Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan työskennellä digitaalisten tuotteiden parissa eri toimialoilla. Kehität erilaisille käyttäjille heidän tarpeisiinsa suunniteltuja ohjelmistoja, sovelluksia tai tietojärjestelmiä. Roolisi voi olla teknisempi tai johtamista tai konseptointia painottava.

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

30

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Avoimen väylä

Kyllä

Tutustu alaan

Opiskele tietojenkäsittelytieteitä Oulussa

 • Saat tarvittavat taidot ja kyvyt, joilla voit rakentaa itsellesi menestyksekkään uran ohjelmisto- tai IT-asiantuntijana tai johtajana.
 • Voit suuntautua opinnoissasi ohjelmistotuotantoon tai tietojärjestelmiin.
 • Saat laadukasta opetusta alan asiantuntijoilta. Opetus- ja arviointimenetelmät ovat tarkkaan mietittyjä optimaalisten oppimistulosten saavuttamiseksi.
 • Opinnoissasi tutustut IT-alan tuoreimpiin trendeihin ja tulevaisuuden kuvaan. Ohjelma tekee aktiivista yhteistyötä alan yritysten kanssa.
 • Monitieteisen yliopiston etuna on laajat sivuainemahdollisuudet eri aloilta: ihmistieteet, kauppatieteet tai teknilliset tieteet.

Toimiva digitaalinen yhteiskunta myös tulevaisuudessa

Työmarkkinat ovat murroksessa digitalisaation ja automaation voimistuessa, ja lähes kaikki alat muuttuvat ohjelmisto- ja palvelukeskeisiksi.

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriopinnot luovat erinomaisen pohjan työskennellä kaikkialla, missä informaatio- ja viestintäteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. Ala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja asiantuntijoille on suuri kysyntä.

Painopiste on ihmisnäkökulmassa ja käyttäjäkeskeisyydessä, ja näitä tukee vankka tekninen osaaminen.

Työelämälähtöistä opiskelua

Opetus on käytännöllisesti työelämään suuntautunutta, mutta kehittää myös vaativissa asiantuntijatehtävissä tarvittavaa analyyttisyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja. Samalla opit työelämässä tärkeitä taitoja, kuten tiimi-, projektinhallinta- ja viestintätaitoja.

Maisteriopinnot keskittyvät ohjelmistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen sekä niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Voit täydentää osaamistasi sivuaineilla, esimerkiksi tilastotieteen, matematiikan, kauppatieteiden tai psykologian opinnoilla.

Harjoitus- ja projektityöt tehdään usein yhteistyössä yritysten tai julkisten organisaatioiden kanssa.

Kursseilla opiskelet englanniksi ja  tapaat opiskelijoita eri maista, sillä tietojenkäsittelytieteissä on tarjolla myös kansainvälisen maisteriohjelma.  

Tutustu tietojenkäsittelytieteen opintosisältöihin

Löydät tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Monipuoliset urapolut IT-asiantuntijana tai tiiminvetäjänä

Digitaaliset tuotteet syntyvät aina tiimityönä. Tietojenkäsittelytieteen ammattilaisena roolisi voi olla teknisempi tai johtamista tai konseptointia painottavampi. 

Valmistuttuasi työllistyt todennäköisimmin informaatioteknologia-alan yritykseen, palvelu- ja teollisuusyritykseen, julkiselle sektorille tai koulutusorganisaatioon.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • ohjelmistoarkkitehti
 • sovellusarkkitehti
 • käyttöliittymäsuunnittelija
 • koodari
 • järjestelmäanalyytikko
 • IT-konsultti
 • tiiminvetäjä
 • projektipäällikkö
 • tuotekehityspäällikkö
 • tietohallintopäällikkö
 • Lead Developer
 • Senior Software Engineer
 • Full-Stack Developer.

Haluatko olla käyttäjä-keskeisen suunnittelun mestari?

Oulussa on vahvat digiosaamisen perinteet, ja moni maailmaa muuttanut innovaatio on lähtöisin Oulun yliopiston alumneilta. Tietojenkäsittelytiedettä opiskelleilla on Oulun alueella hyvä maine ja tarjolla on paljon mielenkiintoisia uramahdollisuuksia.

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.