SustainIT-hanke tapasi Saksan Freisingissa

Mittaustekniikan yksikkö on partnerina karjan terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntämismahdollisuuksia pohtivassa ja datan saatavuutta selvittävässä ERA-Net ICT Agrifood -ohjelman SustainIT-hankkeessa. Vuoden 2021 alussa käynnistyneellä hankkeella oli ensimmäinen tapaamisen kasvokkain vasta nyt marraskuun alussa. Hankekonsortio, johon kuuluu suomalainen, ruotsalainen ja saksalainen partneri sekä kaksi virolaista partneria, tapasivat Münchenin vieressä olevassa Freisingin kaupungissa, jossa sijaitsee Münchenin teknisen yliopiston maataloustieteen tiedekunta.
Vasikoita navetassa
Vasikat leluineen navetassa ERA-Net ICT Agrifood -ohjelman SustainIT-hankkeessa.

Hankkeen aikaansaannokset käytiin kokouksessa läpi, tarkennettiin loppuajan suunnitelmia ja vedettiin johtopäätös, että tutkimusmateriaalia on kertynyt ja käsitelty jo sen verran, että loppuaikana paino täytyy vahvasti olla siinä, että tulokset saadaan välitettyä alalla eteenpäin ja julkaistua. Ensimmäisiä tavoitteita tuloksista tiedottamisessa on julkaista kussakin maassa laajan kuluttajatutkimuksen tulokset sekä eläinten terveys- ja hyvinvointitietoa partnerimaissa tallentavien tietokantojen vertailu. Kuluttajatutkimuksessa selvitettiin kuluttajien mielipiteitä tuotantoeläinten hyvinvoinnista, elintarvikkeiden ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja ICT:n käytöstä elintarvikkeiden ostamisessa. Sekä tietokannoista että kuluttajatutkimuksesta kirjoitetaan myös kansainväliset tiedeartikkelit. Sveitsissä huhtikuun lopussa järjestettävään maatalousekonomian kokoukseen tavoitellaan sessiota, joka olisi kokonaan omistettu SustainIT-hankkeelle ja samaa aihepiiriä käsittelevälle Horizon-ohjelman ClearFarm-hankkeelle. ClearFarm-hankkeessa on Suomesta mukana Luonnonvarakeskus.

Hankekokouksen lisäksi tapaamiseen kuului tutustuminen nuorten maanviljelijöiden tilaan, joka on palkittu eläinten hyvinvointipalkinnolla sekä Saksan valtion tutkimusmaatilaan. Mittaustekniikan yksikköä Freisingin-kokouksessa edusti tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen.

Viimeksi päivitetty: 29.11.2022