Sveitsissä kertomassa maatalousdatasta

Tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen osallistui yhtenä tapahtuman puhujista Sveitsin Lindaussa pidettyyn maatalousalan kokoukseen. Hänen esitelmänsä aiheena oli karjan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa sisältävät tietokannat Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Virossa sekä niiden tiedon jakaminen ja sidosryhmien tunnistamat kehitystarpeet. Tutkimus oli tehty SustainIT-ERA-Net -hankkeessa, jolle kokouksessa oli varattu kokonaan oma sessionsa tulosten esittelyyn. Virolaiset puhuivat ICT:n hyödyntämisen ajankohtaisuudesta maataloudessa, ruotsalaiset kaikissa neljässä kumppanimaassa toteutetusta kuluttajatutkimuksesta ja saksalaiset hankkeen käyttämästä sidosryhmiä yhteen tuoneesta työpajatyöskentelystä.
AgroVet Strickhof päärakennus
AgroVet Strickhof

Lisäantina kokous auttoi huomaamaan, kuinka sveitsiläinen maitotilallinen työskentelee suomalaisen virkaveljensä tavoin ääriolosuhteissa laaksoissa ja vuorten alarinteillä. Tilakoko on sekä pinta-alaltaan, että karjamäärältään Suomen tavoin muuhun Eurooppaan verrattuna pieni. Molempina kokouspäivinä aterioilla tarjottiin lihatuotteiden kasviskorvikkeita, osa paikallisesti kehitettyjä tuotteita.

Maisemakuva Sveitsistä

SustainIT-hanke kuuluu ERA-Net Cofund ICT Agrifood -ohjelmaan, jonka hankkeita rahoittaa osin Horizon-ohjelma ja osin kansalliset rahoittajat. Suomessa kansallinen rahoittaja on Maa- ja Metsätalousministeriö. Viron maatalousyliopiston johtamassa hankkeessa Mittaustekniikan yksikkö vetää karjan terveys- ja hyvinvointidatan keräämistä, tallentamista ja jakamista käsittelevää työpakettia.

Viimeksi päivitetty: 3.5.2023