Julkaisut

Giellagas-instituutin julkaisut.
Giellagas-instituutin julkaisemien kirjojen selkämyksiä.

Luettelo

2022

Hämäläinen, Lasse; Raunamaa, Jaakko; Syrjälä, Väinö; Valtonen, Taarna (2022) Kansainvälinen nimistöntutkijayhteisö koolla sähköisesti [raportti]. Virittäjä 1/2022. <https://doi.org/10.23982/vir.112798>

Jouste, Marko (2022) Skolt Saami Leuʹdd. Tradition as a medium of individual and collective remembrance. The Sámi World. Valkonen, Sanna; Aikio, Áile; Alakorva, Saara; Magga, Sigga-Marja (eds). London: Routledge. 53–71.

Jouste, Marko; Lehtola, Veli-Pekka; Juutinen, Markus; Tanhua, Sonja (2022) Jääkk Sverloff johtajana ja kulttuuritulkkina – Kolttasaamelaisten historian käänteitä 1900-luvulla. [Jääkk Sverloff as a Leader and a Cultural Interpreter – Turning points of Skolt Saami history in 20th century]. Suomen rajaseutujen kolonialismi. [Colonialism of Finnish Borderlands]. Kullaa, Rinna; Lahti, Janne; Lakomäki, Sami (toim.). Helsinki: Gaudeamus. 97–116.

Junka-Aikio, Laura; Nyyssönen, Jukka; Lehtola, Veli-Pekka (2022) Sámi Research in Transition - An Introduction. Sámi Research in Transition : Knowledge, Politics and Social Change. Junka-Aikio, Laura; Nyyssönen, Jukka; Lehtola, Veli-Pekka (toim.). Abingdon: Routledge. 1–16.

Junka-Aikio, Laura; Nyyssönen, Jukka; Lehtola, Veli-Pekka (toim.) (2022) Sámi Research in Transition : Knowledge, Politics and Social Change. Abingdon: Routledge.

Lehtola, Veli-Pekka (2022) Contested Sámi Histories in Finland. Sámi Research in Transition : Knowledge, Politics and Social Change. Junka-Aikio, Laura; Nyyssönen, Jukka; Lehtola, Veli-Pekka (toim.). Abingdon: Routledge. 51–70.

Länsman, Anni-Siiri; Kortelainen, Terttu (2022) Mapping prerequisites for successful implementation of an academic concept to societal arenas : The case of the non-status Sámi in Finland. Sámi Research in Transition : Knowledge, Politics and Social Change. Junka-Aikio, Laura; Nyyssönen, Jukka; Lehtola, Veli-Pekka (toim.). Abingdon: Routledge. 186–205.

Valtonen, Taarna (2022) Inarinsaamen ja koltansaamen nuotta-apajien nimet: nimeämiskulttuureja etsimässä. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 2021. 437‒464. <https://doi.org/10.33340/susa.95370>

Valtonen, Taarna; Ylikoski, Jussi; Aikio, Ante (2022) Aanaar (Inari) Saami [chapter 11]The Oxford Guide to the Uralic Languages. Marianne Bakró-Nagy, Johanna Laakso & Elena Skribnik (eds). Oxford University Press, Oxford. 178‒195.

Valtonen, Taarna (2022) Päikkinommâtotkee hundârušmeh. Kuobžâ-Saammâl päikkinoomah. Anarâš, cuáŋuimáánu 2022. 10–16.

Wu, Chen; Deng, Cecilia; Hilario, Elena; Albert, Nick W.; Lafferty, Declan; Grierson, Ella R. P.; Plunkett, Blue J.; Elborough, Caitlin; Saei, Ali; Günther, Catrin S.; Ireland, Hilary; Yocca, Alan; Edger, Patrick P.; Jaakola, Laura; Karppinen, Katja; Grande, Adrian; Kylli, Ritva; Lehtola, Veli-Pekka; Allan, Andrew C.; Espley, Richard V.; Chagné, David (2022) A chromosome-scale assembly of the bilberry genome identifies a complex locus controlling berry anthocyanin composition. Molecular ecology resources, 22 (1). 345–360.

2021

Harlin, Eeva-Kristiina (2021) From repatriation to rematriation - Sámi heritage and the change of paradigm. Science with Arctic Attitude -Blog 09.11.2021.

Juutinen, Markus; Mettovaara, Jukka (2021) Saamelaiskielten indefiniittipronominien jäljillä. Multilingual Facilitation: Honoring the career of Jack Rueter. Hämäläinen, M.; Partanen N.; Alnajjar, K. (toim.) Helsinki: Helsingin yliopisto. 104–127.

Koponen, Eino; Kuokkala, Juha (2021) Kantasaamen *-(e)hce-frekventatiivijohtimen edustuksesta nykyisissä saamelaiskielissä. Multilingual Facilitation: Honoring the career of Jack Rueter. Hämäläinen, M.; Partanen N.; Alnajjar, K. (toim.) Helsinki: Helsingin yliopisto. 187–196.

Lehtinen, Miika (2021) Skolt Saami passive verbs. Finnisch-Ugrische Mitteilungen, 45. 15–52.

Lehtola, Veli-Pekka (2021) Reconstructing Saami Culture in Post-War Finland. Reconstructing Minds and Landscapes. Silent Post-War Memory in the Margins of History. Tuominen, Marja; Ashplant, T. G.; Harjumaa, Tiina (toim.). Abingdon: Routledge. 41–60.

Lehtola, Veli-Pekka (2021) Samuli Paulaharju - Viaggio nel lato notturno dell´uomo. Paulaharju, Samuli: Tundra notturna. Marcello Ganassini (toim.) Viterbo: Vocifuoriscena. 7–19.

Moshnikoff, Satu; Moshnikoff, Jouni; Lehtinen, Miika; Koponen, Eino; Fofonoff, Merja; Lehtola, Raija (2021) Suomi-koltansaame-sanakirja : Lääʹdd–sääʹm sääʹnnǩeʹrjj. Inari: Saamelaiskäräjät.

Rueter, Jack; Juutinen, Markus; Tyers, Francis; Pirinen, Tommi A; Hämäläinen, Mika (2021) Universal Dependencies 2.8 : UD Skolt Sami Giellagas. Sovellusohjelma.

Tanhua, Sonja (2021) Siidsååbbar: Kolttasaamelainen kyläkokousjärjestelmä itsenäisen päätöksenteon ja suomalaisen valtionhallinnon ilmentymänä 1960- ja 1970-luvuilla. Faravid, 51. 85–102.

Valtonen, Taarna (2021) Ođđa eatnamiidda. Nuortalaš eváhkuid báikenamat Davvinuorta-Anáris. Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger – Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain: Rapport fra NORNAs 49 symposium i Kautokeino 24.-25. april 2019 – Raporta NORNA 49. symposias Guovdageainnus cuoŋománu 24.-25. beivviid 2019. Kaisa Rautio Helander, Aud-Kirsti Pedersen & Mikkel Rasmus Logje (red.). (Dieđut 1/2021; NORNA-rapporter 99.) Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla. 153–172.

Valtonen, Taarna (2021) Til nye trakter. Evakuerte skoltesamers stedsnavn I Nordøst-Enare. [Oversettelse] Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger – Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain: Rapport fra NORNAs 49 symposium i Kautokeino 24.-25. april 2019 – Raporta NORNA 49. symposias Guovdageainnus cuoŋománu 24.-25. beivviid 2019. Kaisa Rautio Helander; Aud-Kirsti Pedersen; Mikkel Rasmus Logje (red.). (Dieđut 1/2021; NORNA-rapporter 99.) Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla. 173–192.

Valtonen, Taarna (2021) Inari Sámi Folklore: Stories from Aanaar, by August V. Koskimies and Toivo I. Itkonen. Revised by Lea Laitinen. Edited and translated by Tim Frandy [Book review]. Journal of Finnish Studies, 24 (1&2). 161‒165.

Valtonen, Taarna (2021) Päikkinommâtotkee hundârušmeh. Kiäi päikkinoomah tuhhiittuvvojeh? Anarâš, juovlâmáánu 2021. 23–30.

Valtonen, Taarna (2021) Päikkinommâtotkee hundârušmeh. Laapi nyeskis päikkinoomah. Anarâš, porgemáánu 2021. 23–29.

Ylikoski, Jussi (2021) Abessiivin apologia. Puhe ja kieli, 41 (2). 139–157.

Ylikoski, Jussi (2021) Fennougristiikan historiaa Virittäjän valossa. Virittäjä, 125 (4). 476–498.

Ylikoski, Jussi (2021) Viron kielen historiaa ja paljon suomenkin. Kirja-arvostelu. Virittäjä, 125 (4). 604–610.

2020

Evjen, Bjørg; Lehtola, Veli-Pekka (2020) Mo birget soadis (how to cope with war): adaptation and resistance in Sámi relations to Germans in wartime Sápmi, Norway and Finland. Scandinavian Journal of History, 45 (1). 25–47. Full text.

Harlin, Eeva-Kristiina; Pieski, Outi (toim.) (2020) Ládjogahpir - máttaráhkuid gábagahpir : The ládjogahpir - foremothers' hat of pride. Kárašjohka: Davvi girji.

Jouste, Marko (2020) Suonikylän kolttasaamelainen itkuperinne 1900-luvulla. Etnomusikologian vuosikirja, 32. 10–45.

Jouste, Marko; Juutinen, Markus; Koponen, Eino (2020) Kolttasaamelaisen Näskk Moshnikoffin leuʹdd-kielen idiolekti. Kulttuurintutkimus, 37 (1–2). 32–56.

Lehtola, Veli-Pekka (2020) A számi társadalom és müvészet a kétezres években. Alkotin csodára vágyva : Kortárs számi müvészeti fejlemények. Domokos, Johanna (toim.). Budapest: L´harmattan. 43–78.

Lehtola, Veli-Pekka (2020) Reconstructing Saami Culture in Post-War Finland. Reconstructing Minds and Landscapes. Silent Post-War Memory in the Margins of History. Tuominen, Marja; Ashplant, T. G.; Harjumaa, Tiina (toim.). Routledge. 41–60.

Lehtola, Veli-Pekka (2020) Sámi Society in Turbulence. Ládjogáhpir - máttaráhkuid gábagahpir : The ládjogahpir - foremother' hat of pride. Harlin, Eeva-Kristiina; Pieski, Outi (toim.). Davvi girji. 93–102. (Saamenkielisenä: Sámi servodat riđuid siste).

Moshnikoff, Satu; Moshnikoff, Jouni; Koponen, Eino; Lehtinen, Miika (2020) Sääʹmǩiõl ǩiõllvueʹppes : Koltansaamen kielioppi. Inari: Saamelaiskäräjät.

Rueter, Jack; Juutinen, Markus; Tyers, Francis; Pirinen, Tommi A; Hämäläinen, Mika (2020) Universal Dependencies 2.6 : UD Skolt Sami Giellagas. Sovellusohjelma.

Rueter, Jack; Juutinen, Markus; Tyers, Francis; Pirinen, Tommi A; Hämäläinen, Mika (2020) Universal Dependencies 2.7 : UD Skolt Sami Giellagas. Sovellusohjelma.

Tanhua, Sonja (2020) Kolttasaamelainen kyläkokousjärjestelmä muutosten keskellä. Ennen ja nyt, 20 (1). 29–49.

Tanhua, Sonja (2020) Petsamon poroista. Petsamolaista, 2020. 82–90.

Valtonen, Taarna (2020) Nauravat tunturit. Pirta, 2. 28–29.

Valtonen, Taarna (2020) Päikkinommâtotkee hundârušmeh: väärpih. Anarâš, cuáŋuimáánu 2020. 8–12.

Valtonen, Taarna (2020) Päikkinommâtotkee hundârušmeh: "Ij vala" já eres epičielgâ päikkinoomâi čielgiittâsah. Anarâš, roovvâdmáánu 2020. 32–36.

Valtonen, Taarna (2020) Ukon jälkiä seuraamassa: uutta ja perinteistä paikannimistöntutkimuksen saralta. Kirja-arvostelu. Virittäjä, 124 (2).

Valtonen, Taarna (2020) Ylä-Tenon saamelaisten maiseman kielellinen ulottuvuus. Elore, 27 (2). 30–61.

Vuolab-Lohi, Kaarina (2020) Derivational networks in North Saami. Derivational networks across languages. Körtvélyessy, Lívia; Bagasheva, Alexandra; Štekauer, Pavol (toim.). Berlin: De gruyter. 399–409.

Ylikoski, Jussi (2020) Eesti maakonniti ja Suomen maakunnittain: viron ja suomen kääpiösijat rinnakkain. Sananjalka 62. 76–101. Full text.

Ylikoski, Jussi (2020) Kielemme kääpiösijoista prolatiivi, temporaali ja distributiivi. Virittäjä, 124 (4). 529–553.

Ylikoski, Jussi (2020) Remarks on the Saami demonstrative pronouns. Ёмас сымыӈ нэ̄кве во̄ртур э̄тпост самын патум : Scripta miscellanea in honorem Ulla-Maija Forsberg. Holopainen, Sampsa; Kuokkala, Juha; Saarikivi, Janne; Virtanen, Susanna (toim.). Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 275. 398–417. Full text.

