Mittaustekniikan WOOD for HEALTH -hanketta esiteltiin eurooppalaisille puualan hallintoihmisille

WoodPoP on eurooppalainen "policy platform", jonka tavoitteena on tuoda yhteen puualan toimijoita keskustelemaan, vaihtamaan kokemuksia ja laatimaan suosituksia erityisesti puun kestävän käytön edistämiseksi. Siinä on mukana 27 eurooppalaista maata ja Brittiläinen Kolumbia Kanadan länsirannikolta.
Ruotsin Göteborgin kuningatar Silvian lastensairaalassa on käytetty poikkeuksellisen paljon puupintoja sekä sisällä että sisäpihoissa.
Ruotsin Göteborgin kuningatar Silvian lastensairaalassa on käytetty poikkeuksellisen paljon puupintoja sekä sisällä että sisäpihoissa.

WoodPoP on Itävallan ja Suomen aloite alkujaan. Siinä on mukana sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita, ja tyypillinen osallistujaryhmä sen kokouksissa on puualan kansalliset ja eurooppalaiset hallintoihmiset.

Toukokuu 22. päivänä WoodPOP järjesti työkokouksena yhteyteen webinaarin teemalla Terveys ja hyvinvointi puurakennuksissa. Esiintyjiksi oli kutsuttu 3 tutkijaa eri maista.

  1. Pekka Kilpeläinen (Oulun yliopisto) “Wood-for-health - research project"
  2. Ahmed Al Samarraie (Puurakentamisyhdisitys, Saksa) “Standardized ways to calculate carbon storage in and on buildings"
  3. Mike Burnard (InnoRenew CoE - Slovenia) “Psychological and Physiological Effects of Wood on People"
WoodPOP-toimintaan osallistuvat maat

WoodPOP-toimintaan osallistuvat maat

Puheiden jälkeen käydyssä keskustelussa tuli hyvin esille, että puun hyvinvointia ja terveyttä edistävät vaikutukset sekä puurakentaminen kestävänä rakentamistapana ovat ison kiinnostuksen kohteena. Ja että puurakentamista on tukemassa myös eurooppalaisia rakenteita. Puurakentaminen ei ole vain Suomen ja Skandinavian maiden asiaa.

Viimeksi päivitetty: 28.5.2024