Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikön tutkimus arvioitiin erinomaiseksi

Kuuden vuoden välein toteutettavan RAE (Research Assessment Exercise) -arvioinnin tarkoituksena on selvittää yliopistossa tehtävän tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja kehittämiskohteita.

Arvioinnin kohteina olivat yliopiston tiedekunnissa toimivat 54 tutkimusyksikköä ja kolme alueyksikköä eli Sodankylän geofysiikan observatorio, Kajaanin yliopistokeskus (mittaustekniikan yksikkö) sekä Kerttu Saalasti Instituutti.

Arviointi toteutettiin kansainvälisenä tieteellisenä vertaisarviointina vuosina 2019–2021. Sen suoritti kolme tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia haastattelujen, bibliometristen analyysien, tutkimusryhmien itsearviointien ja tieteellisten toimintasuunnitelmien perusteella.

Arvioijat totesivat, että yliopistolla on fokusalueidensa kautta ainutlaatuinen tieteellinen profiili, joka kytkeytyy suoraan maailmanlaajuisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ominaista tutkimukselle on sen vahva yhteys ympäröivään yhteiskuntaan ja pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin.

Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikkö MITY oli mukana arvioinnissa. Yksikkö sai yleisarvosanaksi erinomaisen ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta yksikkö saavutti korkeimman arvosanan; outstanding. Yksikön vahva yhteistyö yrityselämän kanssa laaja-alaisen osaamisensa kautta todettiin merkittäväksi. Yksikön vahvuutena pidettiin osaamisen tasoa ja halukkuutta uuden ja haastavien asioiden tutkimiseen. Hyvän verkottumisen merkitystä osaamisen vahvistamiseksi korostettiin ja sen toivottiin jatkuvan ja jopa edelleen kehittyvän.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2022