Lisää puuta Euroopan terveydenhuollon rakennuksiin

Puu rauhoittaa, vaikuttaa sisäilman laatuun ja sitoo hiiltä. Luontaisia hyviä ominaisuuksia tukemaan uusi tutkimushanke kehittää mikrobien kasvua estäviä pinnoitteita ja laatii eurooppalaisen ohjeistuksen puun käytölle terveydenhuollon rakennuksissa ja tiloissa.
WoodenSurface

Kajaanin yliopistokeskuksen ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö johtaa uutta eurooppalaista WOOD for HEALTH -tutkimushanketta, jolla on taustansa kainuulaisessa puurakentamisen perinteessä. Hankkeen tavoitteena on edistää puun käyttöä terveydenhuollon rakennuksissa.

Oulun yliopiston lisäksi hankkeessa on kumppaneina kolme täysin puututkimukseen keskittynyttä instituuttia Latviasta, Norjasta ja Saksasta, kaksi pinnoiteaineita valmistavaa yritystä Latviasta ja Saksasta sekä sairaalarakennuksia paljon suunnitteleva ruotsalainen arkkitehtitoimisto. Hankkeen toimijoiden tueksi perustetaan sekä kansallisia että kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Näissä on mukana Kainuusta puutuoteteollisuuden ja Kainuun soten edustajat.

Puurakentamisen suosion nousua ovat tukeneet erityisesti ympäristötekijät: merkittävimpänä kenties tieto, että puurakennus sitoo ilmakehän hiiltä vuosikymmeniksi. Puupintoja pidetään kuitenkin helposti likaantuvina ja vaikeasti puhdistettavina, mikä on rajoittanut niiden käyttöä tiloissa, joissa vaaditaan tarkkaa hygieniaa. Tämä on valitettavaa, koska puulla tiedetään olevan hyödyllisiä vaikutuksia sisäilman laatuun ja puiset pinnat koetaan rauhoittavaksi ja lämpimiksi. WOOD for HEALTH -hanke perustuu siten suoraan rakentajien, puuteollisuuden ja sairaalakiinteistöjen hallinnoijien tarpeisiin.

Hanke tutkii puupintojen puhtautta ja puhdistettavuutta, kehittää innovatiivisia antimikrobiaalisia ja hengittäviä pinnoitteita ja kasaa ensimmäisen eurooppalaisen ohjeistuksen puun käytölle terveydenhuollon rakennusten erilaisissa tiloissa ja pinnoissa. Uusien pinnoitteiden kehitystyölle on suunniteltu kolme erilaista lähestymistapaa ja mukana on sekä kalvon muodostavia että täysin hengittäviä kalvottomia pinnoitteita. Niissä kokeillaan myös luonnon polymeerejä mikrobien kasvua estävinä tekijöinä perinteisten myrkyllisten kemiallisten yhdisteiden sijaan. Käsiteltyjä ja käsittelemättömiä puupintoja tutkitaan hygienian, mekaanisen ja kemiallisen kestävyyden, valon kestävyyden, tulenarkuuden ja vesihöyryn läpäisevyyden suhteen. Nämä kaikki ovat terveydenhoitotiloissa merkityksellisiä ominaisuuksia.

Kajaanin yliopistokeskuksen johtajan, professori Vesa Virtasen mukaan ympäristöasioiden huomioiminen ja kansainvälinen yhteistyö ovat tulevaisuuden takaajia: ”On erityisen merkittävää, että kainuulaisten vetämä kansainvälinen hanke koskee niin perinteistä kainuulaista aihepiiriä kuin puurakentaminen.”

Tutkimus- ja kehityshanketta tukevassa asiantuntijaryhmässä mukana olevan kuhmolaisen CrossLam Oy:n toimitusjohtaja Jukka Silvennoinen toteaa hankkeen olevan merkittävä ja tarpeellinen tuotekehitysponnistus: ”Puu on rakennusmateriaalina erittäin monipuolinen ja pinnoitteen tuoma antiseptinen lisäominaisuus mahdollistaa puurakenteiden ja -pintojen vieläkin monipuolisemman käytön.”

WOOD for HEALTH-hanke kuuluu ERA-Net ForestValue -ohjelmaan, ja sen suomalainen rahoittaja on ympäristöministeriö. Hanke on kolmivuotinen.

Viimeksi päivitetty: 27.4.2022