Kajaanin yliopistokeskus vuokraa ihoanalysaattorit LuoPro-hankkeessa

Kesälomien jälkeen elokuun puolivälissä Kajaanin yliopistokeskuksessa päästään ensi kertaa kokemaan ja testaamaan ihotutkimusta kosteutta mittaavilla ihoanalysaattoreilla. Mittarit tulevat saksalaiselta yritykseltä Courage + Khazaka electronic GmbH. Mittareita tulee kahdentyyppistä kosteusmittaria: korneometri ja TEWL-mittari. Korneomittari mittaa ihon pinnan kosteutta. Vastaavasti TEWL-mittari mittaa haihtuvaa kosteutta iholta.
Ihoanalysaattori käytössä
LuoPro-hankkeessa käytetään ihoanalysaattoria (Kuva: Antonina Shvetsova)

Ihoanalysaattorit ovat kuukauden Kajaanin yliopistokeskuksella. Vuokraus on osa LuoPro-hankkeen toimintaa. Tarkoituksena on kerätä kokemusta ihomittareista ja niillä mittaamisesta. Yksi mielenkiinnon kohde on esimerkiksi, kuinka hyvin Kajaanin yliopistokeskuksen olemassa oleva olosuhdehuone toimii ihomittauksille.

Mittausta ihoanalysaattorilla

Tarkoituksena on myös testata, kuinka kokonaisvaltaisesti saadaan suoritettua kosteuttavuustutkimus voiteille. Tutkimus toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Esimerkiksi tuotteet tulevat hyvin tylsissä purkeissa, jotta minimoidaan testihenkilön psykologiset vaikutukset. Tuloksia tullaan vertailemaan kaupallisen toimijan tuloksiin, jolloin tutkimuksen onnistumista voidaan arvioida objektiivisesti.

Tutkimus tarvitsee koehenkilöitä. Jos sinua kiinnostaa olla koehenkilötutkimuksessa, siitä voi ilmoittaa Tuomas Niskaselle, tuomas.niskanen(at)oulu.fi. Testattavat tuotteet ovat turvallisia ja koehenkilöt käsitellään anonyymisti. Koehenkilönä olemisesta ei saa palkkiota. Koehenkilönä oleminen vaatii vierailua Kajaanissa Kajaanin yliopistokeskuksella ainakin kerran ja käyntiin on hyvä varata aikaa pari tuntia.

Viimeksi päivitetty: 25.5.2023