Tieteiden ja aatteiden historia

Tieteiden ja aatteiden historian ammattilaisena osaat tulkita inhimillisen kulttuurin ja ympäristön ilmiöitä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Osaamisesi on ainutlaatuista, sillä Suomessa tieteiden ja aatteiden historiaa voi opiskella pääaineena vain Oulun yliopistossa.

Tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

2

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele tieteiden ja aatteiden historiaa Oulussa

  • Ainutlaatuinen oppiaine Suomessa - tieteiden ja aatteiden historiaa voi opiskella ainoastaan Oulun yliopistossa.
  • Voit opiskella sivuaineena esimerkiksi filosofiaa, politiikkatieteitä tai humanistista ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja rakentaa näin omaa asiantuntijuuttasi.
  • Saat henkilökohtaista ohjausta ja lähiopetusta alan parhailta asiantuntijoilta.
  • Opinnot tuottavat kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia, tuottaa ja jäsentää uutta tietoa sekä esittää sitä ymmärrettävästi ja loogisesti.
  • Työllistyt hyvin asiantuntija- tai virkamiestehtäviin eri sektoreille: julkishallintoon, tiedonhallintaan, viestintäalalle, pelialalle tai toimittajaksi.

Oulussa monipuolista tieteenhistorian ja aatteiden tutkimusta

Aatehistoriallinen tutkimus Oulussa liikkuu ajallisesti antiikista 2000-luvulle ja temaattisesti valistuksesta utopia-ajatteluun, konservatismista liberalismiin ja rotuajattelusta kosmopolitismiin.

Oppiaineessa tutkitaan myös tieteen ja politiikan suhteita sekä tieteen ja erilaisten aatteiden ja uskomusten välistä vuorovaikutusta.

Oulun tieteenhistorioitsijat tutkivat, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty "tieteellisenä" ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Tutkimuksen painopisteet ovat lääketieteen, psykologian ja mielenterveyden historiassa sekä fysikaalisten tieteiden ja evoluutioteorioiden historiassa ja 1600–1700 -lukujen tieteellisessä murroksessa. Lisäksi Oulussa tutkitaan historiankirjoitusta tiedontuotantona.

Oululaiset tutkijat tarkastelevat myös pelien ja sosiaalisen median asettamia haasteita ja mahdollisuuksia historian esittämisessä.

Erilaisia työnkuvia

Tieteiden ja aatteiden historian pääaineesta valmistuttuasi voit työllistyä esimerkiksi:

  • toimittajaksi
  • tietohallintoasiantuntijaksi
  • järjestötyöntekijäksi
  • museo- tai arkistoalalle
  • erilaisiin sisällöntuotantotehtäviin.

Tutustu tieteiden ja aatteiden historian opintosisältöihin

Löydät tieteiden ja aatteiden historian maisteriopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.