Asiantuntijana Brysselin EIP-AGRI -ohjelmalle

Mittaustekniikan yksikön tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen toimi joulu-tammikuussa maatalouden innovaatiokumppanuusohjelman, EIP-AGRIN, koordinoivana asiantuntija ja laati analyysin eurooppalaisten karjatalouden eläinten hyvinvointia käsitelleistä tai kehittäneistä hankkeista. Tutkittavana oli EIP-AGRI -ohjelman Brysselin tukiyksikön valitsemat 119 hanketta. Tukiyksikkö toimitti näistä ydintiedot sisältäneen yhteenvedon. Analyysi sisälsi tilaajan toivomuksesta myös suosituksen tulevista toimenpiteistä. EIP-AGRI -ohjelma hyödyntää raporttia jo tänä keväänä järjestäessään eläinten hyvinvointiaiheista työpajaa.
Lehmät navetassa
Lehmät navetassa

EIP-AGRI -ohjelma on Euroopan komission maatalouden päätoimiston ohjelma, jolla edistetään maatalouden innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa tutkijoiden, alkutuottajien, yritysten ja muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Ohjelma on rahoittanut yli 2500 operatiivista ryhmää, Suomessa näistä käytetään nimitystä innovaatioryhmä (EIP-hanke). Mittaustekniikan yksikkö on johtanut kahta valtakunnallista EIP-hanketta ja on tällä hetkellä mukana kumppanina kolmannessa. Molemmat yksikön johtamat hankkeet ovat liittyneet karjan terveyteen ja hyvinvointiin. Ne ovat saaneet huomiota myös ohjelman eurooppalaisessa tiedottamisessa.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2023