Jyväskylän yliopiston toiminta vakiintuu ja vahvistuu Vuokatissa

Jyväskylän yliopiston toiminta vakiintuu ja vahvistuu Vuokatissa - yliopiston ja Sotkamon kunnan yhteistyön jatkosta solmittu kymmenvuotinen sopimus.

Sotkamon kunnan ja Jyväskylän yliopiston kesken on sovittu yliopiston Vuokatissa sijaitsevan liikuntateknologian yksikön perusrahoituksesta vuosiksi 2024–2033. Yksikkö on osa yliopiston liikuntatieteellistä tiedekuntaa ja Kajaanin yliopistokeskusta. Yhteistyösopimus julkistettiin 12.4.2023 Vuokatissa järjestetyssä seminaarissa, jossa juhlistettiin yksikön 20-vuotista toimintaa alueella ja liikuntatieteellisen tiedekunnan 60-vuotisjuhlavuotta. Seminaarissa kuultiin yksikön toiminnan esittelyjä sekä sen laajan yhteistyöverkoston tervehdyksiä. Alustajat onnittelivat sekä yksikköä että myös yksikön johtajaa professori Vesa Linnamoa hänen 60-vuotismerkkipäivänsä johdosta.
Liikuntateknologian yksikön henkilökuntaa 13.4.2023 juhlistamassa Vuokatissa johtajansa professori Vesa Linnamon merkkipäivää.
Liikuntateknologian yksikön henkilökuntaa 13.4.2023 juhlistamassa Vuokatissa johtajansa professori Vesa Linnamon merkkipäivää. Henkilökunnan lahja johtajalleen: yksikön opetusluokka nimettiin Linnamo-saliksi.

Jyväskylän yliopisto aloitti toimintansa Vuokatissa vuonna 2003 käynnistämällä ensimmäisen liikuntateknologian maisterikoulutuksensa. Pari vuotta myöhemmin otettiin sisään ensimmäiset tohtoriopiskelijat. Myöhemmin toimintaa on laajennettu ja syvennetty systemaattisesti niin koulutus- kuin tutkimuspuolellakin. Maistereita on Vuokatista valmistunut tähän mennessä 88 ja tohtoreita kuusi. Tohtoreita on tänä vuonna valmistumassa kolme lisää.

Vuokatin yksikön johtaja, professori Vesa Linnamo kiittää Sotkamon kuntaa, omaa henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita.

– On ollut ilo olla Vuokatin yksikön toiminnassa mukana alusta lähtien ja saada nähdä kasvua sekä yksikön sisällä että ympäröivässä yhteisössä. Nyt solmittu kymmenvuotinen jatkosopimus tuo turvaa myös tulevaisuuteen ja mahdollistaa osaltaan toiminnan kehittyvän entisestään.

Myös liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Sarianna Sipilä ja Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen iloitsivat, kun sopimus varmistui.

– Yksikkö on tiedekunnan alueellisen vaikuttavuuden kruununjalokivi. Kunnan ja koko alueen tuki toiminnalle on ollut ratkaisevan tärkeää ihan alusta alkaen. Siitä suuri kiitos, Sipilä tiivistää.

– Jyväskylän yliopiston työllä alueella on ollut huomattavaa elinkeinopoliittista merkittävyyttä. Yhteistyön jatkumista on syytä siksikin tervehtiä ilolla, kertoo Kilpeläinen.

Solmitulla sopimuksella turvataan perusrahoitus yliopiston Vuokatin yksikön toiminnalle. Sopimuksen mukaan tiedekunta resursoi yksikön toimintaa vuosittain vähintään 190 000 eurolla ja kunta vähintään 140 000 eurolla. Rahoituksella varmistetaan osaltaan tiedekunnan tarjoaman maisteri- ja tohtorikoulutuksen, urheilijan kaksoisurakoulutuksen sekä liikuntateknologian tutkimustoiminnan jatkuminen alueella.

Merkittävä osa toiminnan rahoitusvolyymistä kertyy uudenkin sopimuskauden aikana liikuntateknologian yksikön henkilöstön aktiivisella osaamisensa hankkeistamisella. Hanketyöllä keskitytään erityisesti talviurheiluun ja -liikuntaan sekä näihin kytkeytyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Viimeksi päivitetty: 25.4.2023