Edustusta EIP-AGRI -työpajassa

Joulukuun alussa Euroopan komissio, DG Agri ja EIP-AGRI tukipalvelut (Support Facility) järjestivät kansainvälisen työpajan maatiladatan hyödyntämisestä tilojen kilpailukyvyn parantamisessa.

Projektitutkija Tuija Kallio MITY:ltä osallistui työpajaan Älyrehu ja SustainIT -hankkeiden edustajana. Hän otti osaa myös työpajan alussa pidettyyn paneelikeskusteluun ja toi siellä esille EIP-hankkeiden innovaatioryhmätoiminnan hyötyjä sekä kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä Viron EIP-hankkeiden kanssa.

Työpajan tavoitteena oli jakaa ideoita ja tuloksia onnistuneista hankkeista ja aloitteista tilalla tuotetun datan keräämiseen ja jatkohyödyntämiseen liittyen sekä tunnistaa hyviä käytäntöjä. Työpaja oli hyvin interaktiivinen, ja se sisälsi useita pienryhmäkeskusteluja ennakkoon määritellyistä aiheista sekä avoimista kysymyksistä, joita nousi esille työpajan ensimmäisen päivän aikana.

Tunnistetuille esteille ja ongelmille pyrittiin myös löytämään ratkaisuja. Yhteistoiminta esimerkiksi tuottajalähtöisten toimijoiden ja julkisen tai yksityisen tahon kanssa nähtiin keinona rakentaa luottamusta toimijoiden välillä. Kehitteillä olevat innovaatiohubit (verkostoalustat) nähtiin mahdollisina yhteistoiminnallisina rakenteina datalähteiden ja teknologian arvioinnissa ja integroinnin mahdollistavina data-alustoiden tuottajina. Lisäksi tunnistettiin, että nykyistä infrastruktuuria ja teknologiaa on vielä jatkokehitettävä, jotta teknologian käyttäminen syrjäisemmillä alueilla ja big datan hallinta ja analysointi nykytyökaluilla on mahdollista. Tuottajien taidot ja motivaatio ottaa käyttöön uusia teknologioita nähtiin myös esteenä, joka vaatii käyttäjäystävällisempien käyttöliittymien ja datan visualisoinnin kehittämistä. Esimerkkitilat voisivat toimia vertailukohteina sekä kannustaa ja tukea muita tiloja teknologian käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Vertaisoppimisen tunnistettiin olevan tehokkain keino uuden opetteluun. Lisäksi teknologian käyttöönoton kustannusten ja hyötyjen arvioinnissa pitäisi korostaa vielä enemmän myös aineettomia ja pitkän ajan hyötyjä, jotka eivät näy suoraan aineellisina vaikutuksina.

Lisätietoja työpajasta sekä raportin löydät täältä.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2022