Ylikoski, Jussi (2020) ツンドラ, تندرا ja eará Sámis gárgidan sánit. Sámis, 31. 22–26.

2019

Autti, Outi; Lehtola, Veli-Pekka (2019) Hiljainen vastarinta. Tampere University Press. Full text.

Francett-Hermes, Michelle; Pennanen, Helena (2019) Relational ethics in Indigenous research – A reflexive navigation of whiteness and ally positionality. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála, 3 (2). 125–148. Full text.

Grünthal, Riho; Honkasalo, Sami; Juutinen, Markus (2019) Language sociological trends in South African Ndebele communities: A Pilot survey. Linguistic Diversity Research among Speakers of isiNdebele and Sindebele in South Africa. Ed. by Aunio, Lotta; Fleisch, Axel. Studia orientalia, 120. 17–62. Full text.

Harlin, Eeva-Kristiina (2019) Returning home – The different ontologies of the Sámi collections. Knowing from the Indigenous North. Sámi Approaches to History, Politics and Belonging. Ed. by Hylland-Eriksen, T., Valkonen, S. And Valkonen, J. Routledge. 47–66.

Harlin, Eeva-Kristiina (2019) Sámi Archaeology and the Fear of Political Involvement: Finnish Archaeologists’ Perspectives on Ethnicity and the Repatriation of Sámi Cultural Heritage. Archaeologies, 15 (2). 254–284. Full text.

Jomppanen, Marjatta (2019) Saamen kielet Oulussa. Oulu kieliyhteisönä. Mantila, Harri; Saviniemi, Maija; Kunnas, Niina (toim.). Tietolipas, 261. Suomalaisen kirjallisuuden seura. 93–143.

Jouste, Marko (2019) New research on Skolt Saami laments. RMN Newsletter, 14. 151–153. Full text.

Jouste, Marko; Juutinen, Markus; Lehtinen, Miika (2019) Isak Saba ja Paččjogas 1919:s čohkkejuvvon nuortalaš leuʹddat / Isak Saba og de skoltesamiske leuʹddene som ble samlet inn i Paččjokk i 1919. Scandinavian Academic Press, 173. 283–301.

Juutinen, Markus (2019) Koltansaamen myönteiset ja kielteiset fokuspartikkelit. Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja, 97. 75–107. Full text.

Juutinen, Markus (2019) Koltansaamen Näätämön murteen ja merisaamen välinen koodien sekoittuminen vuonna 1920. Puhe ja kieli, 39 (2). 165–185. Full text.

Kallio, Kati; Valtonen, Taarna; Jouste, Marko (2019) Olaus Sirman runojen vertailevaa luentaa: runojen poetiikka ja rakenne ympäröivien kulttuurien tekstien näkökulmasta. Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja, 97. 109–152. Full text.

Kortelainen, Terttu; Länsman, Anni-Siiri (2019) Interplay between online issue publics, traditional media and political decision makers: A study of the spread of a new ethno-political concept. Proceedings of the 6th European Conference on Social Media, University of Brighton, UK, 13-14 June 2019. Ed. by Popma, Wybe; Francis, Stuart. Academic Conference Publishing International. 161–168.

Lehtola, Veli-Pekka (2019) Evasive strategies of defiance – everyday resistance histories among the Sámi. Knowing from the Indigenous North: Sámi Approaches to History, Politics and Belonging. Ed. by Hylland Eriksen, Thomas; Valkonen, Sanna; Valkonen, Jarno. Routledge. 56–72.

Lehtola, Veli-Pekka (2019) "Lappalainen on kaukaa ovela ja laskelmallinen": Saamelaisten arkipäivän vastarinta E.N. Mannisen teoksissa. Hiljainen vastarinta. Autti, Outi; Lehtola, Veli-Pekka (toim.). Tampere University Press. 81–108. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2019) Petsamo kirjallisuudessa 1920–1944. Murtunut unelma Petsamosta. Erkki Liljan sekä Topi Kunnarin, Jarmo Lahtisen, Veli-Pekka Lehtolan, Kalevi Mikkosen ja Seppo J. Partasen teksteistä ja arkistolähteistä toimittanut Tuomo Korteniemi. Rovaniemi: Väyläkirjat.

Lehtola, Veli-Pekka (2019) Surviving the Upheaval of Arctic War. Evacuation and Return of the Sámi People in Sápmi and Finland During and After the Second World War. Oulu: Puntsi Publisher.

Lehtola, Veli-Pekka (2019) Tunturin taika, korpien kirot. Vanhempi Lapin kirjallisuus 19011963. Rovaniemi: Väyläkirjat.

Lehtola, Veli-Pekka; Autti, Outi (2019) Jurnutuksen käsikirja. Hiljainen vastarinta. Tampere University Press. 7–26. Full text.

Nielsen, Konrad & Ulve, Andreas (2019) Fjellreindrifta i Finland på begynnelsen av 1900-tallet. Red. Nils-Henrik Valkeapää. Publications Of The Giellagas Institute. Volume 17. University of Oulu. 332s.

Okkonen, Eveliina; Heikkinen, Mervi; Francett-Hermes, Michelle (2019) Koulun kulttuuri tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta: moninaisuus organisaatiossa. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu perusopetuksessa ja päiväkodissa. Oulun yliopiston oppimateriaalia, 7. Oulun yliopisto. 29–39. Full text.

Olthuis, Marja-Liisa; Gerstenberger, Ciprian-Virgil (2019) Strengthening indigenous languages through language technology : The case of Aanaar Saami in Finland. A World of Indigenous Languages : Politics, Pedagogies and Prospects for Language Reclamation. Ed. by McCarty, Teresa L.; Nicholas, Sheilah E.; Wigglesworth, Gillian. Channel view publications. 153–169.

Sammallahti, Pekka (2019) Láidehus sámegiela jietnadatoahpa dutkamii. Publications Of The Giellagas Institute. Volume 18. University of Oulu. 220s. Full text.

Tanhua, Sonja (2019) Paatsjoen kolttien kultakruunut ja Suomen valtio. Lohenkalastusoikeuksien myyminen ja korvaukset 1921-1960. Faravid, 47. 73–92.

Valtonen, Taarna (2019) Báikenamat giella- ja kulturkontávttaid govvideaddjin – ovdamearkkat njealji sámegielas. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 1/2019. Full text.

Valtonen, Taarna (2019) Miten Saanasta tuli pyhä? Erilaisten rinnakkaisten Saana-diskurssien tarkastelua. Terra 131: 4. 209–222. Full text.

Valtonen, Taarna (2019) Monikielinen Inari. Kielikello, 2/2019. 1–8. Full text.

Valtonen, Taarna (2019) Perusteellista ja perusteltua perustietoa pohjoissaamen paikannimistä. Puhe ja kieli, 39 (2). 187–193. Full text.

Valtonen, Taarna (2019) Päikkinommâtotkee hundârušmeh: hirmos joulupukki. Anarâš, 32. Vyesimáánu 2019: 28–29.

Ylikoski, Jussi (2019) Dat, dát, diet, duot, dot ja de do dot do doppe. Sámis, 30. 32–36. Full text.

Ylikoski, Jussi (2019) Eesti keele distributiiv. Oma Keel, 2. 14–20. Full text.

Ylikoski, Jussi (2019) Giellaealáskahttima vejolašvuođat. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála, 3 (1). 1–31. Full text.

Ylikoski, Jussi (2019) Kuopimisen alkuperästä. Petri Kallio Rocks: Liber semisaecularis 7.2.2019. Toim. Junttila, Santeri; Kuokkala, Juha. 191–199. Full text.

Ylikoski, Jussi (2019) Lars Levi Læstadiusa gieresvuodavijsso. Sámis, 30. 58–59. Full text.

Ylikoski, Jussi (2019) Ole Henrik Magga gielladutkin. Sámi dieđalaš áigečála, 1. 59–68. Full text.

Ylikoski, Jussi (2019) Ole Samuel Elsvatn gon Gunhild Oline Børgefjellen soptsesh jaepeste 1886. Sámis, 29. 46–47. Full text.

Ylikoski, Jussi (2019) The distributive "dwarf case" in Estonian. Finnisch-ugrische mitteilungen, 43. 89–139.

Ylikoski, Jussi (2019) Vuõss-saakk. Puhe ja kieli, 39 (2). 141–142. Full text.

Ylikoski, Jussi (2019) Välikatsaus suomen sijojen juuriin. Sananjalka, 61. 262–272. Full text.

2018

Junka-Aikio, Laura (2018) Indigenous Culture Jamming: Suohpanterror and the articulation of Sami political community. Journal of aesthetics & culture, Vol. 10, No. 4. Full text.

Jomppanen, Marjatta (2018) Kätilön työn haasteet sodanjälkeisessä Inarissa. Inarilainen 7.2.2018. 12–13.

Lehtola, Veli-Pekka (2018) Heittiö, lurjus, hiippari, kanalja – senkin häpeämätön satiiri, kukko, obseeni, roikale! Harri Mantila suomalaisen kioskikirjallisuustutkimuksen uranuurtajanalkuna. Kuinka mahottomasti nää tekkiit: Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. Studia humaniora ouluensia, 16. Oulun yliopisto. 569–579. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2018) Our histories in the photographs of the others: Sámi approaches to visual materials in archives. Journal of aesthetics & culture, Vol. 10, No. 4. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2018) "Sielun olisi pitänyt ehtiä mukaan...": jälleenrakennettu Saamenmaa. Lappi palaa sodasta: mielen hiljainen jälleenrakennus. Tuominen, Marja; Löfgren, Mervi (toim.). Vastapaino. 259–282.

Lehtola, Veli-Pekka (2018) “The Soul Should Have Been Brought along.” The Settlement of Skolt Sami to Inari in 1945–1949. Journal of northern studies, Vol. 12, No. 1. 53–72. Full text.

Magga, Sigga-Marja (2018) Nurinpäin Käännetty Gákti Saamelaisten Vastarinnan Muotona. Politiikka, Vol. 60, No. 3. 260–264.

Magga, Sigga-Marja (2018) Saamelainen käsityö yhtenäisyyden rakentajana : duodjin normit ja brändit. Väitöskirjatutkimus. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora, 166. Oulun yliopisto. Full text.

Valtonen Taarna; Fofonoff, Merja; Juutinen Markus (2018) Anarâš- já nuorttâlâškielâ partikkâl še. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála, 2. 129–158. Full text.

2017

Aalto, Sirpa; Lehtola, Veli-Pekka (2017) The Sami representations reflecting the multi-ethnic North of the saga literature. Journal of northern studies, Vol. 11, No. 2. 7-30. Full text.

Antonsen, L.; Gerstenberger, C.; Kappfjell, M.; Nystø-Rahka, S.; Olthuis, M.-L.; Trosterud, T.; Tyers, F. M. (2017) Machine translation with North Saami as a pivot language. Proceedings of the 21st Nordic Conference on Computational Linguistics. 22-24 May, Gothenburg, Sweden. Northen European Association for Language Technology proceedings series, 29. 123-131. Full text.

Jouste, Marko (2017) Áillohaš ja uuden joiun synty. Teoksessa: Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää (toim.) Minä soin: Mun čuojan: Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä. Lapland University Press. 233-258.

Jouste, Marko (2017) Historical Skolt Sami music and two types of melodic structures in leu ́dd tradition. Folklore: electronic journal of folklore, 68 (2). 69-84. Full text.

Jouste, Marko (2017) Kolttasaamelainen muistipankkihanke. Tuõddri pee ́rel : mainnâz saa'mi kulttuur, jie'llem da oummui pirr. 38-39.

Junka-Aikio, Laura; Cortes-Severino, Catalina (2017) Cultural studies of extraction. Cultural studies 31:2-3. 175-184. Full text.

Juutinen, Markus (2017) Ščekoldinin vuoden 1894 koltansaamenkielisen Matteuksen evankeliumin kielestä. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 96. 149-167. Full text.

Juutinen, Markus; Lehtinen, Miika (2017) Ensimmäinen englanninkielinen koltansaamen kielioppi (Timothy Feist: A grammar of Skolt Saami). Virittäjä 121 (4). 611-616.

Kortelainen, Terttu; Katvala, Mari; Länsman, Anni-Siiri (2017) Attention and altmetrics. Information research 22 (1). University of Borås.

Lehtola, Veli-Pekka (2017) A Számi identitás színpadra vitele: A Beaivvaš Számi színház tükrén keresztül. Szerencsefia – kortársszámidrámák. Ed. by Johanna Domokos. Napkút Kiadó. 127-150.

Lehtola, Veli-Pekka (2017) Исчезающие саамы, прогресс в действии: финская лаппология и представления о саамах в обществе в начале XX в = Vanishing Lapps, progress in action: Finnish lappology and representations of the Sámi in publicity in the early 20th century. Arktika i Sever, 27. 94-116. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2017) Juho Koskimaa - lahjakkaan Lapin kirjailijan tragedia. Ultima Thule : Taidetta ja tarinoita antiikista pohjan perille. Juhlakirja Tuija Hautala-Hirviojalle hänen täyttäessään 60 vuotta. Lapland University Press. 164-174.

