Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Oulun yliopistossa on tarjolla uusi, työelämän tarpeisiin vastaava maisteriohjelma bioinformatiikasta ja biologisen datan analysoinnista kiinnostuneille. Opit mallintamaan biologisia prosesseja laskennallisten ja matemaattisten menetelmien avulla.

Laskennallisen biologian ja data-analyysin maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele laskennallista biologiaa ja data-analyysia Oulussa

 • Maisteriohjelma on kehitetty työelämän osaajatarpeeseen data-analytiikassa.
 • Saat kattavan tietotaidon merkittävimmistä tutkimus- ja analyysimenetelmistä ja opit käytännön data-analyysitaitoja.
 • Opit mallintamaan biologisia aineistoja ohjelmointikielillä ja -työkaluilla, esimerkiksi Python, R ja Matlab.
 • Työskentelet luontevasti monitieteisessä ryhmässä biologien, bioinformaatikkojen, data-analyytikkojen, matemaatikkojen, ohjelmistokehittäjien sekä tilastotieteilijöiden kanssa.
 • Ohjelma soveltuu biologisia tai matemaattisia tieteitä opiskelleille, jotka haluavat menestyä työmarkkinoilla.

Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta tekee vahvaa tutkimusta ekologiassa ja genetiikassa sekä laskennallisessa ja tekoälypohjaisessa ilmiömallinnuksessa.

Uusi monitieteinen maisteriohjelma yhdistää biologian, matematiikan ja datatieteen opinnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jossa opiskelija saa valmiudet toimia monipuolisissa data-analyysiin liittyvissä asiantuntija- ja tutkimustehtävissä luonnontieteellistä ajattelutapaa hyödyntäen.

Biologiaa, matematiikkaa tai lähialoja opiskelleille

Laskennallisen biologian ja data-analyysin maisteriohjelma on tarkoitettu niille, joilla on alempi korkeakoulututkinto biologisissa tai matemaattisissa tieteissä tai muulta soveltuvalta alalta, kuten biokemia, bioinformatiikka, bioinformaatioteknologia, biofysiikka tai tilastotiede. Soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi tulee olla vähintään 40 opintopistettä alan opintoja.

Ohjelmassa on aloituspaikkakiintiöt

Aloituspaikoista on varattu 10 pääaineenaan matemaattisia tieteitä opiskelleille ja 10 pääaineenaan biologisia tieteitä opiskelleille. Mikäli nämä kiintiöt eivät opiskelijavalinnassa täyty, niistä voidaan poiketa.

Bioinformatiikan ja laskennallisen biologian asiantuntijaksi

Maisteriopintojen jälkeen ymmärrät syvällisesti biologisia prosesseja sekä tunnet biologisten aineistojen mallintamisen periaatteet datatieteen näkökulmasta.

Maisteriopinnoissasi opit muun muassa:

 • prosessoimaan biologisia aineistoja
 • käsittelemään laajoja aineistoja

 • perusteet big datasta ja tiedonlouhinnasta käsitteinä

 • bioinformatiikkaan ja laskennalliseen biologiaan liittyviä ohjelmistoja

 • data-analyysissa keskeisiä ohjelmistoja, kuten tilastollista R-ohjelmointityökalua, Matlabia ja Python-ohjelmointikieltä

 • nykyaikaiset data-analyysimenetelmät, joissa hyödynnetään neuroverkkoja, koneoppimista ja tekoälyä.

Valtaosa ohjelmaan sisältyvistä syventävistä kursseista on maisteriohjelmien tapaan englanniksi.

Työllistyt eri toimialoille

Laskennallisen biologian ja data-analyysin maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat voivat työskennellä asiantuntijoina yrityksissä, valtionhallinnossa tai tutkimusryhmissä. Maisterintutkinnon suorittaneilla on myös hyvät valmiudet tohtoriopintoihin ja tutkimuksen tekemiseen.

Työnimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • bioinformaatikko

 • datatieteilijä

 • tutkija.

Tutustu fysiikan opintosisältöihin

Löydät laskennallisen biologian ja data-analyysin maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.