Puurakentamisen terveysvaikutuksia seminaarissa

Kuhmossa järjestettiin 16. joulukuuta puurakentamisseminaari, jossa esiteltiin myös Mittaustekniikan yksikön Puurakentamisen terveysvaikutukset -hankkeen tuloksia.

Esittelijöinä olivat tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen ja laboratorioinsinööri Veijo Sutinen. Hankkeessa tutkittiin monipuolisesti Tuupalan puukoulun, viereisen kivikoulun ja Vaalan yhtenäiskoulun fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologisia ominaisuuksia sekä tehtiin koululaisten stressiseuranta Tuupalan puukoulussa ja Vaalan yhtenäiskoulussa.

Tutkimuksen perusteella Tuupalan puukoulu on erinomainen opiskeluympäristö koululaisilleen. Se on melutasoltaan hiljainen ja rauhallinen. Ilmankosteuden vaihtelu on siellä tutkimuksen verrokkikoulua vähäisempää ja koululaisten stressaantuneisuus on vähäisempää kuin verrokkikoulun luokissa. Ero stressaantuneisuudessa oli tutkimuksessa ajoittain tilastollisesti merkittävää. Tutkimustulokset eivät toki osoita, että kaikki puukoulut olisivat yhtä hyviä tai etteikö samanlaisia tuloksia voitaisi saavuttaa myös muunlaisissa kouluissa. Puinen rakennus tuskin on ainoa selittävä tekijä kaikille tuloksille, mutta varmasti on yksi tärkeä tekijä hyvässä kouluympäristössä.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2022