Kajaanin aikuiskoulutuspalvelut osaksi Topikia

Kajaanin yliopistokeskuksen yhteydessä toimiva Aikuiskoulutuspalvelut AIKOPA siirtyy hallinnollisesti osaksi Täydentävien opintojen keskusta Topikia. Asiasta päätti Oulun yliopiston hallitus kokouksessaan 22.3.2022.

Tavoitteena on synkronoida Oulun yliopiston tarjoamaa täydennyskoulutusta. Uudelleen organisoituminen vahvistaa Kainuun alueen täydennyskoulutustoimintaa ja turvaa yliopiston aluevaikuttavuutta, mahdollistaa osaamisen laajemman hyödyntämisen ristiin Kajaanin ja Oulun yksiköissä sekä laajentaa jatkuvan oppimisen tarjoamaa Kajaanin yliopistokeskuksen (KYK) vaikutuspiirissä. Koulutustarjonta monipuolistuu entisestään ja kaikki digitarjonta on myös saatavilla AIKOPAN toiminta-alueella.

AIKOPA:lla on syksyllä 2022 tiedossa ennätyksellisen kattava tarjonta kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutusta. Varhaiskasvatukseen suunnattuja koulutuksia ovat Nyt tarvitaan tukea! IV, Pienten pedagogiikka parrasvaloihin! II, Arvioimaan! III ja Kehittävällä johtajuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä (varhaiskasvatuksen esihenkilöille). Perusopetuksen henkilöstölle suunnattuja koulutuksia ovat Ope oppii, Hyvinvointia vahvuuksista ja Nyt tarvitaan tukea! IV (alkuopetuksen henkilöstölle). Toiselle asteelle tarjotaan lukion henkilöstölle Oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen lukiossa ja ammatilliseen koulutukseen Eväitä erityiseen oppimiseen! koulutukset. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://aikopa.oulu.fi/fi/Koulutukset/Tulossa.

Viimeksi päivitetty: 31.5.2022