Eläinlääkäripäivät Helsingissä 22.–24.11.2023

Mittaustekniikan yksikön projektitutkija Anri Timonen osallistui Eläinlääkäripäiville Helsingissä marraskuun loppupuolella. Hän esitteli päivillä kansainvälisen SustainIT-hankkeen tuloksia nautojen terveys- ja hyvinvointitietoa sisältävistä tietojärjestelmistä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Virossa posterina ja suullisena esityksenä. Suullisen esityksen päätteeksi keskusteltiin eurooppalaisen datalainsäädännön uusiutumisen tarpeesta, joka tuli muiden aiheiden ohessa esille myös käytäväkeskusteluissa.
Eläinlääkäripäivät Helsingissä 22. ja 23.11.2023
Eläinlääkäripäivät Helsingissä 22.–24.11.2023

Tänä vuonna Eläinlääkäripäivien yleisteemana oli näyttöön perustuva eläinlääkärin työ, jonka puitteissa keskityttiin uusimpiin tuuliin mm. pieneläinten lisääntymistieteessä, hevosten silmäsairauksissa sekä nautojen aineenvaihduntasairauksissa. Mittaustekniikkaa ja sensoriteknologiaa eläinlääkärit hyödyntävät päivittäisessä työssään praktiikassa, elintarviketurvallisuuden takaamisessa ja valvonnassa. Pieneläinosiossa esiteltiin kardiotokografin käyttöä koirien synnytyksen seurannassa ja nautasessiossa pohdittiin verinäyte analytiikkaa nautojen ketoosin diagnostiikassa. Elintarvike- ja ympäristöhygienian osiossa havainnollistettiin tullin elintarvikelaboratorion toimintaa ja analytiikkaa seulomaan Suomeen tuotavia elintarvike-eriä, joissa esiintyy esimerkiksi torjunta-aineita lakipykäliä ylittäviä määriä tai lääkinnälliseksi aineeksi luokiteltavia kasveja.

Luentosessioiden lisäksi Messukeskuksessa järjestetyillä Eläinlääkäripäivillä oli kattava messuosasto lääke- ja tarvike-esittelyineen, posterinäyttely sekä eläinlääkäreiden kameraseuran Retinan valokuva- ja taidenäyttely.

Viimeksi päivitetty: 30.11.2023