Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörinä olet ratkaisevassa roolissa kehittämässä rakennettua ympäristöä nykyistä kestävämpään suuntaan. Oulun yliopistossa kasvat kestävän kehityksen ja resurssitehokkuuden asiantuntijaksi. Ymmärrät myös, miten luonnon monimuotoisuus voidaan turvata.
Huomioliiveihin pukeutunut henkilö seisoo ison hallin oviaukon edessä. Hänen vieressään ja hallin ulkopuolella on isot kasat kaatopaikkaromua.

Ympäristötekniikan maisteriohjelma

Aloituspaikkoja

10

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu alaan

Opiskele ympäristötekniikkaa Oulussa

  • Tutkinnossa yhdistyy luontevasti luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen.
  • Olet muutoksentekijä kestävässä kehityksessä.
  • Ympäristön hyvinvointi, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat koulutuksen läpileikkaavia teemoja.
  • Koulutus takaa sinulle loistavat urakehitysmahdollisuudet.

Ympäristön hyvinvointi, luonnonvarojen ja energian riittävyys ja käytön tehokkuus, uusiutuvien materiaalien käyttö sekä kiertotalous ovat ympäristötekniikan maisteriohjelman kantavia teemoja.

Koulutus antaa valmiudet kehittää olemassa olevia teknologioita entistä paremmiksi sekä luoda kokonaan uusia ratkaisuja.

Ympäristötekniikan osaamisen vahvana pohjana ovat prosessitekniikan menetelmät, joita hyödynnetään niin teollisuusympäristöissä kuin luonnon omissa prosesseissa. Maisteriohjelmassa pyritään ympäristön hyvinvointiin kehittämällä ihmisen toimintaa luonnon ja asutun ympäristön kannalta kestäväksi.

Kolme suuntautumisvaihtoehtoa

Kestävien energiajärjestelmien opintokokonaisuudessa opit paljon kokonaisvaltaisen energiantuotannon käytöstä ja hallinnasta.

Vesi- ja ympäristötekniikan opintokokonaisuudessa opit puolestaan vesivarojen suunnittelusta kestävästi ja tehokkaasti ja kartutat osaamistasi vesi- ja jätehuollosta sekä vesistökuormituksen hallinnasta.

Teollisuuden ympäristötekniikan kokonaisuus auttaa ymmärtämään ympäristöhaasteita ja antaa paljon asiantuntemusta päästöjen hallintaan.

Puhtaamman huomisen ratkaisujen keksijäksi

Ympäristötekniikasta valmistuneena diplomi-insinöörinä suunnittelet puhtaamman huomisen ratkaisuja ja työllistyt ympäristöosaamisen kehittämistä tukeviin asiantuntija-, tuotekehitys- ja tutkimustehtäviin.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • ympäristöinsinööri
  • kestävyysasiantuntija
  • hydrologi
  • energia-asiantuntija
  • ympäristötarkastaja.

Tutustu ympäristötekniikan opintosisältöihin

Löydät ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.