Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörinä olet ratkaisevassa roolissa kehittämässä rakennettua ympäristöä ja vesivaroja nykyistä kestävämpään suuntaan. Oulun yliopistossa syvennät osaamistasi kestävän kehityksen ja resurssitehokkuuden asiantuntijana. Ymmärrät myös, miten luonnon monimuotoisuus voidaan turvata.
Huomioliiveihin pukeutunut henkilö seisoo ison hallin oviaukon edessä. Hänen vieressään ja hallin ulkopuolella on isot kasat kaatopaikkaromua.

Ympäristötekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

15

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Tutustu alaan

Opiskele ympäristötekniikkaa Oulussa

  • Syvennät osaamistasi tekniikan asiantuntijana ja hankit tarvittavan teoriapohjan ymmärtää ympäristön hyvinvointia ja kiertotaloutta osana globaalia vihreää siirtymää.
  • Saat erinomaisen diplomi-insinöörin osaamisen, jonka avulla voit suunnitella ja kehittää sekä rakennettua että luonnonympäristöä.
  • Oulussa on tarjolla laajin vesitekniikan yliopistokoulutus.
  • Laadukas, palkittu koulutus takaa sinulle monipuoliset uramahdollisuudet ympäristötekniikan asiantuntija- ja johtamistehtävissä.
  • Opiskelet monitieteisessä yhteisössä, jossa opintojen valinnanmahdollisuus on suuri. Olet osa oululaista teekkariyhteisöä.

Ympäristön hyvinvointi, luonnonvarojen ja energian riittävyys ja käytön tehokkuus, uusiutuvien materiaalien käyttö sekä kiertotalous ovat ympäristötekniikan maisteriohjelman kantavia teemoja.

Koulutus antaa valmiudet kehittää olemassa olevia teknologioita entistä paremmiksi sekä luoda kokonaan uusia ratkaisuja.

Ympäristötekniikan osaamisen vahvana pohjana ovat prosessitekniikan menetelmät, joita hyödynnetään niin teollisuusympäristöissä kuin luonnon omissa prosesseissa. Maisteriohjelmassa pyritään ympäristön hyvinvointiin kehittämällä ihmisen toimintaa luonnon ja asutun ympäristön kannalta kestäväksi.

Kolme suuntautumisvaihtoehtoa

Kestävien energiajärjestelmien opintokokonaisuudessa opit energiantuotannon järjestelmän kokonaisuutena: miten energiaa kulutetaan tehokkaasti, ja koko ketjua tuotannosta, siirrosta ja varastoinnista käyttöön asti voidaan hallita. Energiajärjestelmien hallinta vaatii uusia menetelmiä, sillä ne kehittyvät jatkuvasti, erityisesti energian varastoinnin osalta.

Vesi- ja ympäristötekniikan opintokokonaisuudessa syvennyt vesivarojen kestävään ja tehokkaaseen suunnitteluun ja syvennät osaamistasi vesi- ja jätehuollosta sekä vesistökuormituksen hallinnasta.

Teollisuuden ympäristötekniikan opintokokonaisuudessa tartut ympäristöhaasteisiin kokonaisvaltaisesti prosessisuunnittelun keinoin. Opit kehittämään ratkaisuja päästöjen hallintaan, olipa niiden lähteenä kotitaloudet, teollisuus tai autoilu. Osaat kehittää uusia menetelmiä, joilla päästöjen kokonaisuutta voidaan hallita ja päästä puhtaaseen tuotantoon.

Puhtaamman huomisen ratkaisujen keksijäksi

Ympäristötekniikasta valmistuneena diplomi-insinöörinä suunnittelet puhtaamman huomisen ratkaisuja ja työllistyt ympäristöosaamisen kehittämistä tukeviin asiantuntija-, tuotekehitys- ja tutkimustehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • ympäristöinsinööri
  • kestävyysasiantuntija
  • hydrologi
  • energia-asiantuntija
  • ympäristötarkastaja.

Tutustu ympäristötekniikan opintosisältöihin

Löydät ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.