Ruotsin kieli

Ruotsin kielen asiantuntijat ovat myös ruotsalaisen kulttuurin ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Maisteriopintojesi jälkeen voit työskennellä yritysviestinnän ammattilaisena, kääntäjänä, tutkijana tai matkailualan asiantuntijatehtävissä.

Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

3

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele ruotsin kieltä Oulussa

  • Valmistut kielten, kulttuurien ja viestinnän osaajaksi.
  • Voit työllistyä kielen ja viestinnän ammattilaiseksi yrityksiin tai kulttuurin ja hallinnon aloille.
  • Opiskelet vuorovaikutteisesti pienryhmissä ja saat runsaasti ohjausta.
  • Voit valita sivuaineesi oman kiinnostuksesi mukaan, esimerkiksi kansainvälisen yritysviestinnän tai kauppatieteet.
  • Pääset tutustumaan ruotsalaisen kielialueen kulttuuriin ja voit lähteä Nordliks-opiskelijavaihtoon Pohjoismaihin.

Organisaatioissa tarvitaan kielten ja kulttuurien tuntemusta

Kiinnostaako sinua monikulttuurisuus, monikielinen organisaatioviestintä, kieliasenteet ja suvaitsevaisuus?

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on tärkeää ymmärtää, miten yhteisöt ja kulttuurit reagoivat ympäristönsä muutoksiin. Kielitaito ja monikielisyys ovat siinä keskeisessä asemassa.

Opintoihin kuuluu suullista ja kirjallista viestintää, kielen rakennetta ja kehitystä, kirjallisuutta ja kulttuuria, kansainvälistä yritysviestintää sekä kääntämistä ja tekstintutkimusta.

Maisteriopinnoissa keskityt syventämään perustietoja ja -taitoja oppiaineen eri osa-alueista, joita ovat muun muassa yritysviestintä, käännöstiede, kirjallisuus ja sosiolingvistiikka.

Pohjoismaisessa ympäristössä suoritettava kieliharjoittelu on myös osa opintojasi.

Ruotsin kielen asiantuntijuudelle on kysyntää

Valmistuttuasi sinulla on hyvä ruotsin kielen taito ja valmiudet toimia yrityselämässä kielten, viestinnän ja kulttuurien asiantuntijatehtävissä esimerkiksi yritysviestinnän ammattilaisena, kääntäjänä, tutkijana tai matkailualan asiantuntijatehtävissä.

Ammattinimikkeesi ruotsin kielen opintojen jälkeen voi olla:

  • kouluttaja
  • tiedottaja
  • viestintäsuunnittelija
  • kääntäjä.

Tutustu ruotsin kielen opintosisältöihin

Löydät ruotsin kielen maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.