Kajaanin yliopistokeskus vetämään eurooppalaista puurakennushanketta

Kajaanin yliopistokeskus on johtava partneri helmikuussa käynnistyneessä kolmivuotisessa WOOD for HEALTH-hankkeessa, jonka muut kuusi partneria ovat Latviasta, Norjasta, Ruotsista ja Saksasta. Hanke kuuluu ERA-Net ForestValue -ohjelmaan, ja sen suomalainen rahoittaja on ympäristöministeriö. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kainuulainen toimija on täysimittaisen eurooppalaisen tutkimushankkeen johtava partneri.

Kajaanin yliopistokeskus on johtava partneri helmikuussa käynnistyneessä kolmivuotisessa WOOD for HEALTH-hankkeessa, jonka muut kuusi partneria ovat Latviasta, Norjasta, Ruotsista ja Saksasta. Hanke kuuluu ERA-Net ForestValue -ohjelmaan, ja sen suomalainen rahoittaja on ympäristöministeriö. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kainuulainen toimija on täysimittaisen eurooppalaisen tutkimushankkeen johtava partneri.

WOOD for HEALTH-hankkeen tavoitteena on edistää puun käyttämistä terveydenhuollon rakennuksissa. Se tutkii puupintojen puhtautta ja puhdistettavuutta, kehittää innovatiivista hengittävää pinnoitetta ja kasaa ohjeistusta puun käytölle erilaisissa terveydenhuollon rakennusten tiloissa ja pinnoissa. Yliopistokeskuksen lisäksi kumppaneina on Norjasta, Ruotsista, Saksasta ja Latviasta: kolme täysin puututkimukseen keskittynyttä instituuttia, kaksi pinnoiteaineita valmistavaa yritystä ja Ruotsista 15 maahan kasvanut arkkitehtitoimisto, White Arkitekter, joka suunnittelee paljon sairaalarakennuksia ja käyttää myös puuta niissä. Hankkeen toimijoiden tueksi perustetaan sekä kansallisia että kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Näissä on mukana Kainuusta puutuoteteollisuuden ja Kainuun soten edustaja.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2022