Lehtola, Veli-Pekka (2017) Kulturelt forfall eller utvikling? Samepolitikk sett med lappologenes øyne. Sámis, 23. 35-39.

Lehtola, Veli-Pekka (2017) Marja Helander and the nostalgia of future. Avtryck från ovanlandet. Contemporary Art from Sápmi. Johansson, Sofia (toim.). Bildmuseet. 108-111.

Lehtola, Veli-Pekka (2017) Marja Helander och nostalgi inför framtiden. Avtryck från ovanlandet. Contemporary Art from Sápmi. Johansson, Sofia (toim.). Bildmuseet. 28-31.

Lehtola, Veli-Pekka (2017) Meidän historiat muiden ottamissa kuvissa. Saamelaisia näkökulmia arkistojen valokuviin. Rajaamatta: etnologisia keskusteluja. Ethnos-toimite 20. Ethnos ry. 33-67.

Lehtola, Veli-Pekka (2017) Suomen saamelaisten monet historiat. Esseitä itsenäisen Suomen tarinasta. Kansallismuseo (toim.). Museovirasto. 17-21.

Nyyssönen, Jukka; Lehtola, Veli-Pekka (2017) Introduction. From depictions of race to revitalizing a people: aspects of research on the Sámi in Finland and Norway. Arktika i Sever, 27. 50-62. Full text.

Sammallahti, Pekka (2017) Vuõʹlǧǧe jååʹtted ooudâs - Lookkmõõžž. De fas johttájedje - Nuortalašgiel lohkosat. Taas mentiin - Kolttasaamen lukemisto. Tuåimti - Doaimmahan - Toimittanut Marko Jouste, Miika Lehtinen ja Markus Juutinen. Publications Of The Giellagas Institute, 16. Oulun yliopisto. 180s.

Valkonen, Sanna; Valkonen, Jarno; Lehtola, Veli-Pekka (2017) An Ontological Politics of and for the Sámi Cultural Heritage : Reflections on Belonging to the Sámi Community and Land. Indigenous Peoples´ Cultural Heritage: Rights, Debates and Challenges. Ed. by Xanthaki, Alexander; Valkonen, Sanna; Heinimäki, Leena; Nuorgam, Piia. Leiden, Brill nijhoff. 149-174.

Valtonen, Taarna (2017) Anthroponyms in the Saami languages. Personal name systems in Finnic and beyond. Ed. by Ainiala, Terhi; Saarikivi, Janne. Uralica Helsingiensia 12. Suomalais-ugrilainen seura. 287-324.

Valtonen, Taarna (2017) Aanaar päikkinommâärbi : uđđâ projektist totkeh ubâ Aanaar päikkinoomâid. Anarâš 30, cohčâmáánu 2017: 4-5. Full text.

Valtonen, Taarna (2017) Náávt meid puáhtá máttáđ anarâškielâ : Kii immâšijd lii Taarna Valtonen já mii tohâmušâid sust lii sämikieláin?! Anarâš 30, čohčâmáánu 2017: 14-15. Full text.

Valtonen, Taarna (2017) Oovtâ anarâš eellim : Riijtá Hendrihnieidâ Sarre. Anarâš 30, syeinimáánu 2017: 27-28. Full text.

Valtonen, Taarna (2017) Place-Name Loaning Patterns as Cultural Survival Strategies in Sami Contexts. Journal of northern studies Vol. 11, No. 1. 53-70. Full text.

Valtonen, Taarna (2017) Päikkinommâtotkee hundârušmeh : Aanaar-noomâ syelimâs historjá. Anarâš 30, juovlâmáánu 2017: 6-10. Full text.

Valtonen, Taarna (2017) Sinirinnan kielellä: Nils-Aslak Valkeapään runouden suhde puhuttuun saamen kieleen. Teoksessa: Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää (toim.) Minä soin: Mun čuojan: Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä. Lapland University Press. 201-230. Full text.

Valtonen, Taarna; Valkeapää, Leena (2017) Esipuhe: Soita minua! Teoksessa: Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää (toim.) Minä soin: Mun čuojan: Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä. Lapland University Press. 9-10. Full text.

Valtonen, Taarna; Valkeapää, Leena (2017) Johdanto: Tunturien lapsesta saamelaisten rengiksi. Teoksessa: Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää (toim.) Minä soin: Mun čuojan: Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä. Lapland University Press. 13-64. Full text.

Valtonen, Taarna; Valkeapää, Leena (2017) Minä soin: Mun čuojan: Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä. Lapland University Press.

Ylikoski, Jussi (2017) On the tracks of the Proto-Uralic suffix *-ksi – a new but old perspective on the origin of the Mari lative. Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja 96, 369-419. Full text.

Ylikoski, Jussi (2017) Similarity, equality and the like in North Saami. Similative and equative constructions : a cross-linguistic perspective. Ed. by Yvonne Treis and Martine Vanhove. Typological Studies in Language 117. John Benjamins Publishing Company. 259-290. Full text.

Ylikoski, Jussi (2017) The essive in North Saami. Uralic essive and the expression of impermanent state. Ed. by Casper de Groot. Typological Studies in Language 119. John Benjamins Publishing Company. 217-241. Full text.

Ylikoski, Jussi (2017) Tē lijen sōmes pālen ai aktan saijesne sāmi’ : giellačájánasat boarrásamos čállon sámi muitalusain. Sámis 25, Cuoŋománnu 2017. 17-21. Full text.

Ylikoski, Jussi (2017) What made Proto-Germanic *jah ‘and’ an infinitive marker in westernmost Uralic? : Observations from the Saami-Scandinavian border. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 35 (2): 291–327. Full text.

2016

Edlund, Lars-Erik; Mullonen, Irma I.; Pedersen, Kirsti; Vahtola, Jouko; Valtonen, Taarna (2016) Place names (toponyms). Encyclopedia of the Barents region : vol. 2 N-Y. Pax forlag. 173-179.

Heininen, Lassi; Lehtola, Veli-Pekka (2016) Lapland region. Encyclopedia of the Barents region : vol. 1 A-M. Pax forlag. 415-419.

Jouste, Marko (2016) Saami musical cultures. Encyclopedia of the Barents region : vol. 2 (N-Y). Pax forlag. 276-280.

Jouste, Marko; Nilova, Vera I.; Ström, Richard (2016) Music festivals. Encyclopedia of the Barents region : vol. 1 A-M. Pax forlag. 545-556.

Junka-Aikio, Laura (2016) Can the Sámi speak now? : Deconstructive research ethos and the debate on who is a Sámi in Finland. Cultural Studies, Vol. 30, No. 2. 205-233. Full text.

Junka-Aikio, Laura (2016) Late Modern Palestine: The Subject and Representation of the Second Intifada. Routledge.

Koponen, Eino; Rueter, Jack (2016) The first complete scientific grammar of Skolt Saami in English (Timothy Feist : A grammar of Skolt Saami). Finnisch-ugrische Forschungen, 63. 254-266.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Dego livččen oaidnán iežan : Sámi girjjálašvuohta ođđa jahkeduháhis. Sámis, 21. 33-37.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Historical encounters of the Sámi and the Church in Finland. De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi. Ed. by Daniel Lindmark & Olle Sundström. Artos & Norma. 1083-1116.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) "... inte som någon nåadegåava utan för att samerna ärligen har förtjänat det." Samerna som politiska aktörer i det efterkrigstida Finland. Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel. Svenska litteratursällskapet i finland, 803. 236-270.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Itkonen, Toivo Immanuel. Encyclopedia of the Barents region : vol. 1 A-M. Pax forlag. 328-329.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Kultuvrra goarráneapmi vai bargu boahttevuođa ovdii? Sámepolitihkka lappologaid čálmmiiguin. Sámis, 22. 30-35.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Kuoleman ja elämän rintamat. Maamme : Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Kaartinen, Marjo; Salmi Hannu; Tuominen, Marja (toim.). SKS. 193-201.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Nickul, Karl. Encyclopedia of the Barents region : vol. 2 (N-Y). Pax forlag. 55-56.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Nuoran-Juhanin ruokavankeus ja muita Teuvo Lehtolan muistoja Reisivuonon valtatiestä. Inarilainen 5.10.2016. 23.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Petsamo : suomalaisten ”Eldorado”. Maamme : Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Kaartinen, Marjo; Salmi Hannu; Tuominen, Marja (toim.). SKS. 182.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Saamelaiset ja sota. Maamme : Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Kaartinen, Marjo; Salmi Hannu; Tuominen, Marja (toim.). SKS. 208-209.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Sámi Histories, Colonialism, and Finland. Arctic Anthropology, Vol. 52, No. 2. 22–36.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) The construction of ethnicity in exhibitions in Sámi museums. Ethnologia Fennica, 43. 90-93.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Valkeapää, Nils-Aslak. Encyclopedia of the Barents region : vol. 2. Pax forlag. 459.

Lehtola, Veli-Pekka (2016) Wallenius, Kurt Martti. Encyclopedia of the Barents region : vol. 2. Pax forlag. 493-494.

Magga, Sigga-Marja (2016) Sámekultuvrra mearkkašumit duoji brándahuksemis. Sámi dieđalas áigečála 2/2016. 7-28. Full text.

Olthuis, Marja-Liisa; Valtonen, Taarna (2016) Nettidigisäänih. Tromssa. http://saanih.oahpa.no/.

Rasmus, Sierge (2016) Mo davvisámegiela aspektuála vearbasuorgásat geavahuvvojit ovtta máinnasteaddji idioleavttas? Sámi dieđalas áigečála 2/2016. 29-53. Full text.

Valtonen, Taarna (2016) ”Báiki báikki manjis” ”paikka paikan perään” : Paikannimet Käsivarren saamelaisessa kulttuurimaisemassa. Kilpisjärven poliittinen luonto: matkoja Käsivarren kulttuurimaisemassa. Nykänen, Tapio; Valkeapää, Leena (toim.). SKS. 41-80.

Valtonen, Taarna; Tuomi, Maria (2016) Ylilaidunnukseen ei helppoa ratkaisua. Lapin Kansa, 3.9.2016.

2015

Aikio, Ante; Arola, Laura; Kunnas, Niina (2015) Variation in North Saami. Globalising sociolinguistics : challenging the anglo-western nature of sociolinguistics and expanding theories. University of Leiden. 52-54. Full text.

Alenius, Kari; Lehtola, Veli-Pekka (2015) Transcultural encounters. Studia historica septentrionalia, 75.

Guttorm, Outi (2015) Davvisámegiela adnominála dat: demonstratiivadeterminánttas maiddái definihtta artihkalin? Sámi dieđalas áigečála 2/2015. 7-31. Full text.

Jomppanen, Marjatta (2015) Davvisámegiela reduplikatiiva vearbagenetiiva boađi boađi ja bosu bosu : morfologiija, syntáksa ja semantihkka. Sámi dieđalas áigečála 2/2015. 33-59. Full text.

Jouste, Marko (2015) Armas Launis saamelaisten musiikkiperinteiden tallentajana ja kuvaajana. Musiikki 2014, No. 3-4. 28-42.

Kortelainen, T.; Länsman, A.-S. (2015) Challenging the status and constructing the culture of an indigenous group: Attention paid to YLE Sápmi radio digital news in Finland. European Journal of Cultural Studies, Vol. 18, No. 6. 690-708.

Lehtola, Veli-Pekka (2015) Saamelaiset ; historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-puntsi.

Lehtola, Veli-Pekka (2015) Saamelaiskiista ; Sortaako Suomi alkuperäiskansaansa? Into.

Lehtola, Veli-Pekka (2015) Sami histories, colonialism, and Finland. Arctic Anthropology, Vol. 52, No. 2. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2015) Sámi literature in turbulence. Singularités, pluralités : identités linguistiques et littéraires en Finlande : actes du colloque tenu à l'université de Caen Basse-Normandie (18-19 novembre 2011). Presses universitaires de caen. 73-83, 189-190.

Lehtola, Veli-Pekka (2015) Second World War as a trigger for transcultural changes among Sámi people in Finland. Acta Borealia, Vol. 32, No. 2. 125-147. Full text.

Lehtola, V.-P.; Korhonen, K.; Alenius, K.; Mantila, H. (2015) Approaches to Transcultural Encounters. Transcultural Encounters. Ed. by Kari Alenius and Veli-Pekka Lehtola. Studia historica septentrionalia, 75. 5-13.

Länsman, A.-S.; Lehtola, V.-P. (2015) Global Trends, Local Contradictions. Challenges of transnational Sámi politics in 2000s. Transcultural Encounters. Ed. by Kari Alenius and Veli-Pekka Lehtola. Studia historica septentrionalia, 75. 79-94.

2014

Aikio, Ante (2014) On the reconstruction of Proto-Mari vocalism. Journal of Language Relationship (11). 125-158.

Aikio, Ante (2014) Studies in Uralic Etymology II : Finnic Etymologies. Linguistica Uralica (1). 1-19. Full text.

Aikio, Ante (2014) Studies in Uralic etymology III : Mari etymologies. Linguistica Uralica 50 (2). 81-93. Full text.

