Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan työskennellä digitaalisten tuotteiden parissa eri toimialoilla. Kehität erilaisille käyttäjille heidän tarpeisiinsa suunniteltuja ohjelmistoja, sovelluksia tai tietojärjestelmiä. Roolisi voi olla teknisempi tai johtamista tai konseptointia painottava.

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

55

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Huom! Kevään ensimmäinen yhteishaku 3.-17.1.2024

Avoimen väylä

30 paikkaa

Tee hakemus Opintopolussa

Huomioithan, että tähän maisteriohjelmaan haetaan jo kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.-17.1.2024 osana kansainvälisen maisteriohjelman sisäänottoa.

Tutustu alaan

Opiskele tietojenkäsittelytieteitä Oulussa

 • Oulussa on vahvat digiosaamisen perinteet, ja moni maailmaa muuttanut innovaatio on lähtöisin Oulun yliopiston alumneilta.
 • Saat tarvittavat taidot ja kyvyt, joilla voit rakentaa itsellesi menestyksekkään uran ohjelmisto- tai IT-asiantuntijana tai johtajana.
 • Saat erinomaisen pohjan käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja ohjelmistojen tai tietojärjestelmien kehittämiseen ihmisten tarpeita ymmärtäen.
 • Opintosi ovat käytännönläheisiä ja ne sisältävät projektikursseja sekä toimeksiantoja ja yhteistyötä yritysten kanssa.
 • Työllistymismahdollisuutesi ovat hyvät jo opintojen aikana. Tietojenkäsittelytiedettä opiskelleilla on Oulun alueella hyvä maine ja tarjolla on paljon mielenkiintoisia uramahdollisuuksia.

Toimiva digitaalinen yhteiskunta myös tulevaisuudessa

Työmarkkinat ovat murroksessa digitalisaation ja automaation voimistuessa, ja lähes kaikki alat muuttuvat ohjelmisto- ja palvelukeskeisiksi.

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriopinnot luovat erinomaisen pohjan työskennellä kaikkialla, missä informaatio- ja viestintäteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. Ala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja asiantuntijoille on suuri kysyntä.

Painopiste on ihmisnäkökulmassa ja käyttäjäkeskeisyydessä, ja näitä tukee vankka tekninen osaaminen.

Työelämälähtöistä opiskelua

Opetus on käytännöllisesti työelämään suuntautunutta, mutta kehittää myös vaativissa asiantuntijatehtävissä tarvittavaa analyyttisyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja. Samalla opit työelämässä tärkeitä taitoja, kuten tiimi-, projektinhallinta- ja viestintätaitoja.

Maisteriopinnot keskittyvät ohjelmistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen sekä niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Voit täydentää osaamistasi sivuaineilla, esimerkiksi tilastotieteen, matematiikan, kauppatieteiden tai psykologian opinnoilla.

Harjoitus- ja projektityöt tehdään usein yhteistyössä yritysten tai julkisten organisaatioiden kanssa.

Kursseilla opiskelet englanniksi ja tapaat opiskelijoita eri maista.

Tutustu tietojenkäsittelytieteen opintosisältöihin

Löydät tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Monipuoliset urapolut IT-asiantuntijana tai tiiminvetäjänä

Digitaaliset tuotteet syntyvät aina tiimityönä. Tietojenkäsittelytieteen ammattilaisena roolisi voi olla teknisempi tai johtamista tai konseptointia painottavampi.

Valmistuttuasi työllistyt todennäköisimmin informaatioteknologia-alan yritykseen, palvelu- ja teollisuusyritykseen, julkiselle sektorille tai koulutusorganisaatioon.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • ohjelmistoarkkitehti
 • sovellusarkkitehti
 • käyttöliittymäsuunnittelija
 • koodari
 • järjestelmäanalyytikko
 • IT-konsultti
 • tiiminvetäjä
 • projektipäällikkö
 • tuotekehityspäällikkö
 • tietohallintopäällikkö
 • Lead Developer
 • Senior Software Engineer
 • Full-Stack Developer.

Haluatko olla käyttäjä-keskeisen suunnittelun mestari?

Oulussa on vahvat digiosaamisen perinteet, ja moni maailmaa muuttanut innovaatio on lähtöisin Oulun yliopiston alumneilta. Tietojenkäsittelytiedettä opiskelleilla on Oulun alueella hyvä maine ja tarjolla on paljon mielenkiintoisia uramahdollisuuksia.

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.