Prosessitekniikka

Useilla teollisuudenaloilla hyödynnettävä prosessitekniikka on yksi keskeisistä hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävistä tekniikan aloista. Oulun yliopisto on edelläkävijä kiertotaloudessa ja vihreässä siirtymässä.

Prosessitekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele prosessitekniikkaa Oulussa

 • Diplomi-insinööriopintosi ovat ainutlaatuinen yhdistelmä kemiantekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja ympäristön hyvinvointia.
 • Saat laadukasta opetusta, joka sisältää runsaasti laboratorioharjoittelua ja yritysyhteistyötä.
 • Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa tehdään korkeatasoista tutkimusta luonnonvarojen ja materiaalivirtojen hyödyntämiseksi kestävästi.
 • Koulutus takaa sinulle laajat urakehitysmahdollisuudet ja korkean palkkatason.
 • Opiskeluyhteisö on voimavarasi opiskelun ajan sekä toimii verkostonasi myös valmistumisen jälkeen.

Resurssitehokasta prosessisuunnittelua

Prosessitekniikan opinnoista on hyötyä Suomen suurimmilla teollisuudenaloilla eli metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa. Automaatioteknologian kehittäminen ja automaatioasteen nosto parantavat resurssitehokkuutta vähentämällä luonnonvarojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Prosessitekniikan maisterikoulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää tuotantoprosesseja sekä niiden automaatiota. Opit ratkaisemaan ammattitaidollasi muun muassa fossiilisten raaka-aineiden käyttöön sekä uusiutuviin raaka-aineisiin liittyviä haasteita.

Diplomi-insinööriopinnot suoritettuasi hallitset kustannustehokkaan energian ja raaka-aineiden prosessisuunnittelun sekä prosessien automaattisen säädön ja optimoinnin. Lisäksi perehdyt tekniikan turvallisuuteen ja henkilöstökysymyksiin.

Neljä opintosuuntaa

Opintosuunnaksi voit valita automaatiotekniikan, biotuotetekniikan, kemiantekniikan tai prosessimetallurgian.

Automaatiotekniikassa opit hallitsemaan, optimoimaan ja säätämään monimutkaisia prosesseja sekä toteuttamaan niiden tarvitsemaa automaatiota modernien järjestelmien ja instrumenttien avulla.

Biotuotetekniikassa opit biomateriaalien prosessointia, biotuotteiden suunnittelua ja hyödyntämistä.

Kemiantekniikassa opit vaativaa prosessisuunnittelua, joka on olennaista tehokkaalle, puhtaalle ja kestävälle tuotannolle kemianteollisuudessa, öljynjalostuksessa, metsäteollisuudessa vedenpuhdistuksessa ja lääketeollisuudessa.

Prosessimetallurgiassa voit syventyä joko pyro- tai hydrometallurgiaan ja keskittyä korkeita lämpötiloja hyödyntäviin korkealämpötilaprosesseihin tai liuotukseen, liuospuhdistukseen ja talteenottoon perustuviin valmistusmenetelmiin.

Biotuotetekniikassa ja kemiantekniikassa voi lisäksi syventyä bioprossessitekniikan aihealueeseen, jossa keskitytään mikrobien ja entsyymien teolliseen hyödyntämiseen ja niihin liittyviin ilmiöihin.

Runsaasti urapolkuja eri teollisuudenaloilla

Prosessitekniikan diplomi-insinöörinä voit soveltaa taitojasi laaja-alaisesti. Todennäköisimmin sijoitut teollisuuteen asiantuntija-, kehitys-, suunnittelu- tai johtotehtäviin. Työnantajana voi olla kemianteollisuuden, energia-alan, sellu- ja paperiteollisuuden, kaivannaisteollisuuden, metallurgisen teollisuuden tai elintarvike- ja lääketeollisuuden yritys, prosessiteollisuuden koneita ja laitteita valmistava yritys, alan suunnittelu- tai konsulttitoimisto tai automaatioalan yritys.

Töitä löytyy ympäri maailmaa ja moni prosessi- tai ympäristötekniikan diplomi-insinööri onkin luonut uraa ulkomailla.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • automaatioinsinööri
 • tuotannonsuunnittelija
 • prosessisuunnittelija
 • käyttöpäällikkö
 • tuotekehitysinsinööri
 • prosessikehitysinsinööri.

Tutustu prosessitekniikan opintosisältöihin

Löydät prosessitekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.