Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, OPETOP Kajaani

Varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutuksessa saat tarvittavat tiedot ja taidot lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevista interventioista ja pedagogisista ratkaisuista.

Maisterikoulutus valmistaa varhaiskasvatuksen opettajista varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja erityisopettajia.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma, yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP)

Aloituspaikkoja

20

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Opetustapa

Monimuoto
Lähiopetus Kajaanissa

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 2025

Tutustu monimuotokoulutukseen

Opiskele varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi Kajaanissa

 • Saat varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden.
 • Koulutuksessa painotetaan inkluusiota, elinikäistä oppimista, yhteisöllisyyttä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyön merkitystä.
 • Koulutuksella kasvatetaan varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta Kainuussa ja Ylä-Savossa ja vastataan alueen varhaiskasvatusalan opettajatarpeeseen.
 • Pääset tutustumaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja erityisopettajan työkenttään harjoittelujaksoilla, joita pyritään järjestämään Kainuun ja Ylä-Savon varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa.
 • Sinulla tulee olla tutkintoon sisältyvänä tai erikseen suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot .

Kainuuseen lisää varhaiskasvatuksen erityisopettajia

Syksyllä 2025 alkavan maisterikoulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta Kainuussa ja Ylä-Savossa sekä vastata alueiden suureen opettajatarpeeseen varhaiskasvatuksen alalla.

Koulutuksen pääaineena on erityispedagogiikka.

Erityispedagogiikan maisterikoulutus antaa valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin.

Erityispedagogiikan maisterikoulutuksen sisältöjä ovat muun muassa:

 • lasten ja nuorten erilaiset tuen tarpeet ja niihin vastaaminen
 • inkluusio
 • kolmiportainen tuki
 • hyvän kehityksen ja oppimisen edellytykset
 • erilaiset lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat interventiot ja pedagogiset ratkaisut.

Erityispedagogiikan aineopinnot ja syventävät opinnot sisältävät erityisopettajaksi tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi pätevöittävät opinnot.

Opiskele verkossa ja lähiopetusjaksoilla

Opiskelu vaatii sitoutumista ja aikaa kokopäiväiseen työskentelyyn. Opinnot sisältävät luento- ja ryhmäopetusta, monimuoto-opetusta, oppimistehtäviä, itsenäistä työskentelyä sekä erilaisia toiminnallisia ja osallistavia työskentelytapoja.

Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Niitä pyritään järjestämään Kainuun ja Ylä-Savon varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä Kajaanissa. Opiskelijat vastaavat itse matka- ja majoituskustannuksistaan.

Löydät varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Hakukelpoisuus tähän yhteistyökoulutukseen

Voit hakea tähän maisterikoulutukseen, mikäli sinulla on soveltuva kasvatusalan kandidaatin tutkinto sekä lisäksi suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot (25 opintopistettä).

Erityispedagogiikan asiantuntijaksi

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • erityisopettaja.