Prosessitekniikka

Useilla teollisuudenaloilla hyödynnettävä prosessitekniikka on yksi keskeisistä hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävistä tekniikan aloista. Oulun yliopisto on edelläkävijä kiertotaloudessa ja vihreässä siirtymässä.
Valkopaitainen henkilö pitää kädellään neljää eri materiaaleista tehtyä kuutiota päällekkäin ja osoittaa niistä toiseksi alimmaista.

Prosessitekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu alaan

Opiskele prosessitekniikkaa Oulussa

  • Oulussa kehitetään uusia innovatiivisia teknologioita, jotka edistävät hyvinvointia ja kestävää kehitystä sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.
  • Koulutuksessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kemiantekniikka, automaatiotekniikka ja ympäristön hyvinvointi.
  • Pääset suunnittelemaan ja kehittämään puhtaampaa teollisuutta ja kestävämpää yhteiskuntaa.
  • Koulutus takaa sinulle loistavat urakehitysmahdollisuudet. Alalta valmistuneet ovat haluttuja asiantuntijoita, joille on tarjolla työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa.

Prosessitekniikan opinnoista on hyötyä Suomen suurimmilla teollisuudenaloilla eli metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa.  Automaatioteknologian kehittäminen ja automaatioasteen nosto parantavat resurssitehokkuutta vähentämällä luonnonvarojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. 

Prosessitekniikan maisterikoulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää tuotantoprosesseja sekä niiden automaatiota.  Opit ratkaisemaan ammattitaidollasi muun muassa fossiilisten raaka-aineiden käyttöön sekä uusiutuviin raaka-aineisiin liittyviä haasteita. 

Diplomi-insinööriopinnot suoritettuasi hallitset energia-, raaka-aine ja kustannustehokkaan prosessisuunnittelun sekä prosessien automaattisen säädön ja optimoinnin.  Lisäksi perehdyt tekniikan turvallisuuteen ja henkilöstökysymyksiin.

Neljä opintosuuntaa

Opintosuunnaksi voit valita automaatiotekniikan, biotuotetekniikan, kemiantekniikan tai prosessimetallurgian. 

Automaatiotekniikassa opit hallitsemaan, optimoimaan ja säätämään monimutkaisia prosesseja sekä toteuttamaan niiden tarvitsemaa automaatiota modernien järjestelmien ja instrumenttien avulla.

Biotuotetekniikassa opit biomateriaalien prosessointia, biotuotteiden suunnittelua ja hyödyntämistä.

Kemiantekniikassa opit vaativaa prosessisuunnittelua, joka on olennaista tehokkaalle, puhtaalle ja kestävälle tuotannolle kemianteollisuudessa, öljynjalostuksessa, metsäteollisuudessa vedenpuhdistuksessa ja lääketeollisuudessa.

Prosessimetallurgiassa voit syventyä joko pyro- tai hydrometallurgiaan ja keskittyä korkeita lämpötiloja hyödyntäviin korkealämpötilaprosesseihin tai liuotukseen, liuospuhdistukseen ja talteenottoon perustuviin valmistusmenetelmiin.

Biotuotetekniikassa ja kemiantekniikassa voi lisäksi syventyä bioprossessitekniikan aihealueeseen, jossa keskitytään mikrobien ja entsyymien teolliseen hyödyntämiseen ja niihin liittyviin ilmiöihin.
 

Runsaasti urapolkuja eri teollisuudenaloilla

Prosessitekniikan diplomi-insinöörinä voit soveltaa taitojasi laaja-alaisesti. Todennäköisimmin sijoitut teollisuuteen asiantuntija-, kehitys-, suunnittelu- tai johtotehtäviin. Työnantajana voi olla kemianteollisuuden, energia-alan, sellu- ja paperiteollisuuden, kaivannaisteollisuuden, metallurgisen teollisuuden tai elintarvike- ja lääketeollisuuden yritys, prosessiteollisuuden koneita ja laitteita valmistava yritys, alan suunnittelu- tai konsulttitoimisto tai automaatioalan yritys.

Töitä löytyy ympäri maailmaa ja moni prosessi- tai ympäristötekniikan diplomi-insinööri onkin luonut uraa ulkomailla.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • automaatioinsinööri
  • tuotannonsuunnittelija
  • prosessisuunnittelija
  • käyttöpäällikkö
  • tuotekehitysinsinööri
  • prosessikehitysinsinööri.

Tutustu prosessitekniikan opintosisältöihin

Löydät prosessitekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.