Luokanopettaja

Luokanopettajan maisteriohjelmassa saat valmiudet toimia kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijana alan organisaatioissa. Opinnoissa kehität omaa pedagogista näkemystäsi ja toimintaasi luokanopettajana moniammatillisessa ja -kulttuurisessa työyhteisössä.
Opettaja ja lapsia pöydän ääressä.

Luokanopettajan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

10

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele luokanopettajaksi Oulussa

 • Saat valmiudet myönteistä vuorovaikutusta edistävään opettajuuteen.
 • Perehdyt monipuolisesti kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja tukemiseen. 
 • Osaat johtaa ja kehittää monimutkaisia ja uutta luovia kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä kokonaisuuksia.
 • Luokanopettajan maisterikoulutukseen hakevalla tulee olla tietty määrä aiempia opetettavien aineiden ja pedagogiikan opintoja.
 • Yhteisöllisyys on vahvaa opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. 

Luokanopettajaksi kasvatustieteen aiemmilla opinnoilla

Maisteriohjelma antaa luokanopettajan kelpoisuuden ja valmiuksia toimia kasvatusalan ammattilaisena tulevaisuuden koulussa. Pääset perehtymään monipuolisesti kouluikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen.

Luokanopettajan maisterikoulutukseen voi hakea, mikäli omaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja siihen sisältyvinä tai erikseen suoritettuina perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) sekä vähintään 25 op opettajan pedagogisia opintoja.

Monipuolista osaamista tulevaisuuden koulujen tarpeisiin

Maisterintutkinnnon luokanopettajankoulutuksessa suorittaneena:

 • osaat johtaa ja kehittää monimutkaisia ja uutta luovia kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä kokonaisuuksia.
 • osaat työskennellä moniammatillisessa ja -kulttuurisessa työyhteisössä.
 • osaat toimia empaattisesti, eettisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti sekä arvioida omaa toimintaasi erilaisissa tilanteissa.
 • kykenet sosiaalisesti vastuulliseen ja eettisesti kestävään johtajuuteen opetus- ja kasvatusalan tehtävissä.

Opintoihin sisältyy useita harjoitteluita Oulun normaalikoulussa. Maisterivaiheen teemaharjoittelu tarjoaa tilaisuuden kokeilu-, kehittämis- tai tutkimustoimintaan kasvatusalan yhteistyötahojen kanssa.

Valmistuttuasi voit toimia erityisesti perusopetuksen luokkien 0–6 oppimis- ja kasvatusympäristöissä.

Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • luokanopettaja
 • koulutussuunnittelija
 • tutkija
 • asiantuntija
 • kouluttaja.

Tutustu luokanopettajakoulutuksen opintosisältöihin

Löydät luokanopettajan maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.