Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnoissa opit ymmärtämään monikulttuurisen vuorovaikutuksen haasteita sekä ihmisen roolia muuttuvassa maailmassa. Kieliopintojen lisäksi perehdyt saksankielisten maiden kulttuuriin ja kirjallisuuteen. 

Saksan kieli ja kulttuuri, Kielten ja kirjallisuuden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

2

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu alaan

Opiskele saksan kieltä ja kulttuuria Oulussa

  • Valmistut kieli- ja kulttuuriasiantuntijaksi. Voit suuntautua kansainväliseen yritysviestintään tai räätälöidä tutkintosi mielenkiintosi mukaan.
  • Saksan kielen asiantuntijoiden työllistyminen on erinomaista ja voit työllistyä monipuolisesti esimerkiksi vientiyritysten myynti- ja markkinointitehtäviin.
  • Kansainvälisen yritysviestinnän sivuaine on tarjolla ainoastaan Oulun yliopistossa.
  • Saat laadukasta opetusta ja perehdyt kieliopintojen lisäksi saksankielisten maiden kulttuuriin.
  • Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla lähtemällä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun Saksaan ja Itävaltaan.

Kansainvälisty kampuksella ja opiskelijavaihdossa

Nykymaailmassa on erityisen tärkeää ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta esimerkiksi eri kulttuurien välillä elinkeinoelämässä ja mediassa. Kielen hallinta on perusta kansainväliselle yhteistyölle, jossa kulttuuriset erityispiirteet korostuvat.

Saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijuus on arvokasta Euroopan unionin suurimman kielialueen taloudellisen ja kulttuurisen merkityksen vuoksi.

Yli 100 miljoonaa ihmistä puhuu saksaa äidinkielenään maailmanlaajuisesti. 

Voit yhdistää maisteriopintoihisi esimerkiksi muita kieliä, kauppatieteitä, matkailua, yrittäjyysopintoja tai viestintää, jolloin saksan kielen asiantuntijuutesi avaa laaja-alaisemmin urapolkuja kansainvälistyvässä työelämässä. 

Opiskeluyhteisömme on tiivis ja lämminhenkinen, ja henkilökunta sekä opiskelijat ovat apunasi kasvaessasi osaksi tiedeyhteisöä.

Suomalais-saksalais-itävaltalainen opetustiimi, vierailevat opettajat sekä ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat tekevät ohjelmasta erittäin kansainvälisen.

Sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun Saksaan tai Itävaltaan, jolloin saat arvokkaita kansainvälisiä kokemuksia sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Voit myös hakea vuosittain tarjottavaa stipendiä kielikursseja tai ulkomaan opiskelua varten.

Erikoistumalla erilaisia uravaihtoehtoja

Jos olet kiinnostunut suuntaamaan elinkeinoelämään ja olemaan mukana ratkaisemassa yritysten kansainvälistymishaasteita, voit valmistua yritysviestinnän asiantuntijaksi liittämällä tutkintoosi esimerkiksi kauppatieteiden tai viestinnän opintoja. 

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • kansainvälisen kaupan ammattilainen
  • tiedottaja
  • vienti-, markkinointi- tai viestintäpäällikkö
  • kääntäjä.

Tutustu saksan kielen ja kulttuurin opintosisältöihin

Löydät saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta. 

Lue Karoliinan urasta