Jyväskylän yliopiston rehtori vieraili Vuokatissa

Jyväskylän yliopiston laajennettu johtoryhmä rehtori Keijo Hämäläisen johdolla vieraili Vuokatissa 14.–15.3.2022.

Vierailun tarkoituksena oli johtoryhmän omien asioiden käsittelyn lisäksi tutustua yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön toimintaan ja tiloihin sekä käydä vuoropuhelua eräiden yliopiston tärkeiden yhteistyökumppanien kanssa. Rehtori tapasi esikuntansa kanssa mm. kunnan ja urheiluopiston johtoa sekä keskusteli keskinäisistä yhteistyökysymyksistä.

Retkikunta koostui 23 henkilöstä, joista usealle matka oli ensimmäinen tutustuminen yksikköön ja sen toimintaympäristöön. Yliopiston johto on vieraillut alueella muutaman kerran aiemminkin, mutta viimeksi tässä laajuudessa vuonna 2013.

Yliopiston liikuntateknologian yksikkö on toiminut Vuokatissa vuodesta 2004 saakka. Yksikkö tarjoaa maakunnassa yliopistollista tutkintokoulutusta (maistereita, tohtoreita). Koulutus rahoitetaan sopimuspohjaisesti yliopiston ja Sotkamon kunnan yhteisvoimin. Valtaosa yksikön noin miljoonan euron vuotuisesta rahoituksesta saadaan erilaisista hankkeista, joita yksikkö toteuttaa yhteistyössä alueellisten ja kansallisten kumppaniensa kanssa. Hankkeet perustuvat liikuntateknologian yksikön korkeatasoiseen tieteelliseen osaamiseen ja kohdistuvat etenkin lumilajien huippu-urheiluun.

Viime kesänä toteutettiin liikuntateknologian yksikön tärkeimmille yhteistyökumppaneille kohdistettu selvitys yksikön aluevaikuttavuudesta. Selvityksen mukaan Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksiköllä on ollut erittäin myönteinen vaikutus Kainuun elinvoimaisuuteen. Erityisesti kumppanit korostivat yksikön vaikutuksia alueen yleiseen imagoon, liikuntamatkailuun, kansainvälistymiseen, yritystoimintaan, työpaikkoihin, osaamistasoon sekä huippu-urheilututkimukseen.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2022