Kainuun korkeakoulutuksen kehittäminen -seminaari

Kainuun kehitys vaatii koulutuksen saatavuuden parantamista. Koulutustarjonnan lisääntyessä maakunnassa koulutetun väestön osuus kasvaa, ikärakenne muuttuu ja näin myös työvoiman saatavuus paranee. Koulutus on avain Kainuun tasapainoisemmalle kehitykselle. Kainuun maakuntaohjelmassa on asetettu hyvät tavoitteet koulutuksen kehittämiselle. Seminaarissa tarkastellaan, miten asetetut tavoitteet ovat lähteneet toteutumaan. Samalla mietitään uusia tapoja parantaa ja lisätä koulutustarjontaa Kainuussa ja kainuulaisille.
Kainuun korkeakoulutuksen kehittäminen

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Kajaanin Kaukametsän Koutasali, musiikkiopiston puolella

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ilmoittautuminen 26.9.2022 kello 15 mennessä joko opistopalvelut.fi/kaukametsa, puhelimitse 044–7100214 tai sähköpostilla kaukametsa.opisto@kajaani.fi. Voidaksemme varata tarjottavat ja lähettääksemme linkin etäyhteyttä varten kerro ilmoittautuessasi, osallistutko seminaariin paikan päällä vai etänä sekä sähköpostiosoitteesi. Tilaisuus striimataan ja myös tallennetaan kuukauden ajaksi.

Seminaarin järjestää Kajaanin Akateemiset Naiset ry yhteistyökumppaneinaan Kainuun liitto, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun ELY-keskus sekä Kaukametsän opisto.

Seminaarissa puhuu mm. kulttuuri- ja tiedeministeri Petri Honkonen. Hän vastaa esityksiin Kainuun koulutuksen kehittämistarpeista ja niihin liittyvistä ehdotuksista. Seminaari on osa Suomen Akateemiset Naiset ry:n 100-vuotisjuhlintaa ja Kajaanin Akateemiset Naiset ry:n 55. toimintavuotta.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry yhdessä muiden järjestäjien kanssa toivottaa jokaisen Kainuun koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneen kansalaisen, asiantuntijan, virkahenkilön, luottamushenkilön ja jokaisen koulutusvastuussa olevan sekä seminaarista muuten kiinnostuneen lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen.

KAINUUN KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
SEMINAARITILAISUUS 3.10.2022
SEMINAARIN OHJELMA

1. Avaus
Puheenjohtaja Helena Aaltonen, Kajaanin Akateemiset Naiset ry

2. Kaukametsän tervehdys
Vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, Kaukametsän Opisto

3. Musiikkiesitys

4. Koulutuksen tulevaisuus
- Kohti kansallista korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaa
Petri Haltia, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kysymykset ja vastaukset

5. Kainuun koulutustarpeet ja vastuutahojen ehdotukset niihin vastaamiseksi
- Koulutuksen merkitys aluekehitykselle ja Kainuun koulutusmalli
Jouni Ponnikas, aluekehitysjohtaja, Kainuun liitto
- Kainuulaisen työelämän osaajatarpeet
Jaana Korhonen, ylijohtaja, Kainuun ELY-keskus
- Yliopistokoulutuksen lisäykset Kainuuseen
Professori Vesa Virtanen, johtaja, Kainuun yliopistokeskus
- Koulutuksen monipuolistaminen ja laajentaminen Kainuussa
Matti Sarén, rehtori/toimitusjohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kysymykset ja vastaukset

6. Ministerin vastauspuheenvuoro
Opetus- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen
Kysymykset ja vastaukset

7. Seminaarin yhteenveto ja lopetus
Puheenjohtaja Helena Aaltonen, Kajaanin Akateemiset Naiset ry

8. Nälkämaan laulu yhteislauluna

Seminaarin jälkeen kahvitilaisuus aulakahvilassa

Seminaarin esite

Viimeksi päivitetty: 7.9.2022