Maantiede

Maantieteen maisteriopinnoissa Oulun yliopistossa opit yhteiskunnan ja luonnon globaaleista muutosprosesseista sekä aluekehityksestä ja -politiikasta. Maisteriohjelmassa on useita erikoistumisaloja.

Maantieteen maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

10

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele maantiedettä Oulussa

 • Maantieteestä saat monipuolisen luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän koulutuksen. Opit havainnoimaan ja tulkitsemaan maailmaa, sen muutosprosesseja ja vuorovaikutussuhteita.
 • Saat laadukasta, kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen perustuvaa opetusta.  
 • Erikoistu maisteriopintojen aikana aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan, geoinformatiikkaan, kulttuuri-, luonnon- tai matkailumaantieteeseen. Voit suuntautua myös aineenopettajaksi.
 • Saat erinomaiset valmiudet ratkaista kestävyyteen ja ympäristön muutokseen liittyviä haasteita.
 • Voit vaikuttaa tutkintosi sisältöön valitsemalla sivuaineesi vapaasti. 

Maantieteessä yhdistyvät luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden osaaminen, ja opinnot jakautuvat ihmismaantieteeseen ja luonnonmaantieteeseen.

Ihmismaantiede auttaa sinua ymmärtämään yhteiskunnan tilaa ja sen muutoksia. Oulun yliopiston maantieteen tutkimus on erittäin korkeatasoista, ja opetus perustuu tähän kansainväliseen huippututkimukseen.

Luonnonmaantiede tarkastelee puolestaan monipuolisesti elollisen ja elottoman luonnon aiheita, joiden kantavana teemana on globaali muutos. Opetukselle omaleimaista on ainutlaatuinen pohjoinen luonto.

Lue lisää maantieteen tutkimusyksikön verkkosivuilta.

Viisi erikoistumisalaa ja opettajankoulutus

Pääaineenasi on maantiede. Maantieteen maisteriopinnoissa voit erikoistua:

 • aluekehitykseen ja -politiikkaan
 • geoinformatiikkaan
 • kulttuurimaantieteeseen
 • luonnonmaantieteeseen
 • matkailumaantieteeseen.

Lisäksi maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehtona voi suorittaa maantieteen kaksoistutkinnon Master in Tourism and Regional Planning -ohjelmassa yhteistyössä saksalaisen yliopiston Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt kanssa.

Aineenopettajakoulutukseen on erillinen haku, ja aloituspaikat tähän vaihtelevat vuosittain.

Monipuolisia työnkuvia yhteiskunnan, ympäristön tai luonnon parissa

Maantieteilijänä kasvat monipuoliseksi ja -taitoiseksi osaajaksi, jolle on kysyntää yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä sekä Suomessa, että ulkomailla.

Todennäköisimmin sijoitut yhteiskunnalliseen tai ympäristöön ja luontoon liittyvään asiantuntijatehtävään tai opettajaksi peruskouluun tai lukioon.

Valmistuneen työnimikkeitä voivat olla:

 • aineenopettaja
 • tutkija
 • erityisasiantuntija
 • ympäristösuunnittelija
 • suunnittelija
 • projektipäällikkö
 • koordinaattori.

Tutustu maantieteen opintosisältöihin

Löydät maantieteen tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.