Aikio-Puoskari, Ulla (2014) Saamelaisopetus peruskoululainsäädännössä: palapelin rakentamista kansallisen koulutuspolitiikan marginaalissa. Saamelaisten kouluopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Keskitalo, Pigga; Lehtola, Veli-Pekka; Paksuniemi, Merja (toim.). Siirtolaisuustutkimuksia A 50. Siirtolaisuusinstituutti. 214-240.

Boine, Else Målfrid; Erstad, Inger Helen; Länsman, Anni-Siiri; Saus, Merete (2014) Diehtobádji Sámis: geahččaleapmi ovddidit sámi fágaolbmuid kulturgealbbu. Sámi dieđalas áigečála 1/2014. 1- 20.

Harlin, Eeva-Kristiina; Olli, Anne May (2014) Repatriation: political will and museum facilities. Museums and restitution: new practices, new approaches. Ed. by Tythacott, Louise; Arvanitis, Kostas. Ashgate. 55-70.

Jomppanen, Marjatta (2014) Pohjoissaamen toisteisen verbigenetiivin, boađi boađi "olla tulemaisillaan"; bosu bosu "kovasti puuskuttaen", morfologia, syntaksi ja semantiikka. XLI Kielitieteen päivät: Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa. Ivaska, Ilmari; Leppänen, Ville; Mäkilähde, Aleksi; Raitaniemi, Mia (toim.). Turun yliopisto. 34. Full text.

Jouste, Marko (2014) Katsaus Venäjän saamelaisten musiikkiperinteiden keräykseen ja tutkimukseen. Song and Emergent Poetics Oral Traditions in Performance. Conference Proceedings 21-24 November 2013. Huttu-Hiltunen, Pekka; Frog; Lukin, Karina; Karikko, Sari; Stepanova, Eila (toim.). Runolaulu-Akatemian julkaisuja, nro 18. Juminkeon julkaisuja, nro 119. 189-222.

Kortelainen, Terttu; Länsman, Anni-Siiri (2014) YLE Sápmin radiouutisten verkkosivullaan ja Facebookissa saama huomio. Informaatiotutkimus 33 (3), 1-3. Full text.

Keskitalo, Pigga; Lehtola, Veli-Pekka; Paksuniemi, Merja (2014) Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Siirtolaisuustutkimuksia A 50. Siirtolaisuusinstituutti.

Lehtola, Veli-Pekka (2014) Katekeettakouluista kansakouluihin: saamelaisten kouluhistoriaa 1900-luvun alkupuoliskolla. Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Keskitalo, Pigga; Lehtola, Veli-Pekka; Paksuniemi, Merja (toim.). Siirtolaisuustutkimuksia A 50. Siirtolaisuusinstituutti. 44-62.

Lehtola, Veli-Pekka (2014) Lappalaisten suojelualueita ja saamelaisten liittoja. Arvon mekin ansaitsemme: näkökulmia osallisuuden historiaan Suomessa. Villa, Susan (toim.) Sisäministeriön julkaisu 1. Sisäministeriö. 24-33. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2014) Saamen kielen lehtoraatista Giellagas-instituutiksi. Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Keskitalo, Pigga; Lehtola, Veli-Pekka; Paksuniemi, Merja (toim.). Siirtolaisuustutkimuksia A 50. Siirtolaisuusinstituutti. 315-319.

Lehtola, Veli-Pekka (2014) Suoma sámit eváhkkomátkkis Látteeatnamis. Sámis, 4. 10-19.

Lehtola, Veli-Pekka; Länsman, Anni-Siiri ja Lehtola, Jorma (2014) Die Sámi? Traditionen im Wandel. Kustannus-Puntsi.

Magga, Päivi (2014) Näkymätön saamelaisuus näkyväksi. Museo, Vol. 52, No. 3. 33-35.

Magga, Päivi (2014) Poronhoidon maisemia inventoimassa: Tsiuttajoki. Poromies, Vol. 81, No. 4. 12-15.

Marjomaa, Marko (2014) (with contributions by Minna Pelkonen, Anneli Sarhimaa & Eva Kühhirt, Sia Spiliopoulou Åkermark, Reetta Toivanen). North Sámi in Norway: ELDIA Case-Specific Report. Studies in European Language Diversity 31. Full text. 31.1 ELDIA dáhpáhusdutkamušraportta oaniduvvon veršuvdna 31.2 Sammendrag av ELDIA-delstudierapport

Rasmus, Minna (2014) Pakko lähteä, pakko pärjätä. Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Keskitalo, Pigga; Lehtola, Veli-Pekka; Paksuniemi, Merja (toim.) Siirtolaisuustutkimuksia A, 50. 252-262.

Seppälä, Tiina; Laako, Hanna; Junka-Aikio, Laura (2014) Maailmanpolitiikan marginaalit - tieto, valta, kritiikki: pääkirjoitus. Kosmopolis (3-4), 3-8. Full text.

Valtonen, Taarna (2014) Kulttuurista onomastiikkaa : neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö-enemmistö-suhteiden kuvastajina. Publications of the Giellagas Institute 15-e, Oulun yliopisto.

Valtonen, Taarna (2014) Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue´m. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 271. Publications of the Giellagas Institute nro 15. Oulu. 540s.

2013

Aikio, Áile; Jomppanen, Arja; Kärnä, Tiina-Mari; Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija; Vuolab-Lohi, Kaarina (2013) Čoahkkáigeassu. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 238-245.

Aikio, Áile; Jomppanen, Arja; Kärnä, Tiina-Mari; Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija; Vuolab-Lohi, Kaarina (2013) Summary. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 246-253.

Aikio, Áile; Magga, Päivi (2013) Utsjoki - Kulttuurihistoriaa. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 25.

Aikio, Ante (2012) An Essay on Saami Ethnolinguistic Prehistory. A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe. Ed. by Grünthal, Riho; Kallio, Petri. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Suomalais-ugrilainen seura. 63-117.

Aikio, Ante (2013) Studies in Uralic Etymology I: Saami Etymologies. Linguistica Uralica 49 (3), 161-174 . Full text.

Aikio-Puoskari, Ulla (2013) Koululaitoksen vaiheista saamelaisalueella. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi museum - Saamelaismuseosäätiö. 182-183.

Elo, Tiina; Magga, Päivi (2013) Selvitykset ja inventoinnit. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 26-32.

Jomppanen, Marjatta (2013) Koloratiivakonstrukšuvdna Hans Aslak Guttorma girjjiin - davvisámegiela koloratiivakonstrukšuvnna veardádallan suomagielain. Sámi dieđalas áigečála 1/2013. 7-27. Full text.

Jouste, Marko (2013) Guhtur Maggan ja Gáddjá Nikodemuksen muutto Enontekiöltä Sodankylään 1880-luvulla. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 122-124.

Jouste, Marko (2013) "Lampaitako olette, kun ette osaa edes katrillia tanssia?" - Venäläisen musiikkikulttuurin vaikutuksia historiallisessa Suonikylän musiikkiperinteessä. Laulu inhimillisen kommunikaation muotona. Song as a Form of Human Communication. Proceedings from the Runosong Academy Seminar, 23-25 March 2012. 17, 39-67.

Jouste, Marko (2013) Saamelainen kulttuuriympäristö musiikkiperinteessä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 125-128.

Jouste, Marko; Niemi, Jarkko (2013) Musiikin paradigmaattinen analyysi. Musiikki kulttuurina. Moisala, Pirkko; Seye, Elina (toim.). Suomen Etnomusikologinen Seura. 173-200.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) A betelepülök lappfölrképe, a ”lappföldiség” kialakulása az 1920-1930-as évek finnországi irodalmának tukrében. Finnek _ ? Tanulmányok a multikulturális finnországról. Domokos, Johanna. AmbrooBook. 101-132. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi - saamelaisteatteri Beaivvás ja lähihistorian periodisointi. Pappi, partisaani ja pirtuhevonen - poimintoja pohjoisen historiasta. Oulun Historiaseura ry:n 80-vuotisjuhlakirja. Junila, Marianne; Granberg, Petri; Juntunen, Jukka; Kaitasuo, Pia; Turunen, Harri. Scripta Historica 36. Oulun historiaseura. 274-286.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Rajasulut 1800-luvulla ja saamelaisten historia. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi museum - saamelaismuseosäätiö. 61-67.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Saamelaiskirjallisuus kriisissä? Suomen nykykirjallisuus 1. Lajeja, poetiikkaa. Hallila, Mika; Hosiaisluoma, Yrjö; Karkulehto, Sanna; Kirstinä, Leena; Ojajärvi, Jussi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1390:1. SKS. 220-227.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Saamelaisten poliittinen herääminen. Saamelaisten oikeuksista keskusteltiin vilkkaasti jo 1900-luvun alussa. Historia (3), 54-59.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Sami on the stages and in the zoos of Europe. L´Image du Sápmi II. Études compares. Andersson, Kajsa. Humanistica Oerebroensia. Artes et linguae 16. Örebro University. 324-352.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Tukkinujun taiteilija, etelän elinkautinen. Kittiläläinen Jussi Lainio Lapin kirjallisuuden tähdenlentona. Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu… Juhlakirja Marja Tuomiselle. Autti, Mervi; Immonen, Annikka; Immonen, Kari; Mäkikalli, Maija; Rantala, Pälvi. Lapin yliopistokustannus. 178-194.

Länsman, Anni Siiri (2013) Jouluiloa hirsipirtin lämmössä. Kaleva 24.12.2013

Länsman, Anni-Siiri (2013) Yleisteos saamelaisuudesta vähän tietävälle lukijalle. Sosiologia 50 (4), 390-391.

Magga, Päivi (2013) Enontekiö - Kulttuurihistoriaa. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 19.

Magga, Päivi (2013) Lapin paliskunnan asutus. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 88-93.

Magga, Päivi (2013) Lisma ja Kuttura. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 82-85.

Magga, Päivi (2013) Maid duovdagat muitalit - sámi kulturbirrasa ohcamin (What the land tells: Looking for Sámi cultural landscapes). Oovtâst - Together. New concepts, theories and methodologies on Saami studies, 25-27.9.2013 Inari. Abstract.

Magga, Päivi (2013) Näkkälä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 30.

Magga, Päivi (2013) Poronhoidon ja siihen liittyvän asumisen kohteita. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 154-159.

Magga, Päivi (2013) Porosaamelaisten muutto Sompioon. Koilliskaira. Erämaan ääni, vapauden kaipuu. Borg, Pekka. Suomen ympäristösuunnittelu Oy. 20-27.

Magga, Päivi (2013) Porotilarakentaminen. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 110-111.

Magga, Päivi (2013) Raja-Joosepin asuinkenttä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 93.

Magga, Päivi (2013) Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 14-15.

Magga, Päivi (2013) Saamelainen vanhuus muutoksessa. Vaihdevuodet, jokaisen naisen kirja [Englanninkielinen alkuteos Our Bodies,Ourselves; Menopause]. Tarvainen, Nina; Siimes, Anne; Kailo, Kaarina (suomenkiel. laitoksen toim.). Nemo. 371-372.

Magga, Päivi (2013) Saamelaisesta rakennusperinnöstä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 94-95.

Magga, Päivi (2013) Sodankylä - Kulttuurihistoriaa. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 23.

Magga, Päivi (2013) Vesistörakentamisen vaikutukset saamelaiskulttuuriin. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 196-197.

Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija (2013) Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi museum - Saamelaismuseosäätiö. 255 s.

Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija (2013) Esipuhe. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 8-9.

Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija (2013) Mikä tekee kulttuuriympäristöstä saamelaisen? Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 10-13.

Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija (2013) Saamelaisen kulttuuriympäristön tila ja sen arviointi. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 234-235.

Olthuis, Marja-Liisa; Kivelä, Suvi; Skutnabb-Kangas, Tove (2013) Revitalising Indigenous Languages: How to Recreate a Lost Generation. Multilingual Matters.

Vuolab-Lohi, Kaarina (2013) Paikannimet kertovat ympäristön käytöstä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Sámi museum - Saamelaismuseosäätiö. 120-121.

Muu tallenne

Aikio-Arianaick, Inger-Mari; Magga, Päivi (12.10.2013) Veahčat / Vetsikko (2´31). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Ealli biras - Elävä ympäristö -näyttelyn muisteluslaavun äänitteet. Äänite

Magga, Päivi (12.10.2013) Heinäntekoa 2012 (1´07). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Ja nu Gábe-Jovnna dagai dearvvuođaid duoddariidda / Ja niin Kaapin Jouni hyvästeli tunturit / And so Kaapin Jouni said goodbye to the (4´19). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Pöyrisjärvellä vasanmerkityksessä (1´49). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Vasanmerkitystä Lapin paliskunnassa 2011, 2012 (2´45). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Vue´ddi kâ´ccmõš / Juurennosto / Root harvesting (4´52). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Vuomaselässä erotuksessa 2008-2009 (3´14). Video

Nuorgam, Piia (2013) Selvitys Saamelaiseen kulttuuriarkistoon liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä (pdf)

2012

Aikio, Ante (2012) An Essay on Saami Ethnolinguistic Prehistory. A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe. Ed. by Grünthal, Riho; Kallio, Petri. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia. 63-117.

