Tietävä tila -hanke välittää uutta tietoa nautakarjan terveydestä ja hyvinvoinnista

Mittaustekniikan yksikön Tietävä tila -hanke tuo käden ulottuville uutta tietoa nautakarjan terveydestä ja hyvinvoinnista. Euroopan Maaseuturahaston 2023–2027 rahoittaman hankkeen tavoitteena on välittää monipuolisesti nautojen hyvinvointiin ja terveyteen sekä nautojen seurantateknologiaan liittyvää tietoa maataloustuottajille ja muille nautojen parissa työskenteleville toimijoille ensisijaisesti Kainuun alueella, mutta myös laajemmalti Suomessa niin tapahtumaesiintymisten kuin blogi- ja lehtikirjoitusten muodossa. Hankkeen toteutuksessa painotetaan eritoten yhteistyötä ja tilaisuuksiin osallistumista muiden kainuulaisten toimijoiden kanssa.
Lehmiä laitumella

Nautakarjatalous on digitalisoitunut viime vuosikymmeninä ja nautojen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan käytettävät teknologiat kehittyvät jatkuvasti. Uutta ja tarkempaa tietoa nautojen terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä saadaan jatkuvasti lisää. Tietämyksen lisääminen niin terveyden ja hyvinvoinnin perusteista kuin myös uusimman teknologian ja tiedon hyödyntämisen osalta onkin ajankohtaisia ja nautakarjan parissa työskentelevien toimijoiden arkea hyödyttävää.

Lisätietoa ja hankkeen ajankohtaisia uutisia päivitetään Maaseutuverkoston hankerekisteriin: https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/tietava-tila-uutta-tietoa-karjatiloille-elainten-terveydesta-hyvinvoinnista-seka-elainten-ja-niiden-ympariston-seurantateknologioista-ja-elaimia-koskevasta-datasta/

Hankkeen yhteyshenkilö: Anri Timonen, anri.timonen@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024