkijan ammattiin myös erilaisiin asiantuntijatehtäviin yrityssektorilla, kuten teknologia- ja matkailualalla, kehitysyhteistyössä, kulttuurintuotanto- ja media-alalla, järjestötoiminnassa, museoissa sekä hallinnossa.

Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • tutkija
 • projektipäällikkö
 • toimittaja
 • toiminnanjohtaja
 • museonjohtaja
 • intendentti
 • kulttuurituottaja.

Tutustu kulttuuriantropologian opintosisältöihin

Löydät kulttuuriantropologian maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.