Prosessitekniikka

Opiskele arvostettu diplomi-insinöörin tutkinto Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Voit syventää aiempaa prosessitekniikan osaamistasi tai laajentaa sitä uuteen suuntaan.

Prosessitekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele prosessitekniikkaa Oulussa

 • Diplomi-insinööriopinnoissa syvennyt valintasi mukaan automaatiotekniikkaan, biotuotetekniikkaan, kemiantekniikkaan tai prosessimetallurgiaan.
 • Voit räätälöidä opintojasi: keskittyä yhteen suuntautumisvaihtoehtoon tai yhdistellä niitä. Myös ympäristötekniikan opinnot ovat mahdollisia.
 • Saat laadukasta opetusta, joka sisältää laboratorio- tai simulointiharjoittelua ja yritysyhteistyötä.
 • Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa tehdään korkeatasoista tutkimusta luonnonvarojen ja materiaalivirtojen hyödyntämiseksi kestävästi.
 • Osaamisen kehittäminen tiedeyliopistossa tarjoaa mahdollisuuden urakehitykseen ja palkkatason nousuun.

Vihreä siirtymä muuttaa prosessiteollisuutta ja energiajärjestelmiä

Vetytalous, biotalous ja uusiutuva energia ovat vastauksia globaaleihin ympäristöongelmiin. Vihreä siirtymä muuttaa radikaalisti prosessiteollisuutta ja energiajärjestelmiä. Siirtymä vaatii suurten investointien lisäksi runsaasti prosessisuunnittelua, tutkimusta ja tuotekehitystä.

Prosessitekniikan diplomi-insinöörin koulutus antaa syvällisen, tiedepohjaisen osaamisen suunnitella ja kehittää tuotantoprosesseja sekä niiden automaatiota Suomen suurimmilla teollisuudenaloilla metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa.

Diplomi-insinööriopinnot suoritettuasi hallitset kustannustehokkaan energian ja raaka-aineiden prosessisuunnittelun sekä prosessien automaattisen säädön ja optimoinnin. Lisäksi perehdyt tekniikan turvallisuuteen ja henkilöstökysymyksiin.

Opiskele joustavasti kohti tavoitettasi

Prosessitekniikan maisteriohjelman opinnot ovat räätälöitävissä tavoitteesi mukaisiksi. Valitsemasi opintosuunnan lisäksi voit täydentää opintojasi toisen opintosuunnan kursseilla, myös ympäristötekniikan maisteriohjelman puolelta.

Sinut ohjataan heti opintojesi alussa opintosuuntasi mukaisiin opiskeluryhmiin ja saat hyvää ohjausta omaopettajaltasi.

Opintosuunnaksi voit valita automaatiotekniikan, biotuotetekniikan, kemiantekniikan tai prosessimetallurgian.

Automaatiotekniikassa opit hallitsemaan, optimoimaan ja säätämään monimutkaisia prosesseja sekä toteuttamaan niiden tarvitsemaa automaatiota modernien järjestelmien ja instrumenttien avulla.

Biotuotetekniikassa opit biomateriaalien prosessointia, biotuotteiden suunnittelua ja hyödyntämistä.

Kemiantekniikassa opit vaativaa prosessisuunnittelua, joka on olennaista tehokkaalle, puhtaalle ja kestävälle tuotannolle kemianteollisuudessa, öljynjalostuksessa, metsäteollisuudessa vedenpuhdistuksessa ja lääketeollisuudessa.

Prosessimetallurgiassa voit syventyä joko pyro- tai hydrometallurgiaan ja keskittyä korkeita lämpötiloja hyödyntäviin korkealämpötilaprosesseihin tai liuotukseen, liuospuhdistukseen ja talteenottoon perustuviin valmistusmenetelmiin.

Biotuotetekniikassa ja kemiantekniikassa voi lisäksi syventyä bioprossessitekniikan aihealueeseen, jossa keskitytään mikrobien ja entsyymien teolliseen hyödyntämiseen ja niihin liittyviin ilmiöihin.

Uusia urapolkuja eri teollisuudenaloilla

Prosessitekniikan diplomi-insinöörinä voit soveltaa uutta osaamistasi monipuolisesti. Todennäköisimmin sijoitut teollisuuteen asiantuntija-, kehitys-, suunnittelu- tai johtotehtäviin.

Työnantajana voi olla kemianteollisuuden, energia-alan, sellu- ja paperiteollisuuden, kaivannaisteollisuuden, metallurgisen teollisuuden tai elintarvike- ja lääketeollisuuden yritys, prosessiteollisuuden koneita ja laitteita valmistava yritys, alan suunnittelu- tai konsulttitoimisto tai automaatioalan yritys.

Töitä löytyy ympäri maailmaa ja moni prosessi- tai ympäristötekniikan diplomi-insinööri onkin luonut uraa ulkomailla.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • automaatioinsinööri
 • tuotannonsuunnittelija
 • prosessisuunnittelija
 • käyttöpäällikkö
 • tuotekehitysinsinööri
 • prosessikehitysinsinööri.

Tutustu prosessitekniikan opintosisältöihin

Löydät prosessitekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.