Aikio, Ante (2012) Lainsäädäntö estää saamea kukoistamasta. Helsingin sanomat 07.06.2012

Aikio, Ante (2012) On Finnic long vowels, Samoyed vowel sequences and Proto-Uralic *x. Per Urales ad Orientem: Iter polyphonicum multilingue. Festskrift tillägnad Juha Janhunen på hans sextioårsdag den 12 februari 2012. Tiina Hyytiäinen; Lotta Jalava; Janne Saarikivi; Erika Sandman. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 264. Société Finno-Ougrienne. 227-250. Full text.

Aikio, Ante (2012) Paikannimien taustoista. Meän Tornionlaakso 14.06.2012

Jomppanen, Marjatta (2012) Sámegiel ávnnasoahpaheddjjiid skuvlejumi dálá dilli ja gárggiidahttindárbbut. Ulbmilin sámi pedagogihka ollašuhttin. Pigga Keskitalo; Kaarina Määttä. Lapin yliopistokustannus. 93-100.

Jouste, Marko (2012) Luohti, livđe ja leudd. Suomen saamelaisten omistettujen laulujen historialliset perinteet. Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Lehtola Veli-Pekka; Piela Ulla; Snellman Hanna (toim.). Kalevalaseuran vuosikirja 91. SKS. 134-149.

Lehtola, Veli-Pekka (2012) Johan Turi - sámiid iežaset etnográfa? Sámi dieđalas áigečála 1/2012. 85-97.

Lehtola, Veli-Pekka (2012) Lapin Sivistysseura ja saamenystävät 1930-luvulla. Historian selkosilla. Jouko Vahtolan juhlakirja. Matti Enbuske; Matti Mäntylä; Matti Salo; Reija Satokangas. Studia Historica Septentrionalia 65. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. 511-524.

Lehtola, Veli-Pekka (2012) Saamelaiset suomalaiset - kohtaamisia 1896-1953. SKS. 528 s.

Lehtola, Veli-Pekka (2012) Radikaali ehdotus saamelaisten maaksi 60 vuotta sitten. Kaleva 03.04.2012

Lehtola Veli-Pekka; Länsman Anni-Siiri (2012) Haastava Saamenmaa. Saamenmaa: Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Lehtola, Veli-Pekka; Piela, Ulla; Snellman, Hanna (toim.). Kalevalaseuran vuosikirja 91. SKS. 7-10.

Lehtola, Veli-Pekka; Länsman, Anni-Siiri (2012) Saamelaisliikkeen perintö ja institutionalisoitunut saamelaisuus. Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Lehtola, Veli-Pekka; Piela, Ulla; Snellman, Hanna. Kalevalaseuran vuosikirja 91. SKS. 13-35.

Magga, Sigga-Marja (2012) Saamelainen käsityö duodji kansallisen identiteetin rakentajana. Saamenmaa: kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Lehtola, Veli-Pekka; Piela, Ulla; Snellman, Hanna (toim.). Kalevalaseuran vuosikirja 91. SKS. 216-225.

Marjomaa, Marko (2012) North Sámi in Norway: An Overview of a Language in Context. Working Papers in European Language Diversity. Working Papers in European Language Diversity 17. Mainz, Research consortium ELDIA. 1-15. Full text.

Sammallahti, Pekka; Jouste, Marko (2012) Vuõ’lğğe jåå’tted ooudâ: Sää’mǩiõllsaž lookkâmǩe’rjj. Nuortalašgiel lohkosat. De fas johttájedje. Taas mentiin: Koltansaamen lukemisto. Publications of the Giellagas Institute 14. Oulu, Oulun yliopisto. 171.

2011

Jomppanen Marjatta (2011) Pohjoissaamen ja suomen kielen koloratiivikonstruktio vertailussa. Lähivertailuja (21), 106-130.

Lehtola, Veli-Pekka (2011) Miten lappalainen muuttui saamelaiseksi. Hiidenkivi 18 (4), 27-31.

Lehtola, Veli-Pekka (2011) Pilatut kummitustarinat. Jänkä 2 (2), 23-26.

Lehtola, Veli-Pekka; Magga, Sigga-Marja (2011) Beaivváš: Beaivváš Sámi Našunálateáhter: Berit Marit Hætta: teáhterbiktasat-teatteripuvustuksia-theatre costumes. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 8. Sámi museum - Saamelaismuseosäätiö.

Lehtola, Veli-Pekka; Magga, Sigga-Marja (2011) Beaivváš: Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 8. Inari, Siida.

Lehtola, Veli-Pekka; Rantala, Leif (2011) En samisk stat? Arctic Review on Law and Politics 2 (1), 110-116.

Länsman Anni-Siiri (2011) Saamentutkija aktivismin ja tiedeyhteisön ristivedossa. Kide, Lapin yliopiston yhteisölehti (2/2011), 19. Full text.

Magga Päivi (2011) Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö perustettiin Siidaan. Muuriankkuri, Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry 16 (2), 13-15.

Morottaja Petter, Kuuva Petra, Olthuis Marja-Liisa (2011) Kielâkyeimi I. Tekstit, Tekstâkirje. Aanaar: Sämitigge - Saamelaiskäräjät.

Nickel Klaus Peter, Sammallahti Pekka (2011) Nordsamisk grammatik. Kárášjohka, Davvi Girji.

Sammallahti Pekka (2011) From Africa to the Arctic: Expansions, Bottlenecks and Contacts in the Linguistic Prehistory of the Saami. Language Contact in Times of Globalization. Cornelius Hasselblatt, Peter Houtzagers, Remco van Pareren. Studies in Slavic and General Linguistics 38. Amsterdam, Rodopi. 197-216.

2010

Aikio-Puoskari Ulla (2010) Saamelaisesta elämänmuodosta saamelaiseen kulttuuriin – Isoäidin elämä muutoksen mittatikkuna. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson alueen saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari, Ulla & Magga, Päivi, Vuohču Sámiid Searvi. 108-123

Aikio-Puoskari Ulla; Magga Päivi (2010) Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Vuohču Sámiid Searvi. 167 sivua

Ijäs Johanna (2010) “I puts it away” – Early protomorphological ways of inflecting verbs in a child acquiring Saami. Vironkielinen tiivistelmä: “Ma paneb selle ära” ehk varased protomorfoloogilised verbimuutestrateegiad saami lapsekeeles. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 6 = Estonian Papers in Applied Linguistics 6. Metslang Helle, Langemets Margit, Sepper Maria-Maren (eds.). Tallinn, Eesti Rakenduslingvistika Ühingu / Estonian Association for Applied Linguistics. 87-101. Full text.

Jomppanen, Marjatta 2010: Lektio Pohjoissaamea ja suomea kontrastiivisesti. Virittäjä 114 (1). 115, verkkoliite. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Lapin kirjallisuus. Pohjois-Suomen kirjallisuushistoria. Sinikka Carlsson (ym.). Helsinki, Suomalaisen kirjallisuuden seura. 127-133

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Lapuan vuosi 1930 - painostuksesta mielivaltaan. Mitä Missä Milloin 2011. Mari Mikkola. Helsinki, Otava. 258-264

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Le mythographe des Sames. ARTnOrd (1), 58-60

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Miten lappalainen muuttui saamelaiseksi. Inarilainen 25.08.2010

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Pohjois-Suomen rajat. Kaleva 28.03.2010

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Porojen kansallisuus? Suomen ja Norjan kiista rajaseudun poronhoidosta 1852–1936. Faravid 34, 125-143

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Presidentin kyyditys. Presidentti Ståhlberg, kenraali Wallenius ja kiihkon aika 1930. Helsinki, Otava.

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Saamelaishistorian tutkimuksen uusia suuntia. Kaleva 3.5.2010

Magga Aini; Magga Päivi (2010) Mettänviljaa. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari Ulla, Magga Päivi. 58-63

Magga Päivi (2010) Poronhoidon ja kulttuurin uhanalaisuus synnytti saamelaisyhdistyksen. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari Ulla, Magga Päivi. 142-161

Magga Päivi (2010) Vuomaselkä - poroaidallinen kulttuuriperintöä. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari Ulla, Magga Päivi. 40-51

Olthuis Marja-Liisa (2010) Inarinsaamen kasvinnimityö. Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010. Sirkka Saarinen, Kirsti Siitonen ja Tanja Vaittinen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 259. Suomalais-Ugrilainen Seura. 313-328. Full text.

Pietikäinen Sari, Huss Leena, Laihiala-Kankainen Sirkka, Aikio-Puoskari Ulla, Lane Pia (2010) Regulating multilingualism in North Calotte: the case of Kven, Meänkieli and Sámi languages. Acta Borealia 27 (1), 1-23. Full text.

Sammallahti Pekka (2009) On the origin of the illative singular morphology in Saami. Finnisch-ugrische Forschungen 60 (1-3), 9-28

Väyrynen Anna-Liisa (2010) ”En tahtonut ois vaihtaa tätä vieraan maisemiin” – allasevakkojen elämänvaiheista. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari, Ulla & Magga, Päivi (toim.). 80–91.

2009

Aikio-Puoskari, Ulla (2009) Der Saami-Unterricht als Teil der finischen Grundschule - Förderer des Sprachenwechsels oder der Revitalisierung der Muttersprache? Das Bildungswesen in Finnland. Geschichte, Struktur, Institutionen und pädagogisch-didaktische Konzeptionen, bildungs- und sozialpolitische Perspektiven. Ed. by Matthies Aila-Leena, Skiera Ehrenhard. 237-248.Aikio-Puoskari, Ulla (2009) The ethnic revival, language and education of the Sámi, an Indigenous people, in three Nordic countries (Finland, Norway and Sweden). Multilingual Education for Social Justice. Globalising the Local. Ed. by Mohanty Ajit, Panda Minati, Phillipson Robert, Skutnabb-Kangas Tove. 216-237.

Aikio-Puoskari, Ulla (2009) The ethnic revival, language and education of the Sámi, an Indigenous people, in three Nordic countries (Finland, Norway and Sweden). Social Justice Through Multilingual Education. Ed. by Skutnabb-Kangas Tove, Phillipson Robert, Mohanty Ajit k., Panda Minati. Linguistic Diversity and Language Rights. 238-262.Guttorm Outi (2009) Olbmuid, elliid ja eará dinggaid dovdánGuttorm, Outi (2009) Adnominála demonstratiivapronomenat muhtin davvisámegiel teavsttain. Dieđut 1/2009. 114-125.Harlin, Eeva Kristiina (2009) The possibilities of osteology in historical Sámi archaeology. Iskos, 17. 121-132.Ijäs, Johanna (2009) Mun boahtá" ja "mun válddá" -mot mánná oahppá sojahit vearbbaid. Bisuhallat cáhcegeadggi alde, 1. 13.Ijäs, Johanna (2009) Mun válddá dán - giellaoččodeaddji máná ovddemus árramorfologalaš vearbasojahanvuogit. Dieđut 1/2009. 54-69.Jomppanen, Marjatta (2009) Infinitiiva dego niehku. Dieđut 1/2009. 126-144.Lehtola, Veli-Pekka (2009) Kolttasaamelaisten asuttaminen Inariin 1944–49. Historiallinen aikakauskirja, Vol. 107, No. 4. 454-470.Lehtola, Veli-Pekka (2009) Lappalaiskaravaanit harhateillä, kulttuurilähettiläät kiertueella? Saamelaiset Euroopan näyttämöillä ja eläintarhoissa. Faravid XXXIII. 321-345.Lehtola, Veli-Pekka (2009) Saame-sanan juuria suomalaisessa julkisuudessa. Ei kiveäkään jää kääntämättä : Juhlakirja Pentti Koivuselle. Ikäheimo J., Lipponen S. (toim.). 37-46.

Lehtola, Veli-Pekka (2009) Staging Sami Identities The Roles of Modern Sami Theatre in a Multicultural Context - The Case of Beaivvás Sami Teáhter. L´lmage du Sápmi, 15. 437-458.Lehtola Veli-Pekka, Äikäs Tiina (2009) Tracing the Roots of Saami Ethnicities and Societies. Máttut - Máddagat - Tht Roots of Saami Ethnicities, Societies and Spaces/Places. Ed. by Tiina Äikäs. Publications of the Giellagas Institute, 12. Giellagas Institute. 7-14.Länsman, Anni-Siiri (2009) Saamentutkimus pohjoisten yhteisöjen tulkkina. Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla? Pertti Sarala, Pasi Lehmuspelto, Leena Suopajärvi (toim.) Acta Lapponica Fenniae, 21. Lapin tutkimusseura. 65-69.

Länsman, Anni-Siiri (2009) Viinalle person lappalaisen kuva suomalaisissa erätarinoissa. RAJUA, RUJOA JA RAITISTA. Alkoholin käyttöä Lapissa. Orjasniemi Tarja, Tiuraniemi Olli (toim.). Lapin yliopistokustannus. 160-180.

Länsman, Outi (2009) Oahppiid feaillat čállosiin. Dieđut 1/2009. 70-85.

