Biokaasun tuotannon optimointihankkeelle myönnettiin EIP-rahoitusta

Oulun yliopiston Kajaanin yksikön kaksi tutkimustahoa saivat merkittävän EIP-rahoituksen (European Innovation Partnership) Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Oulun Yliopiston Kajaanissa sijaitsevan Biojalostamon mittaukset -tutkimusryhmän vetämässä BITUPROP – Biokaasulaitoksen tuottavuuden nosto prosessin optimoinnin avulla -hankkeessa kehitetään kerättyyn mittaustietoon perustuen malli biokaasun tuotanto- ja jalostusprosesseista, jolla voidaan ennustaa prosessin tulevaa käyttäytymistä. Ennustavan mallin avulla optimoidaan esimerkiksi raaka-aineiden määriä ja jakaumia, lämmön ja sähkön kulutusta sekä tuotetun biometaanin määrää ja laatua.
Maaseutu.fi
Maaseutu.fi

Juuri alkaneen hankkeen kokonaisvolyymi on noin 320 000 euroa, josta merkittävä osa menee Oulun yliopiston Biojalostamon mittausten tutkimusryhmälle Kajaaniin biokaasuntuotantoprosessin mallintamiseen ja optimointiin. Myös Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksiköllä Kajaanissa on tärkeä rooli hankkeen toteutuksessa, sillä he kehittävät biokaasulaitokselle kemiallisia mittauksia, joita hyödynnetään prosessin mallinnuksessa ja optimoinnissa. Hankkeessa on myös mukana Digikierto Oy, joka tekee teknillistaloudellisia laskelmia biokaasun tuotantoprosessin optimoinnin vaikutuksista. Biokaasuntuotantoprosessin mallinnusta ja optimointia kehitetään yhteistyössä Muhokselle paraikaa rakennettavan Viskaalin tilan biokaasulaitoksen kanssa.

Hanke on tarkoitus toteuttaa aikavälillä 1.10.2022–31.12.2024.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Petri Österberg, petri.osterberg@oulu.fi, p. 044 7500779

Professori Mika Ruusunen, mika.ruusunen@oulu.fi, p. 050 5760587

Oulun Yliopisto/Biojalostamon mittaukset

Viimeksi päivitetty: 26.10.2022