JYU-Vuokatille merkittävä määräraha ministeriöltä liikuntatutkimuksen vahvistamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vuokatissa sijaitsevalle Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntateknologian yksikölle 460 000 euron valtionavustuksen. Ministeriön rahoitus on 90 % yli puolen miljoonan euron hankkeesta, jolla vahvistetaan Kajaanin yliopistokeskukseen kuuluvan Vuokatin yksikön liikuntatutkimusta. Hankkeen kesto on 1.1.2023–31.12.2025.
JYU-Vuokatti henkilökuntaa laboratoriossaan
JYU-Vuokatin henkilökuntaa laboratoriossaan

Rahoituksella kehitetään Vuokatin laboratorioiden nykyistä mittauslaitteistoa ja tuetaan laboratorioiden kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä opetuksessa, tutkimuksessa ja yritysyhteistyössä. Tämä tapahtuu ajanmukaistamalla yksikön motorisen kontrollin laboratorio, liikuntafysiologian laboratorio sekä kylmälaboratorio. Näiden laboratorioiden laitteisto päivitetään vastaamaan alan mittaustoiminnan vaatimuksia ja alati lisääntyviä soveltamismahdollisuuksia. Hankkeella on myös tarkoitus vahvistaa yksikön mittaus- ja analysointiosaamista resursoimalla osa myönnetystä rahoituksesta erikoislaboratoriomestarin vakanssiin.

Motorisen kontrollin laboratoriossa on kehitetty mm. dynaamisen tasapainon mittauslaite, jota on käytetty ikääntyneiden tasapainon ja motorisen kontrollin yhteyksien tutkimisessa. Liikuntafysiologian laboratoriossa taas mm. kehitetään kuntotesteissä mitattavien kynnysarvojen mittaamista veren laktaatista, mitä hyödynnetään sekä kuntotesteissä että harjoittelun seurannassa. Kylmälaboratoriossa keskitytään tekemään testejä itse suunnitellulla ja rakennetulla erikoislaitteistolla. Tällä voidaan mitata suksen kitkakerrointa eri olosuhteissa (lämpötila, lumi).

”Laboratorioidemme mittauslaitteistoja päivittämällä ja niiden hyödyntämistä tukevalla henkilöresursoinnilla otamme strategisesti merkittävän askeleen. Näin lisäämme alan parhaiden kansainvälisten tutkimusryhmien kiinnostusta yhteistyöhön ja kilpailukykyämme rekrytoida alan parhaat opiskelijat Vuokattiin”, kertoo Vuokatin yksikön johtaja, professori Vesa Linnamo.

JYU-Vuokatille myönnetty rahoitus liittyy osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteeseen Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseksi, jota ministeriö tekemillään päätöksillä tukee Etelä- Karjalassa, Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Yhteensä kymmenen miljoonan euron tuesta ministeriö suuntasi kuusi miljoonaa korkeakoulujen uusiin aloituspaikkoihin ja neljä miljoonaa tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen.

Viimeksi päivitetty: 22.3.2023