Magga, Päivi (3.6.2009) Vuomaselkä - muisteluksia poroaidalta (20 min). Video

Sammallahti, Pekka (2009) On the origin of the illative singular morphology in Saami. Finnisch-ugrische Forschungen, Vol. 60, No. 1-3. 9-28.Sammallahti, Pekka (2009) Saami Poetry. This Beloved Homeland. Ed. by Beatrice Lewin Dumin. 121-139.

Valtonen, Taarna (2009) Place-name perspectives on the Saami past. The importance of multidisciplinary sorce criticism. Iskos, 17. 133-143.Vuolab-Lohi, Kaarina (2009) Sámi place names in Finland. Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. Ed. by Jordan Peter, Bergmann Hubert, Cheetham Catherine, Hausner Isolde. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, 18. 55-58.

2008

Aikio-Puoskari, Ulla (2008) Saami-Unterricht als Teil der finnischen Grundschule - Förderer des Sprachenwechsels oder der Revitalisierung der Muttersprache. Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland. Hrsg. A-L. Matthies; E. Skiera & M. Sorvakko-Spratte. Universität Flensburg. 255-265. Full text.

Aikio-Puoskari, Ulla (2008) Sámi servodaga dutki - diedalas vai politihkalas bargi. Sámi dieđalas áigečála 1/2008. 3-13.

Lehtola, Veli-Pekka (2008) Eteläisen Suomen muinaiset lappalaiset. Muinaistutkija, 4. 1-18.

Lehtola, Veli-Pekka (2008) Karavaanissa Keski-Eurooppaan. Kaleva 3.2.2008.

Lehtola, Veli-Pekka (2008) Muitaleddjiid manisboahttit Beaivvás sámi teáhtera historjá. Publications of the Giellagas institute nro 11. Giellagas-instituutti. 223 s.

Lehtola, Veli-Pekka (2008) Radikaali saamelaisliike ja saamelaisparlamentin synty. Kleion lumoissa. Oulun Historiaseuran 75-vuotisjuhlakirja. FT Matti Lackmanille omistettu 60-vuotisjuhlakirja. Toim. H. Turunen. Scripta historica nro 33. 67-80.

Länsman, Anni-Siiri (2008) Kenelle saamentutkija tutkii. Tutkijan kirja. K. Lempiäinen & O. Löytty & M. Kinnunen (toim.). Vastapaino. 87-98.

Länsman, Anni-Siiri (2008) Vaatimukset saamen opetuksesta voimistuvat. Kaleva 27.11.2008.

Magga, Päivi (2008) Saamelaisuus Ivalojoen kulttuurimaisemassa - esimerkkinä Lisman ja Kutturan kylät. Ivalojoki - kultaa, kulttuuria, luontoa. Kultasymposium 7.8.2008, Kultamuseo, Tankavaara. Toim. H. Taskinen. Kultamuseon julkaisuja nro 28. 31-40.

Müller-Wille, L.; Granberg, L.; Helnder, M.; Heikkilä, L.; Länsman, Anni-Siiri; Tuisku, Tuula & Berrouard, D. (2008) Community viability and well-being in northernmost Europe: social change and cultural encounters, sustainable development and food security in Finland's North. International Journal of Business and Globalisation, Vol. 2, No. 4. 331-353.

Nickel, K. & Sammallahti, Pekka (2008) Duiskka-Sámi sátnegirji Deutsch-Saamisches wörterbuch. Davvi Girji. 769 s.

Rasmus, Minna (2008) Bággu vuolgit, bággu birget. Publications of the Giellagas Institute nro 10. Giellagas-instituutti. 148 s.

2007

Aikio, Ante (2007) Etymological nativization of loanwords. A case study of Saami and Finnish. Saami linguistics. Ed. by I. Toivonen & D. Nelson. Current issues in linguistic theory, 288. John Benjamins. 17-52.

Aikio, Ante (2007) Saamelaisajan paikannimistö Satakunnassa. Sata sanan juurta. Satakunnan vanhaa paikannimistöä. Satakunta. Kotiseututukimuksia, 25. Satakunnan historiallinen seura. 14-25.

Aikio, Ante (2007) Study of Saami substrate toponyms in Finland. Borrowing of place names in the Uralian languages. Ed. by R. L. Pitkänen & J. Saarikivi. Onomastica Uralica, 4. Debrecen. 159-197.

Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi (2007) Pekka Sammallahti, saamen kielten tutkija. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 6-10.

Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi (2007) Suopmelas gielaid l-kásusiid álgovuoddu sáme- ja eará fuolkegielaid cuovggas. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 11-71.

Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi (2007) Sammallahti, sámegielaid dutki. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 1-6.

Aikio-Puoskari, Ulla (2007) Saamelaisopetus osana suomalaista peruskoulua - kielenvaihdoksen vai revitalisaation edistäjä. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 73-84.

Aikio-Puoskari, Ulla & Skutnabb-Kangas, T. (2007) When few under 50 speak the language as a first language: linguistic human rights and linguistic challenges for endangered Saami languages. Revitalizing the Periphery. Sámi Instituhtta. Raporta nro 1/2007. 9-63.

Elo, T. & Magga, Päivi (toim.) (2007) Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Finnish Environment, 34. Lapin ympäristökeskus. 146 s.

Harlin, E-K. & Lehtola, Veli-Pekka (toim.). (2007) Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen 10 000 vuotta arkeologin näkökulmasta. Arkeologiseminaari Inarissa 29.9.–2.10.2005. Publications of the Giellagas Institute, 9. 193 s.

Helander, Kaisa Rautio (2007) Sámi báikenamaid dáruiduhttin uniovdnaáigge ja dárogiela samaid lonenvuogit. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran

toimituksia nro 253. 137–159.Helander, Kaisa Rautio (2007) Sámi báikenamat 1700-logu eanamihtideamis - árbevieruid ja riekteipmárdusa dutkanfáddán. Sámi dieđalaš áigečála 1-2/2007. 138-160.

Ijäs, Johanna (2007) Álgogeahcastat sámegielat máná ovda- ja árramorfologiiljai. Sámi dieđalaš áigečála 1-2/2007. 103–117.Ijäs, Johanna (2007) Nyt lonuhettaan. Kodaid ovttastuvvan guovttegielat máná suomagielas. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 183-201.Lehtola, Veli-Pekka (2007) Komsasta ja kirkkokentiltä Siidaan. Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen 10 000 vuotta arkeologin näkökulmasta. Toim. E-K. Harlin & V-P. Lehtola. Publications of the Giellagas Institute, 9. 7-9.

Lehtola, Veli-Pekka (2007) Saamenmaa sodan jaloissa. Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa. Toim. S. Laakkonen & T. Vuorisalo. Historiallinen arkisto nro 125. SKS. 237–270.Lehtola, Veli-Pekka (2007) Sámiid davviriikkalas oktasasbarggu vuosttas lávkkit Suoma perspektiivvas. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 259–268.Länsman, Anni-Siiri (2007) Näkökulmia saamelaiseen kulttuuriympäristöön. Esimerkkinä Nillan Pieran talon kunnostus valtakunnallisesti arvokkaassa Lisman kylän maisemassa. Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Toim. T. Elo & P. Magga. Suomen ympäristö, 34. Lapin ympäristökeskus. 93–99.Länsman, Anni-Siiri (2007) Saamelaisten elämää 1960-luvun asuntolakoulussa. Katkelmia ainekirjoitusvihkojen sivuilta. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 269–278.Magga, Päivi (2007) Birrasis. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen saamelaisosion loppuraportti. Publications of the Giellagas Institute, 7. 90 s.

Magga, Päivi (2007) Rakennuksia, kotasijoja, muistoja. Saamelaista kulttuuriympäristöä inventoimassa. Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Toim. T. Elo & P. Magga. Suomen ympäristö, 34. Lapin ympäristökeskus. 11-24.Olthuis, Marja-Liisa (2007) Anarâskielâ iäláskittem tutkâm já puátteevuodâ visioh. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 315-318.Olthuis, Marja-Liisa (2007) Inarinsaamen lajinnimet. Lintujen ja sienten kansannimitysten historiaa ja oppitekoisten uudisnimien muodostuksen metodiikkaa. 416 s.

Paikkala, S.; Stenhammar, E-L.; Mikkonen, P.; Pitkänen, R. L. & Slotte, P. (toim.); Aapala, K.; Aikio, Ante et al. (kirj.) (2007) Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, 146. 592 s.

Sammallahti, Pekka (2007) Davvisámegiela distributiiva cealkagat. Sámi dieđalaš áigečála 1-2/2007. 24-41.Sammallahti, Pekka (2007) Gielladutkama terminologiija. Davvi Girji. 152 s.Sammallahti, Pekka (2007) Inarinsaamen käänteissanakirja. Inari Saami reverse dictionary. Publications of the Giellagas Institute nro 6. 163 s.Valtonen, Taarna (2007) Saamelaiset turverakennukset. Alueellista ja ajallista variaatiota. Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen 10 000 vuotta arkeologin näkökulmasta. Toim. E-K. Harlin & V-P. Lehtola. Publications of the Giellagas Institute, 9. 178-193.Vuolab-Lohi, Káre (2007) Máilmmi alladeamos olmmos. Sámegiella giallagáhttema mánggalágan hástalusat. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 423-429.

Ylikoski, Jussi (2007) Book review: L. Rantala (red.), Dokument om de ryska samerna och Kolahalvön (2006). Polar Record, Vol. 43. 87-88.Ylikoski, Jussi & Aikio, Ante (doaimm.). (2007) Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. 450 s. Ks. myös 54*, 55, 56

2006

Aikio, Ante (2006) New and old Samoyed etymologies (Part2). Finnisch-Ugrische Forschungen, 59. 9-34.

Aikio, Ante (2006) On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory. Journal de la Société Finno-Ougrienne 91: 9-55.

Aikio, Ante (2006) Arvostelu teoksesta: A. Skåden; A. Ronte Eriksen & M. Einejord (eds.) Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten - bearbeidet versjon. Skániid Girjie, 2004. Finnisch-Ugrische Forschungen, 59. 233-235.

Aikio, Ante (2006) Arvostelu teoksesta: J. Kusmenko (ed.) The Sámi and the Scandinavians: Aspects of 2000 years of contact. Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2004. Finnisch-Ugrische Forschungen, 59. 235-236.

Aikio, Ante; Ulla-Maija Kulonen; Irja Seurujärvi-Kari & Risto Pulkkinen (eds.) (2006) The Saami: a Cultural Encyclopedia. - Polar Record Vol. 42 Issue 4: 378-380.

Aikio-Puoskari, Ulla (2006) Raporta sámeoahpahusas Davviriikkaid vuođđoskuvllain. Raportti saamelaisopetuksesta Pohjoismaiden peruskouluissa. Rapport om den samiska undervisningen i grundskolorna i Norden. Svensk översättning av Riitta Taipale. Sámediggi/Sámi Parlamentáralaš Ráđđi.

Heinonen, K. & Valtonen,Taarna (2006) Kaksi kulttuuria kohtasi kesällä 1905. Armas Launis ja Pedar Jalvi Lapissa joikuja keräämässä. Hiidenkivi, 6. 23-25.

Ijäs, Johanna (2006) En minä pelkää siitä koirasta - Huomioita saamen ja suomen kielen koodien yhdistymisestä kaksikielisen lapsen suomen kielessä. XXXIII Kielitieteen päivät Turussa 4.-5. toukokuuta 2006. Turun yliopisto. 39.

Ijäs, Johanna; Regnor, Mákká & Oskal, Nils (toim.) (2006) Sámi dieđalaš áigečála 1/2006. 103 s.

Jomppanen, Marjatta (2006) Affektinen infinitiivi. Langnet-konferenssi 30.11.-2.12.2006, Joensuu. Toim. U. Vanhatalo. Yliopistopaino. 16.

Jomppanen, Marjatta (2006) North Saami t infinitive and the Finnish TA infinitive: A morphosyntactic and syntactic comparison. - Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. Joensuu, May 15-16, 2003. Ed. M. Nenonen. Studies in language nro 39. Joensuun yliopisto. 61-66.

Jomppanen, Marjatta (2006) Relatiivainfinitiiva davvisámegielas ja suomagielas. Sámi dieđalaš áigečála 1/2006. 62-87.

Lehtola, Veli-Pekka (2006) Sámi kulturdutkamuša hástalusat. Sámis, 3. 8-13.

Länsman, Anni-Siiri (2006) Saamelainen rakennusperintö. Esimerkkinä Nillan Pieran talon kunnostus Lismassa. Raito. 22-26.

Manni-Lindqvist, T. & Leskinen, T. & Vuolab-Lohi, K. (2006) Supplementary Field Collection of Saami Names in Finland. United Nations Group of Experts on Geographical Names. Twenty-third Session. Vienna, 28 March - 4 April 2006. Working Paper No. 44.

Manninen, M. & Vaaltonen, Taarna (2006) Research of the Báisduottar-Paistunturi project in northern Finnish Lapland 1997-2004. People, material culture and environment in the north. Proceedings of the 22nd Nordic Archaeological Conference, University of Oulu, 18-23 August 2004. Ed. by V-P. Herva. Studia humaniora ouluensia nro 1. Oulun yliopisto. 52-63.

