850 000 euron suurhanke suksihuollon kehittämiseen Olympiavalmennuskeskus (OVK) Vuokatti-Rukan lajeihin

Sotkamon kunta (OVK Vuokatti-Ruka) ja Jyväskylän Yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti) toteuttavat seuraavan kahden vuoden aikana (1.6.2023-31.5.2025) 850 000 euron yhteishankkeen, joka kohdistuu talvilajien suksihuollon kehittämiseen. Mittava hanke on merkittävässä roolissa osana OVK:n lumilajien Milano-Cortina projektia, jonka tähtäimessä ovat vuoden 2026 talviolympialaiset Italiassa.
Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä pikkusuksen lajien kanssa. Kuvassa Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan ja Suomen hiihtoliiton nuorten ryhmien suksihuollosta vastaava Mika Ström on tutustumassa laitteeseen.
Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä pikkusuksen lajien kanssa. Kuvassa Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan ja Suomen hiihtoliiton nuorten ryhmien suksihuollosta vastaava Mika Ström on tutustumassa laitteeseen.

Hankkeessa on tavoitteena kehittää suomalaista lumilajien välinehuoltoa, testaamista ja välinehuollon yhteistyötä sekä koulutusta OVK Vuokatti-Rukan lajeissa, joita ovat pikkusuksen lajit (ampumahiihto, maastohiihto, yhdistetty) sekä rinnelajit (alppihiihto, lumilauta, freeski, kumparelasku). Tutkimuksellisesti hankkeen tavoitteena on vahvistaa Vuokatin Liikuntateknologian yksikön asemaa yhtenä maailman johtavista talviurheilun tutkimuskeskuksista laajentaen yksikön osaamista entisestään myös välinepuolelle. Laajempana tavoitteena on osaamisen kehittymisen kautta tukea suomalaisen lumiurheilun menestystä kansainvälisesti.

Välinehuolto on yksi kriittisistä menestystekijöistä lumella tapahtuvissa lajeissa. Viime vuosina erityisesti maajoukkueiden työ omien hiontakuvioiden kehittämiseksi on painottunut huoltotyöskentelyssä.

”Tulevalla kaudella voimaan astuva FIS/IBU-fluorikielto lisää huoltojen kehittämisen painetta, johon tällä hankkeella pystytään myös vastaamaan”, kertoo projektipäällikkö Teemu Lemmettylä OVK Vuokatti-Rukalta. Suomalainen kilpailukyky huoltotoiminnassa rakentuu kansainvälisessä mittapuussa poikkeukselliselle yhteistyölle pikkusuksen lajien, OVK Vuokatti-Rukan ja JYU-Vuokatin kesken.

Kuvassa Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan ja Suomen hiihtoliiton nuorten ryhmien suksihuollosta vastaava Mika Ström on tutustumassa laitteeseen.

Hankkeessa huoltotoimintaa pystytään kehittämään kilpailukyvyn parantamiseksi.

”Hankkeen tuloksena syntyy muun muassa niin kutsuttu pikkusuksen hiontakartta hiontojen käytön ohjeistukseen sekä hiontojen ja voiteluiden digitaalinen tietopankki, jota voidaan käyttää kaikkien huoltoryhmien kesken. Lisäksi hankkeessa tuotetaan huollon koulutuskokonaisuus, jonka avulla mahdollistetaan huoltohenkilöstön korkea osaaminen myös jatkossa”, avaa JYU-Vuokatin toimien kehittämispäällikkö Olli Ohtonen. ”Hankkeessa pystytään yhdistämään erinomaisesti niin JYU-Vuokatin kuin OVK Vuokatti-Rukan osaaminen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Rinnelajien huolto hyötyy pikkusuksen huollon osaamisesta, ja näiden välille syntyvästä yhteistoiminnasta hyötyvät molemmat. Hankkeen kautta nostetaan edelleen JYU-Vuokatin mittaustekniikan osaamista ja tutkimustyötä lumilajien parissa tukien näin JYU-Vuokatin strategiaa olla maailman johtava pohjoismaisten lajien tutkimuskeskus vuonna 2033.

Hanke rahoitetaan Kainuun Liiton välittämien Euroopan aluekehitysrahaston varojen kautta sekä toimijoiden omarahoituksena, lisäksi mukana on Olympiakomitea ja lajiliitot: Suomen Hiihtoliitto, Suomen Ampumahiihtoliitto, Ski Sport Finland, ja Suomen Lumilautaliitto. Tämän lisäksi mukana on keskeiset suomalaiset väline- ja voidevalmistajat. ”Hanke on tuonut yhteen keskeiset toimijat suksihuollon kehittämisen näkökulmasta ja hankkeella voidaan varmistaa suomalaisen suksihuollon kehittyminen ja yhteistyö haastavassa ja muuttuvassa tilanteessa”, kiteyttää Lemmettylä.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö, OVK Vuokatti-Ruka
Lemmettylä Teemu
044 3222 322
teemu.lemmettyla@vrua.fi

Kehittämispäällikkö, JYU-Vuokatti
Ohtonen Olli
0504077501
olli.ohtonen@jyu.fi

Viimeksi päivitetty: 25.9.2023