Sotilaan kuormittumisesta reaaliaikaista tietoa puettavalla teknologialla

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on valittu yhdeksi Puolustusvoimien tutkimusohjelman 2025 päävastuulliseksi toteuttajaksi. Liikuntatieteellinen tiedekunta vastaa projektista, jossa luodaan puettava sensoriratkaisu taistelijan fyysisen toimintakyvyn, kuormitustilan sekä suorituskyvyn reaaliaikaiseen seurantaan ja tiedon tallentamiseen. Lisäksi projektissa kehitetään fyysisen toimintakyvyn arviointijärjestelmä, jolla mitataan sotilaan fyysisiä ominaisuuksia.
Vesa ja Ritva

Projektin ensimmäisessä kehitysvaiheessa luodaan puettava sensoriteknologia mittaamaan fyysisen toimintakyvyn ominaisuuksia sekä arviointi- ja seurantajärjestelmä sotilaan kuormittumisen mittaamiseen. Toisessa vaiheessa kehitetään analytiikkaa ja raportointia tukemaan Puolustusvoimien koulutuksellisia ja mahdollisia operatiivisia tarpeita.

“Tietoja voidaan jatkossa hyödyntää joukon suorituskyvyn optimointiin normaali- ja poikkeusoloissa, toimintakykykoulutuksen ja toimintakyvyn arviointijärjestelmän kehittämiseen sekä tutkimustoimintaan”, professori Heikki Kyröläinen liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Projektissa luodaan myös mahdollisuus kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Kokonaisuudessaan data muodostuu yksittäisten sotilaiden tiedoista, mutta dataa voidaan analysoida myös suurempina joukkokokonaisuuksina.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan luotsaama tutkimushanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun, Aalto yliopiston ja LUT-yliopiston kanssa.

Puolustusvoimien tutkimusohjelma 2025 sisältää kolme hanketta, jotka jakautuvat projekteiksi. Projektien toteuttajaksi on valittu kotimaisia tiedeyhteisöjä sekä teollisuuden edustajia. Päävastuullisiksi toteuttajiksi on valittu Jyväskylän yliopiston lisäksi 61 Northpoint Solutions Oy, Image Soft Oy, Patria Aviation Oy, Saab Finland Oy, Solita Oy, Senop Oy, Accenture Oy, Työterveyslaitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

"Tutkimusohjelmalla tuotamme tietoa Puolustusvoimien strategisen suunnittelun ja kehittämisen tarpeisiin. Tavoitteena on luoda uusia konsepteja ja osoittaa ne toimiviksi. Samalla tuemme kotimaisia tiedeyhteisöjä ja teollisuutta eri puolilla Suomea", puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo puolustusministeriön tiedotteessa.

Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksiköstä projektissa ovat mukana Professori Vesa Linnamo ja yliopistonlehtori Ritva Mikkonen.

Lisätietoja:

Heikki Kyröläinen, professori, projektin johtaja
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
heikki.kyrolainen@jyu.fi
puh. 040 540 8703

Jani Vaara, apulaisprofessori
Maanpuolustuskorkeakoulu
jani.vaara@mil.fi, puh. 0299530432

Viimeksi päivitetty: 27.6.2024