Müller-Wille, L.; Heinrich, D.; Lehtola, Veli-Pekka; Aikio, P.; Konstantinov, Y. & Vladimirova, V. (2006) Dynamics in human-reindeer relations: reflections on prehistoric, historic and contemporary practices in northernmost Europe. Reindeer management in northernmost Europe. Linking practical and scientific knowledge in social-ecological systems. Eds. B. C. Forbes et al. Ecological studies vol. 184. 26-45.

Olthuis, Marja-Liisa (2006) 1800-luvun inarinsaame ja inarinsaamen kirjakielen synty. Kohtauspaikkana kieli. Näkökulmia persoonan muutoksiin ja valintoihin. SKS. 386-412.

Olthuis, Marja-Liisa & Kuuva, P. (2006) Njobzavääri pessijasmarkkaneh. Sämitigge. 48 s.

Sammallahti, Pekka (2006) Láidehus sámegiela cealkkaoahpa dutkamii. Hárjehusat. Davvi Girji.

Sammallahti, Pekka (2006) Saami. Encyclopedia of language and linguistics. Elsevier. 1-2.

Sammallahti, Pekka; Nickel K. (2006) Sámi-duiskka sátnegirji, saamisch-deutsches wörterbuch. Davvi Girji. 804 s.

Valtonen,Taarna (2006) Paistunturin muinaisjäännökset. Paistunturin erämaa-alueen ja Kevon luonnonpuiston luonto, käyttö ja paikannimistö. Toim. E. Stolt. Metsähallituksen luonnosuojelujulkaisuja. Sarja A nro 161. 95-108.

Valtonen, Taarna (2006) Saami food caches in the Báišduottar-Paistunturi area, northern Finnish lapland. People, material culture and environment in the north. Proceedings of the 22nd Nordic Archaeological Conference, University of Oulu, 18-23 August 2004. Ed. by V-P. Herva. Studia humaniora ouluensia nro 1. Oulun yliopisto. 64-74.

Ylikoski, Jussi (2006) Davvisámegiela -nláhkai ~-nládje -suffiksála ii-finihtta vearbaráhkadusat. Sámi dieđalaš áigečála 1/2006. 18-38.Ylikoski, Jussi (2006) Fuomášumit sámegiela adposišuvnnaid funkšuvnnain: ovdamearkan alde- ja ala-postpsišuvnnaid ii-lokála geavaheapmi. Sámi dieđalaš áigečála 1/2006. 39-61.

2005

Aikio, Ante (2005) Kaisa Häkkinen, Nykysuomen etymologinen sanakirja. SKY Journal of Linguistics 18: 393-405.

Aikio-Puoskari, Ulla (2005) Saamelaisopetuksen asema ja tilanne. Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa, osaraportti 3: Syventävät artikkelit, toim. Esko Korkeakangas, Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 10, Jyväskylän yliopisto. 29-40.

Aikio-Puoskari, Ulla (2005) Sámegiela ja –kultuvrra ealáskahttin Soađegili Vuohčus. Sámegielaid buolvvaidgaskasaš sirdáseapmi: Ohcamin vugiid bearráigeahččat gielladili. Doaimm. Torkel Rasmussen. Samisk högskola.

Aikio-Puoskari, Ulla (2005) Sámeoahpahusa sadji golmma Davviriikka vuođđoskuvlavuogádagas. Gáldu čála 2/2005. Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš. 32 s.

Aikio-Puoskari, Ulla (2005) The Education of the Sámi in the Comprehensive Schooling of Three Nordic Countries: Norway, Finland and Sweden. Gáldu cála 2/2005. Kautokeino Norway: The Resource Centre for the Rights of Indigenous Peoples.

Jomppanen, Marjatta (2005) Davvisámegiella lei gahččat - ja suomagiela oli kaatua -ráhkadusaid veardádallan. Sámi dieđalaš áigečála 1/2005. 88-108.

Jomppanen, Marjatta & Valtonen, Taarna (2005) Giellagas-instituhta doavttirskuvla. Ja de Giellagas rátkkii sierra. Publications of the Giellagas Institute, 5. 122-129.

Lehtola, Veli-Pekka (2005) Nickul, Karl. Encyclopedia of the Arctic. Ed. by M. Nuttall. Routledge. 1431-1432.

Lehtola, Veli-Pekka (2005) Oulu universitehta sámegiela oahpahusa guovddas Suomas. Ja de Giellagas rátkkii sierra. Publications of the Giellagas Institute, 5. 20-37.

Lehtola, Veli-Pekka (2005) Radical Sámi movement and the establishing of the Sámi parliament in Finland, 1969-1973. Igår, idag, imorgon. Samerna, politiken och vetenskapen. Red. P. Sköld & P. Axelsson. Skrifter från centrum för samisk forskning nro 4. 161-178.

Lehtola, Veli-Pekka (2005) Research and activism in Sámi politics: The ideas and achievements of Karl Nickul towards securing governance for the Sámi. Acta Borealia, Vol. 22, No 2. 153-169.

Lehtola, Veli-Pekka (2005) Saamelaiset itse tutkimuksensa tekijöiksi. Virkaanastujaispuhe. Kaltio, Vol. 61, No 5. 254-257.

Lehtola, Veli-Pekka (2005) Saamelaisten parlamentti. Suomen saamelaisvaltuuskunta 1973-1995 ja Saamelaiskäräjät 1996-2003. Saamelaiskäräjät. 215 s.

Lehtola, Veli-Pekka (2005) Sámiid kultuvra oahppoávnnasin. Ja de Giellagas rátkkii sierra. Publications of the Giellagas Institute, 5. 88-97.

Lehtola, Veli-Pekka (2005) “The Right to One´s Own Past”. Sámi cultural heritage and historical awareness. The North Calotte. Perspectives on the Histories and Cultures of Northernmost Europe. Ed. by Maria Lähteenmäki and Päivi Maria Pihlaja. Publications of the Department of History. University of Helsinki 18. Kustannus-Puntsi Publishing.

Länsman, Anni-Siiri (2005) Suohpan, Suoma sámeoahppiid searvi: sámenuoraid oktiičohkkejeaddji gávpotmáilmmis. Ja de Giellagas rátkkii sierra. Publications of the Giellagas Institute, 5. 38-53.

Länsman, Outi (ed.) (2005) Ja de Giellagas rátkkii sierra. Publications of the Giellagas Institute, 5. 140 s.

Magga, Päivi (2005) Boazodoalloláhka Suomas. Gába. Sámi NissonForum 2005. 6-9.

Magga, Päivi (2005) Porotilalaki poronhoitajien asuintavan muuttajana. Raito. Lapin maakuntamuseo.

Magga, Tuomas (2005) Giellagasa dálá dilli ja ođđa hástalusat. Ja de Giellagas rátkkii sierra. Publications of the Giellagas Institute, 5. 8-19.

Magga, Tuomas (2005) Objektista subjektiksi: Kuka "omistaa" saamen kielen. Piirikultuuriq ja -keeleq. Konvõrents Kurgjärvel, 21.-23. rehekuu 2004. K. Pajusalu & J. Rahman (toim.). Võro instituudi toimõndusõq nro 17. 137-143.

Moshagen, Sjur – Sammallahti, Pekka and Trosterud, Trond (2005) Twol at Work. Pp. 106-115 in Antti Arppe, Lauri Carlsson, Krister Lindén, Jussi Piitulainen, Mickael Suominen, Martti Vainio, Hanna Westerlund, Anssi Yl-Jyrä (eds.): Inquiry into Words, Constraints and Contexts. Festschrift in the Honour of Kimmo Koskenniemi on his 60th Birthday. CSLI Studies in Computational Linguistics ONLINE by CSLI Publications. Preprint. Saarijärvi 2005. Full text.

Pekka Sammallahti (2005) Saami. Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier: London 2005.

Rautio Helander, Kaisa (2005) The Legalization of Saami Place Names in Norway. Proceedings of the International Conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual Areas. Ljouwert/Leeuwarden, Frisia, the Netherlands. Eds. Karel Gildemacher, Ferjan Ormeling and Arjen Versloot. Dutch and German-speaking Division UNGEGN, Utrecht University Faculty of Geosciences – Geomedia. GeoNames 2005.

Sammallahti, Pekka (2005) Ethnic groups, language maintenance and ethnic identity. Bi- and multilingual universities challenges and future prospects, September 1-3, 2005, University of Helsinki. 1-9. Full text.

Sammallahti, Pekka (2005) Gielladutkan ja giellaoahpahus. Ja de Giellagas rátkkii sierra. Publications of the Giellagas Institute, 5. 72-87.

Sammallahti, Pekka (2005) Láidehus sámegiela cealkkaoahpa dutkamii. Davvi Girji. 310 s.

Sammallahti, Pekka (2005) Saamelaiset. Itämeren alue. Yhteenottoja ja yhteistyötä. Matka menneestä tulevaan. Euroülikool - Kirjastus Ilo. 347-348.

Somby, Seija Risten (2005) Sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlen. Ja de Giellagas rátkkii sierra. Publications of the Giellagas Institute, 5. 98-109.

Valtonen, Taarna (2005) Mot eana nuppástuvvá giellan? Kognitiiva lahkonanvuohki báikenammadutkamusas. Sámi dieđalaš áigečála 1/2005. 57-69.

Vuolab-Lohi, Kaarina (2005) Status of Indigenous Languages in Finland. Proceedings of the International Conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual Areas (GeoNames 2005), Ljouwert/Leeuwarden, Frisia, The Netherlands, April 14-16, 2005. 69-71.

Ylikoski, Jussi (2005) Puhekielen morfologisten ja semanttisten innovaatioiden tutkimusnäkymiä – esimerkkinä suomen tekeen- ja tekees-tyyppiset verbimuodot. Puhe ja kieli 25. 187–210.

Ylikoski, Jussi (2005) Uusia näkökulmia suomen infiniittisiin verbirakenteisiin. Virittäjä 109 (4). 611-622.

2004

Aikio, Ante (2004) An essay on substrate studies and the origin of Saami. Irma Hyvärinen / Petri Kallio / Jarmo Korhonen (eds.), Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen: Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag. 5-34. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki 63. Helsinki.

Aikio, Ante (2004) H. P. A. Hakola: 1000 Duraljan Etyma. (Kurzrezension) - Finnisch-Ugrische Forschungen 58. 456-457.

Aikio, Ante (2004) Saamelainen karttanimistö uudistettu - heikoin tuloksin. Maankäyttö 3/2004. 33-35.

Aikio, Ante (with Aslak Aikio) (2004) Suomalaiset ja saamelaiset rautakaudella. Miia Pesonen & Harri Westermarck (eds.), Studia Generalia. Suomen kansa - mistä ja mikä? Syksy 2003. Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta. 115-134.

Aikio, Aslak (2004) Marriage among the Saame of the Kemi region of Lapland 1750-1900. Family life on the northwestern margins of Imperial Russia. Joensuun yliopisto. 39-66.

Aikio, Aslak (2004) Peltojärven häviö: etninen kohtaaminen Enontekiöllä. Sámiid rievttit gillii ja historjái. Publications of the Giellagas Institute, 3. 66-77.

Aikio-Puoskari, Ulla & Skutnabb-Kangas, Tove (2004) Exclusion or inclusion – linguistic human rights for a linguistic minority, the Deaf Sign language users, and an indigenous people, the Saami. - MANY VOICES, ONE VISION: The Right to Communicate in Practice, edited by Philip Lee. 59-88. Penang: Southbound.

Jomppanen, Marjatta (2004) Subjeavtta sadji davvisámegiela muitalancealkagis. Sámegiela seassamin. Publications of the Giellagas Institute, 4. 7-28, 141.

Jomppanen, Marjatta (2004) The North Saami t infinitive and the Finnish TA infinitive: A morphosyntactic and syntactic comparison. Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics Joensuu, May 15-16, 2003. University of Joensuu.

Kilpimaa, Outi (2004) Signalerego nomengihpu dat-determinanta refereantta definihttavuođa? Sámegiela seassamin: pro gradu -dutkamušaid artihkkalat. Publications of the Giellagas Institute, 3. 29-50.

Lehtola, Veli-Pekka (2004) “Kaukaa alta seitsentähden” – saamelaiset 1900-luvun Suomessa. Suomen kulttuurihistoria 4: Koti, kylä, kaupunki.

Lehtola, Veli-Pekka (2004) Mielikuvien rajasota. Kiistoja koltanmaan ja kolonialismin maastossa. Rajanylityksiä. Toim. Olli Löytty. Gaudeamus.

Lehtola, Veli-Pekka (2004) Oikeus omaan historiaan. Saamelainen kulttuuriperintö ja historiatietoisuus. Sámiid rievttit gillii ja historjái. Saamelaisten oikeudet kieleen ja historiaan. Publications of the Giellagas Institute, 3. 52-65.

Lehtola, Veli-Pekka (2004) Sámiid identitehta ja dáidda. Seminarium och workshop om Samisk nutidskonst, Jokkmokk 21-24 april 2004. Umeå 2004.

