OPETOP-koulutusten kevään 2024 valinnat julkaistu

Oulun yliopisto käynnistää syksyllä 2024 Kajaanissa varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen monimuotokoulutuksia. Opinnot toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien erillisrahoituksella.
OPETOP

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa oli varhaiskasvatuksen opettajakoulutus (kasvatustieteen kandidaatti) sekä erillisten opintojen haussa erityisopettajan opinnot. Alkavat OPETOP-yhteistyökoulutukset herättivät hakijoissa suurta kiinnostusta. Hakijoita oli runsaasti Kainuun sekä Ylä-Savon alueelta, mutta myös muualta Suomesta. Molempiin koulutuksiin oli runsaasti erinomaisia ja soveltuvia hakijoita.

Varhaiskasvatuksen koulutukseen haki yhteensä 232 henkilöä, joista 156 haki ensisijaisesti kyseiseen koulutukseen. Erityisopettajan erillisiin opintoihin hakijoita oli yhteensä 114 henkilöä, joista ensisijaisesti kyseiseen koulutukseen haki 62.

Koulutusten valinnat on toteutettu ja julkaistu touko-kesäkuun aikana. Valituiksi tulleilla henkilöillä oli korkeat pistemäärät. Useilla valituilla oli myös aiemmin suoritettuja kasvatusalan korkeakouluopintoja. Opintonsa tulee siis aloittamaan todella motivoitunut opiskelijajoukko. ”OPETOP on ylittänyt odotukset, sillä opiskelijavalinnat ovat olleet todellinen menestys.” toteaa hankkeen vastuullinen johtaja Eva Raudasoja.

Syksyllä 2024 alkavien koulutusten lähiopetus tullaan järjestämään Kajaanin ammattikorkeakoulun vasta remontoiduissa tiloissa. Varhaiskasvatuksen kandidaatin koulutusohjelmassa aloittaa 40 opiskelijaa ja erityisopettajan erillisissä opinnoissa 20 opiskelijaa. Syksyllä 2025 käynnistetään lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisterin koulutus, johon valitaan 20 opiskelijaa kevään 2025 aikana.

Viimeksi päivitetty: 25.6.2024