Rahoitus puun kuivaamokaasujen talteenoton ja hyödyntämisen kehittämiseen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Oulun Yliopistolle merkittävän hankerahoituksen metsäbiotalouteen liittyvien tuotantoyksiköiden, kuten sahalaitosten kuivaamojen haihtuvien kaasujen talteenoton ja hyödyntämismahdollisuuksien selvitykseen ja kehittämiseen.
Kuvituskuva metsää

Ympäristölainsäädäntö kehittyy jatkuvasti ja teollisuuden päästöjä ympäristöön rajoitetaan koko ajan tehokkaammin. PUUKU – Puun kuivauksessa haihtuvien yhdisteiden talteenoton ja hyödyntämispotentiaalin selvitys -tutkimushankkeessa kehitetään menetelmää ja laitteistoa, jolla haihtuvia kaasukomponentteja voitaisiin ennaltaehkäistä, puhdistaa ja kerätä talteen. Lisäksi selvitetään, onko haihtuvissa kaasuissa mukana jo nykyisin hyödynnettäviä arvokomponentteja ja jos on, kuinka ne voitaisiin ottaa talteen ja millaisia hyödyntämispolkuja näille arvokomponenteille voisi olla. Myös kuivauksen optimointia kehitetään haihtuvien VOC-yhdisteiden puhdistuksen, energiatehokkuuden ja talteenoton näkökulmista.

PUUKU-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivat Oulun Yliopiston mittaustekniikan yksikkö sekä biojalostamon mittausten tutkimusryhmä. Tutkimushankkeen budjetti on vajaat 400 000 euroa, josta 80 % katetaan EU:n ympäristö EAKR-rahoituksen kautta. Oulun yliopiston omarahoitus kattaa noin 13 % ja loppuosa on yritysrahoitusta. Hankkeen tulokset ovat julkisia.

Hanke on tarkoitus toteuttaa aikavälillä 1.1.2024–31.12.2025.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Petri Österberg, petri.osterberg(at)oulu.fi, p. 044 7500779
Professori Mika Ruusunen, mika.ruusunen(at)oulu.fi, p. 050 5760587
Oulun Yliopisto / Biojalostamon mittaukset tutkimusryhmä

Tutkimuspäällikkö Jarkko Räty, jarkko.raty(at)oulu.fi, p. 040 8397353
Oulun Yliopisto / Mittaustekniikan yksikkö

Euroopan unionin osarahoittama
Viimeksi päivitetty: 24.1.2024