Rokotus vahvistaa myös koronan sairastaneiden vasta-ainevastetta

Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikkö ja Kainuun sote seuraavat kainuulaisten koronapotilaiden vasta-ainevasteita.

Parhaillaan seurannassa tutkitaan seeruminäytteitä potilailta, jotka ovat sairastaneet koronan vähintään puoli vuotta sitten. Samalla mukaan on tullut ensimmäisten rokotettujen potilaiden näytteitä. Ne osoittavat, kuinka rokotus vahvistaa merkittävästi myös taudin sairastaneiden vasta-ainevastetta.

Tutkimuksessa on saatu ja mitattu puolen vuoden seurantanäyte jo 33 potilaalta. Kaikkiaan näytteitä tutkimukseen on antanut noin 100 koronan sairastanutta kainuulaista.

Tutkimuksessa on mitattu koronaviruksen tunnistavia vasta-aineita määrityksellä, jonka antama mittaussignaali kertoo, kuinka paljon vasta-aineita näytteessä on. Keskimäärin signaali rokottamattomilla heikkeni 0,57 ± 0,31-kertaiseksi ensimmäisen ja toisen näytteenoton välillä, mutta rokotetuilla signaali vahvistui 3,11 ± 2,48 -kertaisesti. Signaalin muutos ei ole täysin verrannollinen vasta-ainepitoisuuden muutokseen – vasta-ainemäärissä muutos todennäköisesti on hieman suurempi.

Tutkimusta tehdään Kainuun Liiton rahoittamassa Tiedosta suojaa pandemiassa -hankkeessa. Seurantaa jatketaan niin, että potilailta tutkitaan vasta-ainevaste vielä 12 kk:n jälkeen sairastumisesta.

Lue lisää: Kainuun soten tiedote

Viimeksi päivitetty: 24.3.2022