Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus yhdistää yksilöllisen kokemuksen suurempaan yhteisölliseen kokemusmaailmaan ja tutkii kulttuuria musiikin ympärillä. Maisteriopinnot antavat sinulle musiikinopettajan pätevyyden.
Musiikkikasvatuksen opiskelijat musisoivat yhdessä.

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

8

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu alaan

Opiskele musiikkikasvatusta Oulussa

 • Saat musiikinopettajan pätevyyden ja voit työskennellä peruskoulussa ja lukiossa.
 • Perehdyt monipuolisesti musiikin oppimiseen ja opettamiseen.
 • Kehität musiikillisia taitojasi laulaen, soittaen, säveltäen, sovittaen ja johtaen. 
 • Voit opiskella oman tai toisen tiedekunnan tarjoamia sivuaineita mielenkiintosi mukaan, esimerkiksi monialaisia opintoja, draamakasvatusta tai liikuntaa. 
 • Opiskelet ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa välittävässä ilmapiirissä. 

Musiikkikasvatuksen opintojen keskiössä ovat koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus, läheinen suhde musiikinopetukseen työelämässä, musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus.

Saat opinnoissasi työelämävalmiuksien osana myös tiedot ja taidot musiikkikasvatusteknologian hyödyntämiseen.

Musiikkikasvatuksen maisteriopiskelijana:

 • kehität osaamistasi musiikin ja kasvatuksen eri osa-alueilla
 • syvennät omaa henkilökohtaista taidollista, tiedollista ja ammatillista sekä pedagogista osaamistasi
 • kehität tutkijuuttasi.

Maisteriohjelma on suunnattu niille, joilla on musiikin tai musiikkikasvatuksen alalla suoritettu kandidaatintutkinto, ammattikorkeakoulututkinto (musiikkipedagogi) tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.  Lisäksi tarvitaan yleisen opettajankelpoisuuden antavat pedagogiset opinnot tai opinto-oikeus niihin.

Musiikinopettajaksi moniin oppilaitoksiin

Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot antavat sinulle perusopetuksen ja lukion musiikin aineenopettajan kelpoisuuden. 

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • musiikinopettaja
 • muu musiikkikasvattaja
 • yrittäjä
 • tutkija.

Tutustu musiikkikasvatuksen opintosisältöihin

Löydät musiikkikasvatuksen maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.