Biotalouden sivuvirrat Kainuussa -seminaari Kajaanissa

Kainuun liitto järjesti Biotalouden sivuvirrat Kainuussa -jalostus, tuotteet ja mittaukset -seminaarin maanantaina 3.12.2021 Kajaanin ammattikorkeakoululla.

Tilaisuuteen ilmoittautui viitisenkymmentä osallistujaa, mutta lopulta seminaarivieraita oli arviolta 35 henkilöä. Osallistujista ehkä puolet seurasivat seminaaria etäyhteydellä ja toinen puoli paikan päällä.

Tilaisuuden juonsi kaupunginvaltuutettu ja Kajaanin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Silja Keränen ja sen avasi maakuntajohtaja Pentti Malinen. Avauksen jälkeen käsiteltiin seminaarin aihepiiriin liittyvää tutkimusta Oulun Yliopiston kolmessa eri yksiköissä: Professori Mika Ruusunen kertoi sekä Kajaaniin että Ouluun sijoittuvan Biojalostusten mittausten tutkimusryhmän tutkimustuloksista ja tulevaisuudensuunnitelmista liittyen mm. biojalostamon sivuvirtojen laadun tarkkailuun, jalostukseen ja energiatehokkuuden valvontaan. Ryhmän tutkija Henri Hämäläinen kertoi Kajaanissa sijaitsevaan ylikriittiseen hiilidioksidiuuttolaitteeseen liittyvistä tutkimuksista ja laitteiston kehittämisestä. Professori Henrikki Liimatainen Oulun Yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan yksiköstä kertoi uusista ligniiniin perustuvista tuotteista. Tutkimuspäällikkö Jarkko Räty kertoi Oulun yliopiston Kajaanin mittaustekniikan yksikön tutkimustuloksista mm. biotalouden mittauksiin ja prosessointiin liittyen.

Tauon jälkeen saatiin kuulla biotalousyritysten puheenvuoroja. Toimitusjohtaja Hannu Heikkinen kertoi Kaicell Fibers Oy:n tehdassuunnitelmien nykytilanteesta ja tekninen johtaja Vesa Mikkonen esitteli Kaicell Fibers Oy:n tehtaan käynnistymisen jälkeen saatavilla ja hyödynnettävissä olevia sivuvirtoja. Puolangan kunnan omistaman Honkainfra Oy:n Heikki Kanniainen esitteli Puolangan biokeskusprojektia.

Seminaarin viimeisessä esityksessä erityisasiantuntija Outi Laatikainen kertoi Kajaanin ammattikorkeakoulun teknologiakokeiluista biotalouden prosessien parantamiseksi mm. jätevesien ja lietteiden käsittelyyn liittyen.

Seminaariesityksen jälkeen käytiin kaupunginvaltuutettu ja projektipäällikkö Silja Keräsen vetämä paneelikeskustelu, johon osallistuivat esiintyjistä tutkimuslaitosten edustajat: Professori Mika Ruusunen ja tutkimuspäällikkö Jarkko Räty Oulun Yliopistosta sekä erityisasiantuntija Outi Laatikainen Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Paneelikeskustelussa keskusteltiin muun muassa biojalostuksen uusista sivuvirroista ja niiden jalostamisesta Kainuussa. Keskustelussa korostettiin yhteistyömahdollisuuksia ja esille nostettiin myös tutkimuspuolella kansainvälisesti kovassa nosteessa oleva vetytalous, joka tulee energiakäytössä laajemminkin saataville lähitulevaisuudessa.

Lounaan jälkeen käytiin vielä tutustumassa Kajaanin ammattikorkeakoulun vertikaaliviljelykonttiin Outi Laatikaisen ja Kai Tiihosen johdolla. Kontissa voidaan testata esim. vaihtelevia kosteus- lämpötila- ja valaistusolosuhteita kasvihuoneiden vertikaaliviljelyn kehittämiseksi.

Seminaarin videotallenne ja seminaariesitykset ovat löydettävissä Kainuun liiton sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2022