Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus yhdistää yksilöllisen kokemuksen suurempaan yhteisölliseen kokemusmaailmaan ja tutkii kulttuuria musiikin ympärillä. Maisteriopinnot antavat sinulle musiikinopettajan pätevyyden.
Musiikkikasvatusta opiskelevan Olli Anttilan kädet soittavat pianoa huimaa tahtia.

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

8

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele musiikkikasvatusta Oulussa

 • Saat musiikinopettajan pätevyyden ja voit työskennellä peruskoulussa ja lukiossa.
 • Syvennät pedagogisia taitojasi sekä musiikin- että aineenopettajan opinnoissasi.
 • Maisteriopinnoissa painottuvat pedagogisten opintojen lisäksi tutkimusopinnot musiikkipsykologiassa ja musiikkikasvatusfilosofiassa.
 • Voit opiskella oman tai toisen tiedekunnan tarjoamia sivuaineita mielenkiintosi mukaan, esimerkiksi monialaisia opintoja, draamakasvatusta tai liikuntaa. 
 • Opiskelet ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa välittävässä ilmapiirissä. 

Musiikkikasvatuksen opintojen keskiössä ovat koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus, läheinen suhde musiikinopetukseen työelämässä, musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus.

Saat opinnoissasi työelämävalmiuksien osana myös tiedot ja taidot musiikkikasvatusteknologian hyödyntämiseen.

Musiikkikasvatuksen maisteriopiskelijana:

 • kehität osaamistasi musiikin ja kasvatuksen eri osa-alueilla
 • syvennät omaa henkilökohtaista taidollista, tiedollista ja ammatillista sekä pedagogista osaamistasi
 • kehität tutkijuuttasi.

Maisteriohjelma on suunnattu niille, joilla on musiikin tai musiikkikasvatuksen alalla suoritettu kandidaatintutkinto, ammattikorkeakoulututkinto (musiikkipedagogi) tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto. Lisäksi tarvitaan yleisen opettajankelpoisuuden antavat pedagogiset opinnot tai opinto-oikeus niihin.

Musiikinopettajaksi moniin oppilaitoksiin

Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot antavat sinulle perusopetuksen ja lukion musiikin aineenopettajan kelpoisuuden.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • musiikinopettaja
 • muu musiikkikasvattaja
 • yrittäjä
 • tutkija.

Tutustu musiikkikasvatuksen opintosisältöihin

Löydät musiikkikasvatuksen maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Onko sinulla jo tutkinto?

Jos olet jo opiskellut maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot, voit hakea suoraan erillisiin musiikin opetettavan aineen opintoihin ja saada näin yläkoulun musiikinopettajan kelpoisuuden.