Armine – Kustannustehokas ja pienikokoinen mittausratkaisu arseenin mittaamiseksi vesinäytteestä

Puhtaan juomaveden saannin turvaaminen on vesiviranomaisten suurin haaste monissa maissa. Arseeni on myrkyllinen alkuaine, joka aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja juomaveden korkeita arseenipitoisuuksia havaitaan ympäri maailman. Kohonneita pitoisuuksia mitataan myös kotimaassa, esimerkiksi Etelä-Suomessa porakaivoissa, joissa pitoisuudet ovat peräisin luonnollisesta arseenista.

Kaivostoiminta voi lisätä osaltaan keinotekoisten lähteiden aiheuttamaa veden saastumisen riskiä. Koska arseeni on usein kivissä ja maaperässä metallina, jota ei jatkojalosteta edelleen, kaivostoiminnan aikana sitä ei eristetä, vaan varastoidaan jätemaaperän kanssa. Tämä voi aiheuttaa arseenin pitoisuuden kasvua paikallisesti ja edesauttaa sen pääsyä pohjaveteen. Kaivosyritysten on siis analysoitava arseenin pitoisuutta jätevesissä ja päästöissä.

Hankkeessa kehitettävällä ja pilotoitavalla arseenipitoisuuksien mittausmenetelmällä pyritään nopeuttamaan teollisuuden prosessien valvontaa ja ohjausta ja siten pienentämään ympäristöpäästöjä. Edulliselle ja helppokäyttöiselle arseenin mittauslaitteelle on tarvetta maailmalla monin paikoin myös juoma- ja kaivovesien laadun seurantaan. Hankkeen tavoitteena on, että pilotointivaiheen jälkeen pk-yritykset jatkavat kehitystyötä ja luovat kapallisia tuotteita ja uutta liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille tähtääville kainuulaisille ja muille suomalaisille pk-yrityksille. Hankkeella vahvistetaan edelleen Kainuun alueen pienikokoisten mittalaitteiden mittausteknologiaan liittyvää osaamista ja toimijoiden verkostoitumista myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Hanke toteutetaan 1.7.2021–30.6.2023 välisenä aikana. Hankkeen kustannusarvio on 171 000 €, hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY:n kautta.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2022