Lehtola, Veli-Pekka (2004) The Sámi People. Traditions in Transition. Alaska University Press.

Länsman, Anni-Siiri (2004) Väärtisuhteet Lapin matkailussa. Kulttuurianalyysi suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisesta. Kustannus-Puntsi.

Magga, Tuomas & Lehtola, Veli-Pekka (doaimm.) (2004) Sámiid rievttit gillii ja historjái. Publications of the Giellagas Institute, 3. 78 s.

Rautio Helander, Kaisa (2004) Muhtin fuomášumit báikenamaid njálmmálaš ja čálalaš anus Norgga beale davimus Sámis. Samiske landskapsstudier. Rapport fra et arbeidsseminar. Dieđut 5/2004. Sámi Instituhtta.

Rautio Helander, Kaisa (2004) Norgga báikenammapolitihkka ja sámi ássannamat Finnmárkkus. Juho Niillasa 70-jagi beaivái. Sámi dieđalaš áigečála 1/2004.

Rautio Helander, Kaisa (2004) Treatment of Saami settlement names in Finnmark in official Norwegian place name policy. Landscape, Law and Customary Rights. Dieđut 3/2004. Sámi Instituhtta.

Sammallahti, Pekka (2004) Davvisámegiela vearbbaid giellaoahpalaš suorggideapmi. Pp. 68-92 in Inger Marie Gaup Eira – Johanna Ijäs – Ole Henrik Magga (eds.): Juho Niillasa 70-jagi beaivái. Sámi dieđalaš áigečála 1/2004.

Sammallahti, Pekka (doaimm.) (2004) Javrij jienah parguu. Publications of the Giellagas Institute, 2. 152 s.

Somby, Seija Risten (doaimm.) (2004) Sámegiela Seassamin. Publications of the Giellagas Institute, 4. 141 s.

Valtonen, Taarna (2004) Ohcejoga Dálvadasa duottarguovllu báikenamat. Sámegiela seassamin. Publications of the Giellagas Institute, 4. 90-117.

Ylikoski, Jussi (2004) A short review of Jaakko Leino: Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys. Finnisch-Ugrische Forschungen, Vol. 58. 439–441.

Ylikoski, Jussi (2004) Eine detaillierte Abhandlung über die aspektualen Verbverbindungen im Kamassischen. A review of Gerson Klumpp: Konverbkonstruktionen im Kamassischen. Finnisch-Ugrische Forschungen 58. 376–381.

Ylikoski, Jussi (2004) Remarks on Veps purpossive non-finites. Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja, Vol. 90. 231-276.

Ylikoski, Jussi (2004) Zu den adverbialen Nominalkonstruktionen im Nordsaamischen II. Finale Konstruktionen. Finnische-ugrische Forschungen, Vol. 58, No. 1-3. 57-161.

2003

Aikio, Ante (2003) [The Sámi Languages.] Jukka Pennanen & Klemetti Näkkäläjärvi (eds.), Siiddastallan. From Lapp communities to modern Sámi life. 34-40.

Aikio, Ante (2003) Angela Marcantonio, The Uralic Language Family: Facts, Myths and Statistics. Word - Journal of the International Linguistic Association 3/2003. 401-412.

Aikio, Ante (2003) Suomen saamelaisperäisistä paikannimistä. Virittäjä 107 (1). 99-106. Full text.

Aikio-Puoskari, Ulla (2003) Oahpahusdilit ja sámiid gielalaš olmmošvuoigatvuođaid ollašuvvan Davviriikkaid skuvllain. Sámi áddejupmi ja sámi skuvla, Davviriikkalaš sámi skuvladutkiid konferánsa Guovdageainnus 7.-9.11.2001. Sami understanding and Sami education, Nordic Sámi Educational Research Conference in Kautokeino November 7th-9th 2001. Doaimm. Vuokko Hirvonen. SA-raporta/ SUC REPORT 1-2003. Sámi allaskuvla - Samisk høgskole - Saami University College. 77-86.

Lehtola, Veli-Pekka (ed.) (2003) Inari – Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Inarin kunta.

Lehtola, Veli-Pekka (2003) Inarin yhteiskuntaelämää 1920-1939. Tuhon ja nousun vuodet. Inari – Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Inarin kunta.

Magga, Tuomas (2003) Pääkielten vaikutus saameksi käännettäessä. Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 11.12.2002. Toim. I. Sorvali. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B nro 28. Oulun yliopisto. 7-21.

Olthuis, Marja-Liisa (2003) Sanaston aktiivisen kartuttamisen metodiikkaa: mallina inarinsaameen luodut biologian uudissanat. Virittäjä 107 (4).

Sammallahti, Pekka (2003) Lauserakenteen kuvaamisesta II. Virittäjä 107 (1). 46-67.

Sammallahti, Pekka (2003) Saamen kieli. Pp. 42-43 in Ilmo Massa & Hanna Snellman (eds.): Lappi. Maa, kansat, kulttuurit. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tuisku, Tuula (2003) Kulttuurien sopeutuminen lumeen ja kylmään. Talven taidetta, Winter Art. M. Huhmarniemi, T. Jokela & S. Vuorjoki (toim.). Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja, Sarja D. Opintojulkaisuja, 6. 66-69.

Tuisku, Tuula (2003) Surviving in the Oil Age. Social and Environmental Impacts in the North. Ed. by R. O. Rasmussen & N. E. Koroleve. Nato Science Series IV. Earth and Evironmental Scienses. 449-461.

Ylikoski, Jussi (2003) Defining non-finites: action nominals, converbs and infinitives. SKY Journal of Linguistics 16. 185–237.

Ylikoski, Jussi (2003) Havaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä. Sananjalka 45. 7–44.

2002

Aikio, Ante (with Aslak Aikio) (2002) Suomalaisten fantastinen menneisyys. Kaltio 4/2002.

Aikio-Puoskari, Ulla (2002) Kielten ja kulttuurien risteysasemalla - kysymyksiä saamen kielestä ja identiteetistä, artikkeli teoksessa ´Moniääninen Suomi. Kieli, kulttuuri ja identiteetti´, toim. Laihiala-Kankainen, Dufva & Pietikäinen, Jyväskylän yliopisto/ Soveltavan kielentutkimuksen keskus, SOLKI. 88-106.

Kilpimaa, Outi (2002) Dat-determinánttalaš nomengihpuid definihttavuohta. Dieđut 5/2002. Sámi instituhtta. 99 s.

Lehtola, Veli-Pekka (2002) The heritage of the ancient world-view. / Folklore and its present manifestations. / Towards a united Sápmi. Siiddastallan. From Lapp Community to Modern Sámi Life.

Lehtola, Veli-Pekka (2002) The Saami siida and the Nordic states from the Middle Ages to the beginning of the 1900s. Conflict and Cooperation in the North. Ed. by Kristiina Karppi and Johan Eriksson.

Lehtola, Veli-Pekka (2002) The Sámi People. Traditions in Transition. Kustannus-Puntsi.

Magga, Tuomas (2002) North Saami and majority languages. Samiska i ett nytt årtusande. Toim. E. Mørck & T. Magga. Nordiska ministerrådet. 117-134.

Magga, Tuomas (2002) Oma lippu ja liputtaminen lujittavat Saamen kansan yhteenkuuluvaisuutta / En egen flagga och egen flaggning stärker det samiska folkets samhörighetskänsla. Yliopiston almanakka vuodeksi 2003 jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän. 65-67.

Olthuis, Marja-Liisa (2002) Inarisaami - a minority in a minority. Samiska i ett nytt årtusende. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 97-102.

Olthuis, Marja-Liisa (2002) Tracing the origins of some bisyllabic words in the Saami languages beginning with h-. Finno-Ugrians and Indo-Europeans. Maastricht: Shaker. 286-291.02

Rautio Helander, Kaisa (2002) Personnavn i nordsamisk navnetradisjon. Venneskrift til Gulbrand Alhaug. Red. Tove Bull, Endre Mørck, Torill Swan. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Sammallahti, Pekka (2002) Cealkkaráhkadus ja cealkkalahtut. Sámi dieđalaš áigečála 1/2002. 29-58.

Sammallahti, Pekka (2002) Humanismin avaruus. Kutsu Oulun yliopiston kuudenteen tohtoripromootioon toukokuun 25. päivänä 2002. Oulun yliopisto. 99-100.

Sammallahti, Pekka (2002) Lauserakenteen kuvaamisesta I. Virittäjä 106 (4). 536-562.

Sammallahti, Pekka (2002) North Saami resource dictionary. Publications of the Giellagas Institute, 1. 398 s.

Sammallahti, Pekka (2002) Saamelaisten juuret. Ennen muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. Toim. R. Grünthal. Tietolipas vol. 180. SKS. 159-173.

Tuisku, Tuula (2002) Elämän äidit. Anastasia Lapsuin haastattelu. Kaltio 1/2002. 5.

Tuisku, Tuula (2002) Neljä nenetsinaista. Kaltio 1/2002. 8-9.

Tuisku, Tuula (2002) Nenets reindeer herding and industrial exploitation in northwest Russia. Human Organizations, Vol. 61, No. 2. 147-153.

Tuisku, Tuula (2002) Nenetsit. Kaltio 1/2002. 6-7.

Tuisku, Tuula (2002) Poropaimentolaisuus. Siperia. Taigan ja tundran kansoja. Toim. I. Lehtinen. Museovirasto. 100-107.

Tuisku, Tuula (2002) Reindeer herding. Siberia. Life on the taiga and tundra. Toim. I. Lehtinen. National Board of Antiquities. 100-107.

Tuisku, Tuula (2002) Transition period in the Nenets Autonomous Okrug: changing and unchanging life of the Nenets people. People and the land. Pathways to reform in post-soviet Siberia. Ed. E. Kasten. Berlin, Dietrich Reimer. 189-205.

Tuisku, Tuula (2002) Venäläisen ja nenetsikulttuurin kohtaaminen Nenetsiassa. Kohtaaminen Siperiassa. Toim T. Jaatinen; L. Sarressalo & K. Suominen. Tampereen museoiden julkaisuja. 125-132.

Ylikoski, Jussi (2002) Zu den adverbialen Nominalkonstruktionen im Nordlappischen. Finnisch-Ugrische Forschungen 57. 68–166.

2001

Aikio, Ante (2001) Ajanmukainen sanakirja. Arvostelu teoksesta: Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1-3 (1992-2000). Hiidenkivi 3/2001. 34-35.

Aikio, Ante (2001) Early Samic lexical influence on Northern Finnic. Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars IV. Dissertationes Sectionum: Linguistica I. Red. T. Seilenthal. 40-47.

Aikio, Ante (2001) Miten kuvaannollisuus selittää sanoja. Tieteessä tapahtuu, Vol. 19, No. 4. 61-63.

Aikio, Aslak & Aikio, Ante (2001) Heimovaelluksista jatkuvuuteen - suomalaisen väestöhistorian tutkimuksen pirstoutuminen. Muinaistutkija 4/2001. 2-21.

Aikio-Puoskari, Ulla (2001) Saamen kielen ja saamenkielinen opetus Pohjoismaissa, tutkimus saamelaisten kielellisistä ihmisoikeuksista Pohjoismaiden kouluissa, Juridica Lapponica 25, Lapin yliopisto/ Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti.

Aikio-Puoskari, Ulla & Pentikäinen, Merja (2001) The Language Rights of the Indigenous Saami in Finland. Juridica Lapponica 26, Lapin yliopisto/ Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti.

Helander, Nils Øivind (2001) Ii das šat murrii iige báktái: davvisámegiela illatiivva geavaheapmi. Sámi Instituhtta.

Lehtola, Veli-Pekka (2001) Sámi jietna. Sámi Radio 1947-1997. Yleisradio.

Lehtola, Veli-Pekka (2001) Tunturin mytologia. Tunturi taiteen ja tieteen maisemissa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisusarja C12. Lapin yliopisto.

Rautio Helander, Kaisa (2001) Saamic. Onomastic Bibliography. Onomastica Uralica 1a. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages.

Rautio Helander, Kaisa (2001) Samiske og norske kommunenavn i Norge – dobbeltnavn eller tospråklige navn? Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskar-kongressen, Tavastehus 13-17 juni 1998. Red. Gunilla Harling-Kranck. Studier i nordisk filologi 78. 2001. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr. 631.

Rautio Helander, Kaisa (2001) Yykeä ja Alattio: Pohjois-Norjan kveenien paikannimet. Kielikello 2/2001.

Sammallahti, Pekka (2001) Indo-European loanwords in Saami. Early Contacts between Uralic and Indo-European. Linguistic and Archaeological Considerations. Mémoires de la Societé Finno-Ougrienne. Suomalais-Ugrilainen Seura. 397-415.

Ylikoski, Jussi (2001) Converbs in Finnish and Komi: differences and similarities. Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI s. 420–424.

Ylikoski, Jussi (2001) Havaintoja komin konverbeistä. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 89. 199–226.

Ylikoski, Jussi (2001) Uusia näkökulmia itämerensuomeen. A review of Johanna Laakso (ed.), Facing Finnic. Some challenges to historical and contact linguistics. Sananjalka 43. 217–223.