LIIKU-hanke mahdollistaa liikunnan ja teknologian korkea-asteen koulutuksen urheilijoille ja valmentajille

Urheilu ja opiskelu yhdistyvät Kainuussa –
LIIKU-hanke mahdollistaa liikunnan ja teknologian korkea-asteen koulutuksen urheilijoille ja valmentajille.
Vahvaa kaksoisurayhteistyötä jo usean vuoden ajan tehneet Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti) ja Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tarjoavat käynnissä olevassa korkeakoulujen erillishaussa uuden urheilijoille ja valmentajille suunnatun liikuntateknologian koulutuspolun. Hankkeella on myös suuri merkitys Kainuun alueen kehittämisessä.
Kuvassa projektipäälliköt Samuli Nevanperä JYU-Vuokatti ja Essi Fonselius KAMK
Projektipäälliköt Samuli Nevanperä JYU-Vuokatti ja Essi Fonselius KAMK.

Hankkeen päätoteuttajana toimivan Jyväskylän yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteishanke on saanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoitusta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta. Hankkeen, joka kestää syksyyn 2026, kokonaisbudjetti on noin 490 000 euroa. Hankkeessa urheilijoille ja valmentajille tarjotaan mahdollisuus joustavaan urheilun ja valmentamisen sekä opiskelun yhteensovittamiseen. Urheilijat ja valmentajat kouluttautuvat 5,5–7 vuodessa liikunnanohjaaja AMK:ksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa sekä liikuntatieteiden maistereiksi Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian maisteriohjelmassa.

Hankkeen päätavoitteena on luoda tavoitteellisille urheilijoille ja valmentajille suunnattu joustava koulutuspolku kahden liikunta-alan korkeakoulututkinnon suorittamiseksi sekä vakiinnuttaa koulutusohjelma osaksi JYU-Vuokatin ja KAMKin koulutustarjontaa. Lisäksi tavoitteena on luoda 50 opintopisteen laajuinen, teknillinen, jatkuvan oppimisen opintokokonaisuus osaksi KAMKin tarjontaa. Tavoitteena on myös lliikuntateknologian harjoittelupaikat Vuokatissa ja Kainuussa -selvitystyön toteuttaminen. Hanke on siis vahvasti edistämässä kainuulaisten koulutustason nostamista, opiskelutarjonnan monipuolistamista, veto- ja pitovoiman vahvistamista, sekä työpaikkojen lisäämistä ja TKI-toiminnan kehittämistä.

”Kainuussa Vuokatin ja Kajaanin alueella on ainutlaatuinen liikunta-alan koulutuspolku toiselta asteelta aina tohtoriksi asti. Kajaanin ammattiopiston tarjoama liikuntaneuvojan koulutus ja ammattikorkeakoulun tarjoama liikunnanohjaaja AMK-koulutus sekä Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian maisteri- sekä tohtoriohjelma tarjoavat mahdollisuuksia kehittyä liikunta-alan moniosaajaksi. Kun vielä huomioidaan Sotkamo ja Vuokatti urheilija- ja valmentajakeskittymänä, on urheilun ja liikunta-alan opiskelun yhdistämisen mahdollistaminen hyvin luonnollinen osa tätä kokonaisuutta”, LIIKU-hankkeen projektipäällikkö Samuli Nevanperä JYU-Vuokatista kertoo.

Hankkeessa on tarkoitus kehittää toimintamalleja sekä työkaluja edistämään liikunta-alan kaksoisuria Kainuussa, jotta niitä voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

”Molemmilla korkeakouluilla on tahtotila tukea urheilija- ja valmentajaopiskelijoita saavuttamaan korkeakoulututkintoja huippu-urheilun/valmennuksen rinnalla. Tämä vaatii vuorovaikutusta ja sitoutumista niin korkeakoululta kuin itse urheilija- tai valmentajaopiskelijalta, sillä urheilu- ja valmennussuunnitelmat ovat yksilöllisiä”, yliopistonlehtori ja JYU-Vuokatin varajohtaja Ritva Mikkonen täydentää.

Liiku-hanke tukee EU:n alue- ja rakennepolitiikkaohjelman Uudistava ja osaava Suomi 2021–2027 toimintalinjaa 4; työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, jonka erityistavoitteena on saada uutta osaamista työelämään. Hyötyjiä ovat erityisesti Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta sekä paikalliset yritykset, joiden tarpeisiin saadaan koulutettua työvoimaa. Kasvava hyvinvointi- ja liikuntateknologia-ala vaativat osaavaa henkilöstöä, johon koulutuspolku pyrkii vastaamaan niin Kainuun näkökulmasta kuin valtakunnallisesti. Vuokatin talvilajien tutkimuksen, testauksen ja valmennuksen osaamiskeskittymä tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä, joita hankkeen avulla pyritään saamaan. Erityisesti keskiössä ovat urheilevat ja valmentavat yksilöt, jotka voivat toteuttaa kaksoisuraansa ilman kompromisseja.

Lisätiedot:
Hankkeen vastuullinen johtaja, yliopiston lehtori Ritva Mikkonen, JYU-Vuokatti
ritva.s.mikkonen@jyu.fi

Projektipäällikkö, Essi Fonselius, Kajaanin ammattikorkeakoulu
essi.fonselius@kamk.fi

Projektipäällikkö, Samuli Nevanperä, yliopistonopettaja, JYU-Vuokatti
samuli.m.nevanpera@jyu.fi

Viimeksi päivitetty: 25.3.2024