Kenttämittalaitteiden laadunvarmennusta koulutettiin Kajaanissa

Kajaanin yliopistokeskuksen KOS ja Mity Lab -hankkeet järjestivät jatkuvatoimisten kenttämittauslaitteiden laadunvarmennus ja vertailunäytteenottokoulutuksen Kajaanissa marraskuussa.

Koulutuksessa opetettiin laadunvarmennusasioita teoriassa ja käytännössä Suomen ympäristökeskuksen ammattilaisten toimesta.

Teoriaosuudessa käytiin läpi jatkuvatoimisten kenttämittalaitteiden tulosten laadunvarmennusta ja erityyppisten mittauskohteiden erityispiirteitä ja niissä huomioitavia asioita. Lisäksi koulutuksessa opetettiin pinta-, hule- ja pohjavesinäytteenottoa sekä käytiin läpi näytteenottajan sertifiointiasiaa. Laboratoriossa toteutetussa hands-on -osiossa harjoiteltiin kenttämittalaitteiden kalibrointia YSI:n valmistamilla kenttämittalaitteilla. Laboratoriotyöskentelyn jälkeen siirryttiin kentälle harjoittelemaan opittuja asioita todellisessa ympäristössä.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2022