Matematiikka

Matemaatikon ja datatieteilijän tutkinto valmistaa työskentelemään sekä abstraktien matemaattisten ongelmien, matemaattisten aineiden opetuksen että datatieteen sovellusten parissa eri toimialoilla.
Mies katsoo tietokoneelta dataa.

Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

10

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele matematiikkaa Oulussa

  • Hyvät uranäkymät matemaattisten aineiden opettajana tai data-analyysin ja tekoälyn parissa näitä soveltavilla lukuisilla toimialoilla.
  • Ruokit älyllistä uteliaisuuttasi ja opit analyyttista ja loogista ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja.
  • Saat monipuolisen aineenopettajan, matemaatikon tai datatieteilijän koulutuksen, jonka voit räätälöidä oman mielenkiintosi mukaan.
  • Saat laadukasta opetusta, jossa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä.
  • Pro gradu -tutkielmassa voit perehtyä syvemmin johonkin modernin matematiikan tai datatieteen tutkimuskysymykseen alan huippututkijoiden ohjauksessa.

Datatieteilijäksi tai matemaatikoksi eri toimialoille

Matemaattisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdot maisteriohjelmassa ovat:

  • matematiikka
  • laskennallinen matematiikka ja datatiede
  • aineenopettaja (soveltuvuuskoe).

Suuntaudu matematiikkaan

Matematiikan suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu muun muassa tutkijan urasta kiinnostuneille. Opiskelija voi sopivilla kurssi- ja sivuainevalinnoilla saada valmiudet toimia matemaatikkona ja asiantuntijana tutkimussektorin lisäksi myös teollisuuden tai muun elinkeinoelämän palveluksessa. Sivuaineiksi voidaan valita esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, kauppatieteet tai fysiikka.

Suuntaudu laskennalliseen matematiikkaan ja datatieteeseen

Laskennallisen matematiikan ja datatieteen suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana tutkimuslaitoksissa, yrityksissä tai julkishallinnossa. Voit toimia työtehtävissä, joissa tarvitaan kykyä soveltaa matemaattisia malleja ja edistyneitä laskennallisia työkaluja siihen, miten vaihtelevia empiirisiä ilmiöitä kuvataan ja isoja havaintoaineistoja analysoidaan.

Sovelletun matematiikan ja datatieteen osaajana voit päästä tutkimaan esimerkiksi tekoälyä, genetiikkaa, ilmakehää tai syöpähoitoja.

Sovellettu matematiikka on voimakkaasti kasvava ala tieteiden matematisoituessa ja tiedon digitalisoituessa. Työmahdollisuuksia on tarjolla runsaasti eri toimialoilla.

Suuntaudu aineenopettajaksi

Aineenopettajakoulutukseen on erillinen soveltuvuuskoe. Sinulla tulee myös olla riittävän laajat matematiikan ja toisen opetettavan aineen opinnot aiemmassa tutkinnossa.

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevat valmistuvat opettajiksi peruskouluun ja lukioon sekä muihin oppilaitoksiin. Opettajia työllistyy myös muihin tehtäviin, esimerkkinä vaikka teknologia-alan yrityksen tiiminvetäjä tai opetushallinnon asiantuntija.

Tutustu matematiikan opintosisältöihin

Löydät matemaattisten tieteiden maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.