Kaksikielisessä webinaarissa nautakarjatalouden toimijoita Virosta ja Suomesta

Mittaustekniikan yksikön ja Viron meijeriklusterin aloitteesta perjantaina 28. tammikuuta järjestettiin webinaari maiden EIP-hankkeiden kehittämistä nautojen terveyden ja ruokinnan uusista ratkaisuista. Tapahtuman teknisessä toteuttamisessa ja tiedottamisessa olivat tukena molempien maiden maaseutuverkostot.

Mittaustekniikan yksikön ja Viron meijeriklusterin aloitteesta perjantaina 28. tammikuuta järjestettiin webinaari maiden EIP-hankkeiden kehittämistä nautojen terveyden ja ruokinnan uusista ratkaisuista. Tapahtuman teknisessä toteuttamisessa ja tiedottamisessa olivat tukena molempien maiden maaseutuverkostot. Maatalousyrittäjille, neuvonnan asiantuntijoille ja eläinlääkäreille suunnattu webinaari järjestettiin täysin kaksikielisenä: englannin sijasta käytettiin viroa ja suomea.

Webinaarissa esiteltiin kolme suomalaista ja kaksi virolaista nautakarjatalouden ratkaisua. Suomalaiset aiheet keskittyivät antimikrobiallisten peptidien käyttöön utareterveyden ylläpidossa, ruokinnan kuiva-aineen tilatason seurantaan ja säilörehuvarastojen lämpötilamittauksiin sensorisauvoilla. Ratkaisuja on kehitetty Älyrehu ja Hyvää karjalle EIP-hankkeissa Mittaustekniikan yksikön, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen toimesta. Virolaiset esittelivät utaretulehduksen diagnosointiin ja nautojen automaattiseen kuntoluokitukseen liittyvää teknologiaa ja tehtyjen tutkimusten tuloksia. Kehitystyötä ja tutkimusta on tehty Viron meijeriklusterin ja maatalousyliopiston vetämissä EIP-hankkeissa.

Webinaari oli suosittu ja keräsi reilut satakunta kuulijaa: Suomesta mukana oli yli 60 ja virosta noin 40 osallistujaa. Kahden maan yhteinen webinaari kansallisilla kielillä on yksi uusi etäyhteyksien ja -teknologioiden antama mahdollisuus, jossa osallistujat pääsevät saavutettavasti omalla äidinkielellään kuulemaan toisen maan uusista ratkaisuista alalla.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2022